تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۱۲:۳۴ کد مطلب 52210

میکائیل و آقاخان شمارا یاد چه کسانی می اندازند؟

تمامی این مقاله صرفا در مورد یک سریال پلیسی جذاب به نام “میکائیل” است که در حال پخش از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد

میدان72/ محمد پور امین: تمامی این مقاله صرفا در مورد یک سریال پلیسی جذاب به نام “میکائیل” است که در حال پخش از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد

وقتی با پلیس باهوشی باشی و بدانی چه ظلم عظیمی به مردم روا می شود.

وقتی پتانسیل ها وتوانایی های مردم شهرت را بدانی و بفهمی چگونه به هدر می رود.

وقتی می بینی چه قدر دقیق و حساب شده مردم شهرت را استثمار می کنند آنچنانکه آنها خیلی متوجه نشوند.

وقتی می بینی مردمی هم که می فهمند نمی توانند کاری کنند.

وقتی عدالت ، جلوی چشمت ذبح می شود.

وقتی بیشتر خواص شهر به جای کمک به تو با ظالم هماهنگ می شوند.

وقتی بقیه خواص شهر هم ، فریب ظالم را خورده و تو را تند رو می دانند.

وقتی ظالم ، نزدیک ترین کسانت را با خود همراه می کند.

وقتی تو را آماج توهین و تهمت قرار می دهد.

وقتی شهید تهمت می شوی.

وقتی می خواهی مردمت را با حقوقشان آشنا کنی به تو بگویند چرا انتظارات مردم را بالا می بری؟

وقتی بخواهی حق مردم را از انحصار طلبان بگیری و به خودشان باز گردانی و به تو تهمت گداپروری بزنند.

وقتی بخواهی عدالت را اجرا کنی ولی مدرک محکمه پسندی نداشته باشی.

وقتی گاه و بی گاه که تحمل بی عدالتی را نداری، از کوره در بروی و برخی ابعاد ظلم ظالم را افشا کنی.

وقتی رئیست که او نیز عدالت طلب است به تو تشر بزند که بدون مدرک حرفی نزنی و راست هم بگوید.

وقتی دستت از همه جا کوتاه است.

وقتی تشنه عدالت می شوی.

وقتی مضطر می شوی.

وقتی تنها به خدا پناه می بری.

………………………………………………..

وقتی به این حقیقت می رسی که تنها راه نجات از ظلم ، حکومت انسان کامل حضرت بقیه الله (عج) است.

وقتی به همه می گویی که دنبال انسان کامل، امام زمانشان باشند و خواص تو را به انحراف متهم کنند.

آن وقت است که سکوت می کنی.

و منتظر می مانی.

تا وقتی مردم از بی عدالتی به ستوه آیند و بیدار شوند.

آن وقت است که روز موعود فرا می رسد.

و ندای انا المهدی از مکه به گوش می رسد.

این آینده قطعی تاریخ است.

و آن روز نزدیک است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: