تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ - ۱۶:۴۲ کد مطلب 53080

نگاهی تطبیقی به موضوع علم سیاست از منظر اسلام و غرب

“علم سیاست، علم کسب و حفظ قدرت سیاسی است.”، “آنچه روابط سیاسی انسان ها را از دیگر روابط آنها متمایز می کند، قدرت است”، “بسیاری از سیاست شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می دانند”

میدان 72/سپهر راهی:“علم سیاست، علم کسب و حفظ قدرت سیاسی است.”، “آنچه روابط سیاسی انسان ها را از دیگر روابط آنها متمایز می کند، قدرت است”، “بسیاری از سیاست شناسان روابط قدرت را هسته سیاست می دانند”

سه شرح بالا همگی موضوع اساسی علم سیاست درعصر مدرنیته را بیان می دارند. البته هستند برخی متفکران غربی که موضوع مذکور را مستقیما نه قدرت که دولت می دانند اما نهایتا آنها هم به این قضیه اذعان دارند که علوم سیاسی جهت حفظ هرچه بهتر قدرتِ دولت کاربرد دارند.

اما تعریف قدرت در اندیشه غربیان از سه اصل خارج نیست: یا مفهوم تحمیل اراده را در بر دارد یا رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را مورد شناسایی قرار می دهد و یا میزان توانایی مشارکت درتصمیم گیری های کلان است که اندیشمندان نادری به این مورد سوم تاکید کرده اند. در کل مورد اول و دوم تعاریف اساسی تری از قدرت را از جانب غربیان ارائه می دهند. با این زاویه دید نسبت به عالم سیاست، حاکمیت مقامی تلقی می شود که برای حفظ و یا گسترش آن به هر طریقی که شده باید تلاش نمود، اصل فقط حفظ قدرت و یا بسط آن است.

اما در اسلام، حاکمیت یک وظیفه تلقی می شود. وظیفه ای که مبتنی بر هدایت بشر است. هدایت بشر هم جز از طریق سامان دادن به سبک زندگی انسان ها و برنامه ریزی برای اصلاح آن محقق نخواهد شد. (چرا که مسئله حفظ قدرت توسط حکامِ عالم استکبار،‌ سبک زندگی همه مردمان جهان را تحت الشعاع قرار داده و هویت واقعی بشر را درزندگی از نظر ایشان پنهان نگاه داشته است) این زاویه دید نسبت به سیاست از این نوشته امام راحل براحتی قابل استنباط است که: “اصل سیاست در اسلام، یافتن بهترین روش برنامه ریزی است” مطالب بیشماری از امام راحل موجود است که اثبات می کند این برنامه ریزی جهت حفظ قدرت نیست که اگر این چنین بود همان جملات پوچ متفکران غربی را در مورد موضوع سیاست و قدرت تکرار می کرد. بنابراین باید دانست در سیاست اسلامی موضوع اصلا چیز دیگری است. (قدرت نیست). باید دید وقتی امام راحل می گوید:”ولایت فقیه ولایت رسول الله است” و یا “ولایت فقیه ادامه حرکت انبیاست” منظور دقیقا چیست.

قدرت ولایت (اعم از وصی، نائب یا فقیه –نائب عام-) که نماد حکومت در اسلام است در همان جهتی حرکت می کند که پیامبران الهی برای آن جهت مبعوث شده بودند. دست کم در بین اهل کتاب این حقیقت بزرگ غیر قابل انکار است که پیامبران جز برای هدایت بشر به سوی قله های کمال انسانی مبعوث نشده اند. اما در غرب، قدرت در جهت کسب یا گسترش خودش پیش می رود و این یک دور سردرگم کننده و نهایت از خود بیگانگی انسان است که از وسیله ای برای حفظ همان وسیله بهره جوید این رکود و ایستایی فکری جریان زندگی اجتماعی بشر غربی را می رساند چرا که رویکردِ “حفظ قدرت بوسیله قدرت” (استفاه از وسیله ای برای حفظ همان وسیله) در همه شئون نظام اجتماعی امروز غرب جریان دارد.

به همین خاطراست که ایدئولوگ های نظام اجتماعی غرب، مروج شعار «هنر برای هنر است» می باشند. شعاری که کلیه اخلاقیات و مسئولیت های یک هنرمند، جهت بارور کردن رفتار اخلاقی در میان اعضاء جامعه را نادیده می گیرد. در حالی که در مکتب اسلام هنر عین اخلاق و دین است و بالعکس. اصلا اساس و بنیان مکتب اسلام در همه شئون (فردی و اجتماعی) بر هنر استوار است به طوری که فطرت حقیقت جو و بی آلایش هر انسانی، زیباییِ هنرگونه آن را با تمام وجود حس و درک خواهد کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: