تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ - ۱۶:۳۸ کد مطلب 53273

*سمت* به کدامین سمت؟

کتب منتشر شده در این انتشارات که باید مروج مبانی دینی و اعتقادی اسلام باشد و به واسطه جایگاه رسمی که دارد مورد توجه جدی در معرفی به عنوان منابع درسی دانشجویان است، رویکردی خلاف اهداف از پیش تبین شده را دنبال می کند.

میدان 72/ محمد امین خلیل زاده: علوم انسانی به عنوان علمی که بنیان های فکری جامعه را سامان می دهد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، مهترین وسیله نشر و ترویج علم به ویژه در عرصه علوم انسانی مربوط به حوزه تدوین و انتشار کتب می باشد و در این میان انتشارات های که اقدام به چاپ کتب در حوزه علوم انسانی می کننداز اهمیت شایانی برخوردار می باشند.

در ابتدای انقلاب اسلامی حرکتی که به عنوان انقلاب فرهنگی معروف شد صحنه دانشگاه ها را دست خوش تحولاتی  قرارداد، اما بازخوانی  سیر روند شروع شده از این حرکت نشان می دهد که دغدغه های” انقلاب فرهنگی” بدنبال حل ان بود، در یک چرخه ای در حال بازتولید می باشد.

 

در این میان انتشارات سمت(سازمان مطالعه و تدیون کتب علوم انسانی دانشگاه ها) به عنوان مجموعه ای که در راستای انقلاب فرهنگی تاسیس شده است، باید نقش جدی در راستای تدوین کتب علوم انسانی که مطابق با مبانی عمیق الهی و انسانی منبعث از اسلام باشد ایفا کند، موضوعی که در ابتدای کتب منتشر شده توسط این انتشارات این چنین به ان اشاره شده است” یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود در تدوین منابع  و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل علوم است”

نگاهی به کتب منتشر شده در این انتشارات متاسفانه، انحراف و زاویه گیری از هدف اصلی تاسیس این انتشارات را نشان می دهد.

کتب منتشر شده در این انتشارات که باید مروج مبانی دینی و اعتقادی اسلام باشد و به واسطه جایگاه رسمی که دارد مورد توجه جدی در معرفی به عنوان منابع درسی دانشجویان است، رویکردی خلاف اهداف از پیش تبین شده را دنبال می کند.

بطور مثال بررسی کتب منتشر شده در رابطه با مجموعه علوم سیاسی از سوی انتشارات سمت،  مطابق با علوم انسانی اسلامی نیست و عناصری که مروج روشنفکری سکولار می باشند از طریق بودجه حاکمیتی این مجموعه به نشر افکار سکولاریستی خود از سوی این انتشارات اقدام می کنند.

حتی کتبی که در عناوین و موضوع خود به اصطلاح به تبین دیدگاه های اسلامی می پردازد بعضا در خود اشاعه دهنده دین حداقلی و حکومت دین داران نه حکومت دینی می باشد، این چنین است که انتشارات سمت به سمتی رفته است که در تولید چرخه نا مطلوب علوم انسانی نا کارآمد کشور نقش جدی را ایفا می کند.

بنظر می رسد تغیر مدیریتی  در این مجموعه که سالیان سال است دچار جمود اداری شده است، قدم مهمی در راستای حرکتی تحول آفرین  برای اهداف عالیه پیش بینی شده برای این مجموعه باشد.

دبیر اولین انجمن علمی تحول در علوم انسانی ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: