تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ - ۱۲:۴۹ کد مطلب 52937

هادی جودکی/ خلیج همیشه سر افراز فارس

و تو ای خلیج آشنا که برادر خونی منی و پا به پای ملتم و پدرانم نفس کشیده ای و تاریخ مرا شاهدی و دردها و رنج های مرا گریسته ای و آسمان زیبای کشورم را مادرانه در آغوش کشیده ای ، قرن هاست که ما پشت به پشت هم داده ایم وروزهای تاریخ را شانه به شانه ی هم پیش آمده ایم ، سلام بر تو درود بر تو ، من و تو هویتی یگانه داریم و از پدران و مادرانی یگانه در وجود آمده ایم.

میدان72/ هادی جودکی: ایرانی اگر چه در کشاکش دهر همواره مورد هجوم ویورش طماعان زمان بودولی هیچ کتاب تاریخی به یاد ندارد که خونش را بر غیرتش ، خاکش و ناموسش مقدم بدارد و تفرقه را جایگاهی بداند که کهن پیامبر سرزمین پارس به مردمش آموخته بود که عاشق عاشقی باشید و دوست داشتن را دوست بدارید، از تنفر متنفر باشید، به مهربانی مهر بورزید ، با آشتی آشتی کنید و از جدایی جدا باشید. خورشید باشید تا اگر خواستید بر کسی نتابید، نتوانید.

وحدت، تپش هماهنگ قلبهاست و آهنگ حرکت دست ها و ما زیباترین آن را در خاکریز هایی که پدران ما را از خاک به افلاک کوچاند، به تماشا نشستیم..پدرانی که مصداق عینی مومنانی بودند که حضرت محمد (ص) رسول الله می گفت با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن، متحد و یکپارچه اند. هشت سال زیبا جنگیدند ، نه به دشمن اجازه دادند که پای از گلیم خویش درازتر کنند و نه خود قدمی فراتر از گلیم خویش نهادند که خاکشان ناموسشان بود ناموس دیگری برایشان محترم.

و تو ای خلیج آشنا که برادر خونی منی و پا به پای ملتم و پدرانم نفس کشیده ای و تاریخ مرا شاهدی و دردها و رنج های مرا گریسته ای و آسمان زیبای کشورم را مادرانه در آغوش کشیده ای ، قرن هاست که ما پشت به پشت هم داده ایم وروزهای تاریخ را شانه به شانه ی هم پیش آمده ایم ، سلام بر تو درود بر تو ، من و تو هویتی یگانه داریم و از پدران و مادرانی یگانه در وجود آمده ایم. همچنان زیبا و مغرور بِخرام که مگر روز مرگ این ملت روز بی هویتی تو شود که تو روح پارس و پارس ، جسم توست و تا سرزمین پارسیان پابرجاست ، خلیج خواهد بود.. خلیج همیشه فارس .
ما جوانان این مرز و بوم از هر کیش و مذهب و قومیتی فرزندان خلف مردان وزنانی که تاریخ بشری را به زیباترین حکایات، با سختترین صبوری ها، قاطعترین ایستادگی ها و بلندترین اندیشه ها آراستند؛ فصل های تاریخمان را بیاد داریم که چگونه تقویم روزها و ماههای این ملت ورق خورد …
ما، اینجا، اکنون بر روی خاک مقدس وطن ایستاده ایم وباتمام وجود ، با تمام امید و باتمام باورمان فریاد بر میآوریم که بعد از آن همه فصل های رنگارنگ و پرفراز ونشیب اینک زنده باد ایران و ایرانی .

وآنان که لوای انسانیت زدایی از قامت انسان را به دوش می کشند و رویاهای مذبوحانه آقایی جهان را به خواب می بینند بدانند که نگاه تک تک جوانان این مرز و بوم به آینده است و سخت منتظرند .. در انتظار آینده ای که رویاهایشان را برای نابودی تمامی ظلمت ها، رنج ها ، بی عدالتی ها وجنگ ها محقق سازد و صبح دولت اهالی زمین با برپایی صلح و دوستی بدمد.

روزی خواهد آمد و منجی موعود در دستان تمام کودکان جهان یک سیب سرخ می گذارد…و به یقین همین جوانان هستند که برای برپایی نظام صلح، عشق و انسانیت در جهان، صف میکشند و آنروز روز تحقق وعده ی خداوند و رسیدن زمین به وارثان به حقش که همان صالحانند ، خواهد بود…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: