تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ - ۲۱:۳۱ کد مطلب 53173

تصاویر اختصاصی از جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در شهرستان بابل

تصاویر اختصاصی خبرنگار میدان 72 از محل برگزاری جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) مقبره علامه سعید العلمای شهرستان بابل را مشاهده نمایید.

 

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در بابل

احمدی نژاد بابل سعید العلما

لحظه ورود دکتر احمدی نژاد به مراسم جشن میلاد امیرالمومنین

احمدی نژاد بابل سعید العلما

لحظه ورود دکتر احمدی نژاد به مراسم جشن میلاد امیرالمومنین

احمدی نژاد بابل سعیدالعلما

زیارت مقبره سعیدالعلما توسط دکتر احمدی نژاد

احمدی نژاد بابل سعیدالعلما

ورود دکتر احمدی نژاد به مقبره سعیدالعلما

احمدی نژاد بابل سعیدالعلما

دکتر احمدی نژاد در مراسم جشن میلاد امیرالمومنین(ع)

احمدی نژاد بابل سعید العلما

دکتر احمدی نژاد سخنرانی خود را آغاز کرد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: