تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ - ۱۱:۱۸ کد مطلب 52545

مهمان حبیب خداست

بابل مهمان دارد و مهمان حبیب خداست. و چه جایی بهتر از مرقد علامه سعیدالعلما، همویی که یک تنه ریشه زر و زور و تزویر بهاییت و التقاطیون را خشکاند و چه جمعی بهتر از هیاتی ها که تو یک موی آن ها را با خروار خروار سیاسیون بی خاصیت عوض نکردی…

میدان 72/ محمد مهدی آقاجانی: سال 84 مشغول کنکور بودیم که امتحان سخت تری آغاز شد به نام انتخابات.

همه آمده بودند با آدم ها و احزابشان…

از سابقون انقلاب و آن هایی که آنقدر خورده بودند تا “استوانه “شدند

تا آنهایی که عرصه رقابت و دفتر ریاست جمهوری را با خانه سالمندان و ملک پدرشان اشتباه گرفته بودند…

یادم هست آن روز که در بین هیاهوی انتخابات وارد بابل شدی تنها بودی.خودت بودی و خدایت…

مردم که تنهاییت را دیدند همراهت شدند و با تکبیر به استقبالت آمدند.

آن روز از رضایت خدا گفتی و لبخند رهبر و ولی نعمتی مردم…

خداراشکر در آن امتحان رفوزه نشدیم…

همان امتحانی که خیلی ها در جلسه اش خوابشان برد.

از آن روز 10سال میگذرد

خیلی ها آمدند و خیلی ها رفتند…

ولی شما باز تنهایی!

احزاب تورا عامل تنش و تشنج میدانند

خودعمارپندارها و خمره های بصیرت تورا منحرف میخوانند…

ولی ما بر این باوریم که “آنان که از ظن عشق یار همند،از هم نمیرمند”

بابل مهمان دارد

و مهمان حبیب خداست…

و چه جایی بهتر از مرقد علامه سعیدالعلما

همویی که یک تنه ریشه زر و زور و تزویر بهاییت و التقاطیون را خشکاند

و چه جمعی بهتر از هیاتی ها که تو یک موی آن ها را با خروار خروار سیاسیون بی خاصیت عوض نکردی…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: