تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ - ۱۴:۴۳ کد مطلب 53420

آمریکا و نحوه نگرش آن به ایران

برای آنکه میزان تحقق این تصور که در صورت ایجاد رابطه حسنه با آمریکا مشکلات اقتصادی حل میشود، می باید مفاهیم کلیدی در این زمینه را مورد تحلیل قرار دهیم . ابتدا باید دید نگرش آمریکائیان به کشورهای جهان سوم و از جمله به کشور ما ، چگونه است . این دیدگاه از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.

میدان 72/دکتر محمدعلی احمدیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی (مشهد)
این مقاله در سال 1379 در مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 22 به چاپ رسیده است که بازخوانی آن در برحه کنونی بسیار جالب توجه خواهد بود. نویسنده مقاله در حال حاضر رییس گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می باشد.

برای آنکه میزان تحقق این تصور که در صورت ایجاد رابطه حسنه با آمریکا مشکلات اقتصادی حل میشود، می باید مفاهیم کلیدی در این زمینه را مورد تحلیل قرار دهیم . ابتدا باید دید نگرش آمریکائیان به کشورهای جهان سوم و از جمله به کشور ما ، چگونه است . این دیدگاه از ابعاد گوناگون قابل بررسی است :

  • نگرش آمریکا به ایران از بُعد ایدئولوژی

بخشی از مسائل مربوط به روابط کشورهای سلطه گر جهانی ، در چارچوب مبانی ایدئولوژیکی قابل درک است . کشورهای سلطه گر که با عنوان «استکباری» نیز از آن ها یاد شده است . نگرش خاصی نسبت به کشورهای زیر سلطه دارند که از اعتقاد آن ها به برتری جویی و سلطه طلبی و کبریایی برخاسته است . درست برعکس بینش توحیدی که خاص ایدئولوژی های الهی است و به موجب آن همه انسان ها از جایگاه واحدی در عالم خلقت برخوردار هستند و به تعبیر قرآن کریم شعبه شعبه شدن و قبیله قبیله شدن فقط برای آن است که از هم شناخته شوند و هیچکدام از این مسائل موجب برتری قومی بر قومی دیگر وملتی بر ملتی دیگر نمی گردد و تنها تقوای الهی است که موجب برتری است . این مسئله نیز همانند موارد گذشته ، چنانچه با روشن بینی و منطقی عقلانی موردتوجه قرار نگیرد ملت ها را دچار شکست های جبران ناپذیری می نماید . نظری به تاریخ ملت ها و جوامع بشری حاکی از اشکال مختلف این سلطه طلبی و برتری جویی ها می باشد و قرآن کریم نیز به زبانی ساده به بیان این حقیقت پرداخته است ؛ به عنوان مثال در سوره اعراف ماجرای مبارزه ی حضرت موسی ؑ با قدرت استکباری آن زمان یعنی فرعون مصر با ظرافت زیادی بیان شده است ، تا درس عبرتی باشد برای آیندگان . این ظرافت ها مربوط به بیان خصوصیات قدرت های استکباری و نحوه عمل آن هاست که اگر چه در زمان های مختلف ، شکل آن ها عوض می شود ،لیکن ساختارکلی مربوط به بینش و عملکرد آن ها تفاوت نمی کند . به همین دلیل هم هست که این مسائل ، جزئی از پیام خدای متعال برای جوامع انسانی را تشکیل داده است تا رخدادهای گذشته را چراغی برای روشن کردن مسیر آینده خویش قرار دهند .

در سوره اعراف به رسالت حضرت موسی ؑ اشاره نموده ،می فرماید:

«موسی ؑ را با آیات و ادله (روشن)به سوی فرعون و قومش فرستادیم، آن ها هم با آن آیات مخالفت و سرکشی کردند ، بنگر تا عاقب آن تبهکاران چه شد»[15].

در این آیه ی شریفه از فرعون و یارانش به عنوان تبهکار و فاسد نام برده شده که خود حکایت از ماهیت قدرت های استکباری در همه اعصار و قرون از جمله زمان کنونی دارد . بنابراین از جمله مفاهیم کلیدی در رابطه با قدرت های استکباری همین است که ما با شناختی واقع بینانه با آن ها روبه رو شویم و توجه داشته باشیم که آن ها به دلیل طغیان در برابر قوانین و مقررات و اوامر و نواهی الهی از مسیر صلاح و رستگاری دور شده ، به فساد و تباهی کشیده شده شده اند و بدیهی است که رابطه دوستی با آن ها هرگز مورد تایید عقل سلیم نبوده و نتیجه ای جز خسران به بار نخواهد آورد .

نکته دیگر اینکه ، در برابر درخواست حضرت موسی ؑ که می فرماید : ﴿فَأَرسِل۫ مَعِیَ بَنی اِسرائیل﴾ اعراف /105 ؛ «دست از بنی اسرائیل بردار و آن ها را با من روانه کن» فرعون زیر بار حق نرفته ، به انواع وسایل متشبّث می شود و حتی با نمایشی هول انگیز سعی می کنند آن حضرت را از درخواست خود منصرف نموده ، همواره سلطه و سیادت و حکومت خود را حفظ نماید . پس از آن که از این ترفند سودی نمی برد و مارهای نمایشی ساحران ، به وسیله عصای آن حضرت به کام اژدها فرو می روند ، فرعون برای تثبیت سلطه اش و از میان برداشتن موانع ، اقدام به نسل کشی می نمایند : ﴿قال سَنُقَتِّلُ اَبناءهم و نَستَحیی نِساءَ هُم﴾ اعراف/127؛ «گفت بزودی (به پاداش و کیفرآن ها) پسرانشان را کشته و زنان را زنده گذارم» .

سرانجام که هیچ کدام از اینها موثر نمی افتد ، به زور متوسل شده ، با نیروی نظامی به تعقیب آن ها می پردازد . در این میان نگرش فرعون وسردمداران حکومت طاغوتی وی (که قرآن کریم از آن ها به عنوان ملأ یاد کرده و مصداق امروزین آن ها همان سیاستمداران بزرگ و بانکداران و سرمایه داران و صاحبان انحصارات هستند)بسیار قابل تامل است . اینها تلاش های حق طلبانه حضرت موسی ؑ و مستضعفانی را که در پی رهایی از سلطه فرعون و فرعونیان بودند ، به فساد در زمین تعبیر می نمایند و به فرعون اظهار می دارند :

﴿أَتَذَرُ موسی و قَومَه ُلِیُفسِدوا فِی الاَرض وَ یَذَرَکَ و اِلهَتَکَ﴾ : «آیا موسی و قومش را تا در این سرزمین فساد کنند و تو و خدایان تو را رها نمایند» .

ملاحظه می شود از دیدگاه قدرت های استکباری ، ملاک حق و باطل ، ارزش هایی است که آن ها بدان معتقدند و هر ادعای برخلاف خواست آن ها حتی اگر دعوت پیامبر الهی و در جهت آزادی انسان ها و رهایی از زیر سلطه جابران ستمگران باشد ، باطل است و مدعیان برابری و عدالت اجتماعی ، جزء مفسدان فی الارض به شمار می روند . بدین گونه است که ملت حق طلب ایران به سبب استقلال طلبی و آزادیخواهی به جرم مخالفتش با سلطه گری با قدرت های استکباری تروریست نامیده می شود و به طور کلی کشورهای مسلمان – با همه ی سهمی که در فرهنگ و تمدن جهانی داشته اند و با همه ی سرمایه های معنوی و ارزش های متعالی که دارند – در نظر آن ها زشت و هولناک جلوه می کنند .

نیکسون که در همین مقاله از وی سخن گفته شد ، طرز نگرش برخی آمریکائیان به جهان اسلام را – که ایران اسلامی نیز قاعدتا جزء آن ها محسوب می شود- بروشنی وصف نموده است که جای بسی تامل و تفکر برای کسانی دارد که اسیر خوش خیالی های خویش هستند و بصیرت لازم در تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی را بدست نیاورده و به تاریخ ، با تامل ننگریسته اند . وی در این باره می گوید :

«بسیاری از آمریکائیان ، همه مسلمانان را از دم ، مردمی نامتمدن و دست ورو ناشسته و وحشی وغیر منطقی می دانند که فقط بدین دلیل شایسته توجهند که بخت با برخی از رهبران آن ها یار بوده ، بر سرزمینی حاکم شده اند که بیش از         نفت جهان در آن است … تصویر هیچ ملتی ، چین کومونیست ، در ذهن آمریکائیان تیره تر از جهان اسلام نیست … صاحبان این نظر معتقدند که اسلام و غرب نقطه مقابل یکدیگرند … » [16]

پروفسور خالد بلانشکب استاد تطبیق ادیان در فیلادلفیای آمریکا ، در مورد دیدگاه آمریکا به جهان اسلام به این واقعیت اعتراف می کند :

«کانون های رسمی در آمریکا و به طور کلی غرب ، به اسلام به عنوان یک نگرانی جدی نگاه می کنند در حقیقت این محافل صهیونیستی هستند که سعی می کنند آتش این اضطراب را شعله ور نگه دارند .» [17]

در این جا لازم است از کسانی که به روابط آمریکا یا هر قدرت سلطه گر دیگری با خوش بینی می نگرند ، سوال کنیم چگونه ممکن است کسانی که نسبت به ما این گونه می اندیشند و جمع ما کشورهای اسلامی را به صورت لانه ای از مارهای سمی می بینند ، با ما روابطی دوستانه و همراه با احترام متقابل برقرار نمایند؟ چه انگیزه ای آنان را وادار می نماید از رویه ی سلطه گری دست بردارند و با کمک به رشد صنعتی و تکنولوژی ما کفه ی ترازو را به زیان خود سبکتر نمایند و به عبارت بهتر ،رضایت دهند که پیشرفت های ما، نظام بین المللی تقسیم کار را به زیان آن ها دستخوش تغییراتی بنماید ؟

  • لیبرالیسم ، پایه ی اساسی ایدئولوژیکی آمریکائیان

یکی از مبانی ایدئولوژیکی آمریکائیان ، اعتقاد آنان به لیبرالیسم است . بنابراین فردگرایی به شکل افراطی خود ، همراه با احساسات نژادپرستانه و اعتقاد به برتری آمریکایی نسبت به غیر آمریکایی ها ، تعیین کننده اصول روابط آمریکائیان با سایر ملت ها وحتی بااقلیت های آمریکامی باشد . چنانچه لیبرالیسم و خاستگاه و ویژگی های آن به درستی شناخته نشود هرگز نمی توان تحلیل درستی از عملکرد کشورهای سرمایه داری صنعتی و بخصوص ایالات متحده آمریکا به دست آورد .

لیبرالیسم محصول تحولات بعد از رنسانس است که طی قرون اخیر در غرب حاکمیت یافته است . این مکتب که با آدام اسمیت انگلیسی و رساله معروف وی با عنوان «ثروت ملل» در سال 1776 شناخته می شود ، بر اساس «آزادی فردی» و محکومیت هر نوع دخالت برای محدود کردن آن استوار است . طرفداران این مکتب معتقدند هر انسانی طبیعتا به دنبال نفع شخصی خود می باشد و فعالیت او برای تامین سود شخصی ، سود جامعه را نیز در بر دارد . بنابراین شعار لیبرالیسم این شد که «بگذار هر چه می شود بشود» .

اوج فردگرایی افراطی موجب گردید به عوض ارزش های متعالی در جامعه ، تشخیص فرد و خواسته های او ملاک حق و باطل ، خوبی و بدی و زیبایی و زشتی قرار گیرد . این آزادی بی حد و حصر در حقیقت ، عنوان عامه پسندی بود برای شمار اندکی که می خواستند هر گونه مانعی را در جهت سلطه اقتصادی و پیشبرد اهداف تجاری خویش از میان برداند . به همین دلیل این آزادی همچنانکه برخی صاتحبنظران تاکید نموده اند ، بیشتر به صورت سلبی مطرح بوده است «… آزادی از سلطه مذهب و کلیسا، آزادی از سلطه دولت ، آزادی از ایدئولوژی ، آزادی از سنت و … » [18]

آیین لیبرالیسم اعلام می داشت : «دولت در امور اقتصادی نباید هیچ مداخله ای داشته باشد و بایستی محصولات آزادانه میان کشورها به گردش درآیند تا بتوان از امتیازهای تقسیم کار بین المللی برخوردار شد» . [19]

پس از این این توضیح کوتاه در مورد لیبرالیسم آمریکایی ، باید به نتایجی اشاره کنیم که به بار آروده است :

  • عملکرد لیبرالیسم آمریکایی

همچنان که هاریت وارد در تحلیل اوضاع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی قدرت های جهانی در قرن بیستم توضیح داده است ، «فردگرایی موجب گردید آمریکا در سال 1920 به ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شود»[20] . لکن باید اذهان نمود که بسیاری نیز در مسیر این پیشرفت نابود گردیدند . آزادی های فردی در حقیقت توجیهی بوده است برای آزادی عمل قدرتمندان و ثروتمندان بزرگ . هاریت وارد در این باره می نویسد :

«برااساس این اعتقاد بود که مهاجران آمریکایی به خود حق دادند که قبایل سرخپوست را از زمین های خود بیرون کنند.»[21]

در زیر لوای آزادی ، قدرتمندان به یکه تازی پرداختند و «غارتگران و کلاه برداران با چابکی تمام از خوان یغما به نفع خود استفاده کردند» [22] در این فضای آزاد و بی مزاحمت بود که بانکدران بزرگ و انحصارات غول آسا مانند روچیلدها و راکفلرها سلطه اختاپوسی خود را بر داخل و خارج آمریکا استحکام بخشیدند ، تا جایی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، مراجع قانونی آمریکا با وضع قوانینی مانند قانون کلینتون(clayton) ، تلاش های بی ثمری برای مبارزه با انحصارات قدرتمند آن کشور به عمل آوردند ، چراکه با بدست گرفتن تولید انحصاری و تعیین قیمت و سلطه بر بازار ، در حقیقت هر گونه آزادی عمل مصرف کنندگان را از میان برداشته و تولیدکنندگان جز را (باسیاست های گوناگون از قبیل دامپینگDumping ) محکوم به ورشکستگی کردند . در چنین شرایطی سهم مصرف کنندگان از «آزادی» فقط در این حد بوده است که از میان تولیدات گوناگون انحصارات متعدد ، یکی را انتخاب نماید .

توماس جفرسون در سال 1776 به هنگام استقلال آمریکا اعلام نمود :«ماجملگی بر این عقیده ایم که همه ی افراد در خلقت با یکدیگر برابرند از حقوق غیرقابل انکاری که آفریدگار به آن ها ارزانی داشته برخوردار می باشند ؛ از جمله این حقوق : حق زندگی ، حق آزادی و حق تلاش و جست و جوی سعادت است» [23]

لینکن جفرسون روشن نکرده است که چه تضمینی برای تامین این آزادی برای همگان و به خصوص ضعیف ترها وجود خواهد داشت . بدیهی است در یک میدان باز ، قانون بازی را برای همگان یکسان اعلام نمودن و کشتی گیران سبک وزن را به بهانه ی وجود آزادی ، در برابر حریفان سنگین وزن و پرقدرت قرار دادن در حقیقت سوء استفاده از آزادی به منظور تامین منافع عده ای خاص به شمار می رود . هرچند اعلامیه استقلال همه افراد را در خلقت برابر اعلام نمود ، لیکن همان طور که هاریت وارد تصریح نموده است ، «در اعتقادات آمریکایی یکی از مواردی که به طور جدی زیر پل گذاشته شد ، این واقعیت بود که بسیاری از آمریکایی ها به هیچ وجه در خلقت برابر به حساب نیامدند و به سیاهان و اقلیتت های نژادی دیگر ، حتی پس از اعطای حق برابری،امکانات وشانس برابر تعلق نگرفت».[24]

اوضاع اجتماعی اقلیت هایی که امروزه در آمریکا به سر می برند ، به خوبی میزان تحقق اعلامیه استقلال و رعایت حقوق بشر در آن کشور را به نمایش می گذارد . آندره فونتن در این باره می نویسد :

«فقر و بینوایی در درجه اول شامل حال جوامع سیاهپوست واسپانیایی تبارمی شود . بنابراین جای شگفتی نیست که تعداد مجرمین در این دو جامعه بیش از هر جای دیگر باشد . در نیویورک 23 درصد جوانان سیاه پوست بیست تا بیست و نه ساله ، در پایان 1990 یا در زندان به سر می بردند یا در آزادی مشروط … بسیاری از اعضای این اقلیت ها بر این باورند که به جامعه ای که با آن ها مثل نجس ها رفتار می کند چیزی مدیون نیستند و رشد جمعیت آنان در دراز مدت خطرلبنانی شدن را بر یکپارچگی ملی کشور تحمیل خواهد کرد .» [25]

لیبرالیسم و برداشت نادرست و انحرافی از «آزادی» رفته رفته به تضعیف قید و بندهای اجتماعی و بی اعتباری محدودیت ها و ممنوعیت های مذهبی انجامیده ، سرانجام انحطاط اخلاقی را در غرب و بخصوص در آمریکا موجب گردید . سولژنیتسین ، دانشنمند ناراضی شوروی سابق در سخنرانی خود با عنوان «غرب و لیبرالیسم» که به سال 1987 در آمریکا ایراد گردید ، ثمرات نامبارک برداشت های لیبرالیستی از آزادی را چنین بیان می کند :

«آزادی محض ، فی نفسه ، مسائل هستی آدمی را حل نمی کند ، به عکس چه بسا که مشکلات تازه ای به وجود بیاورد . نخستین حکومت های دموکراتیک – و همچنین دموکراسی آمریکا در زمان تولدش- برای انسان ، در مقام مخلوق خدا ، همه گونه حقی قائل شدند . به عبارت دیگر آن آزادی ، آزادی مشروط بود بر این مبنا که انسان همواره به تعهد مذهبی پایبند خواهد ماند … رفته رفته محدودیت های آزادی کاهش یافت ، سرانجام غربی ها یکسره خود را از میراث اخلاقی قرن ها حاکمیت مسیحیت و اندوخته های پربار نوع دوستی و از خود گذشتگی رها ساختند . نظام حکومت ها روز به روز مادی تر شد و غرب سرانجام حقوق بشر را تصویب کرد آن هم به گونه ای مبالغه آمیز و به بهای محرومیت از این معرفت که انسان در برابر خداوند و جامعه مسئول است . در دهه های اخیر ، آن خودخواهی قانون گرای ویژه بینش غربی به نهایت رسیده است ، حال آن که دنیا دچار بحران حاد و گرفتار بن بست سیاسی است . هیچ یک از دستاوردهای تکنولوژی آن – پیشرفت پرسروصدا ، و از جمله چیرگی بر فضا – قادر نیست فقر اخلاقی را جبران کند که قرن بیستم دستخوش آن است . » [26]

سولژنیتسین خطاب به حدود بیست هزار نفر از حاضران که در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه هاروارد به سخنان او گوش فرا داده و با کف زدن های پیاپی ، نظرات وی را مورد تایید قرار می دادند ، بازتاب این ضعف اخلاقی را در عملکرد سیاسی آمریکاییان چنین بیان می کند :

«سیاست پیشگان برجسته شما ، از جمله آقای جورج کنان ، اظهار نظر می کنند که در سیاست جهانی نمی توان معیارهای اخلاقی را رعایت کرد.»[27]

اومانیسم که همزاد توامان لیبرالیسم به شمار می رود (و هردو ثمره ی زیرپای نهادن اعتقدات مذهبی از دوره رنسانس و رواج مادی گرایی می باشند) توسط سولژنیتسین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . وی اومانیسم را ریشه ی جوامع غربی شمرده ، آن را عبارت از جهان بینی خاص می دانند که ویژگی آن «انسان محوری» و عدم وابستگی او به هر گونه قدرت است . وی در این باره می گوید :

«آگاهی اومانیستی ، انسان را خود مختار دانست . شر فطری را در او ندیده گرفت … بدین ترتیب درها به روی شری باز شد که امروز در کما ل آزادی عربده جویی می کند».[28]

محور قرار گرفتن انسان و فرد گرایی افراطی ،از همان بدو پیدایش آمریکا تا کنون ، تایین کننده عملکرد آن بوده است . بدین ترتیب که آمریکایی ها هرآنچه را با ملاک های خودشان ممنطبق نباشد ، باطل می شمارند و این امر مهمی است که همه ی دوستاران باز کردن باب رابطه با آمریکا ، باید بدان توجه داشته باشند ، یعنی باید توجه داشته باشند که حق از دیدگاه آن ها همان است که با خواست آن هخا منطبق باشد و امیال و منافع آنان را تامین نماید . و قلع و قم سرخپوستان که وارثان اصلی آمریکا بودند بدان دلیل صورت گرفت که روش زندگی آن ها با آمریکاییان مطابقت نداشت .هاریت وارد در این باره می نویسد :

«آمریکایی ها بر این عقیده بودند که «روش زندگی» آن ها بهترین روش است و لذا پایمال کردن قبایل و افراد بدوی را که روش زندگی دیگری داشتند ، گناه می شمرند .»[29]

امروزه سیاست آشکار آمریکائیان ، مبتنی بر تحمیل نظرات و خواسته و خط مشی خودشان بر دیگران می باشد . اینک که سیاست اقتصاد آزاد و شیوه ی دموکراسی به سبک غربی آن ها در آمریکا حاکمیت دارد ، آمریکاییان درصدد تحمیل سیاست اقتصادی و اجتماعی خود بر سراسر جهان هستند . بدین لحاظ نیلسون در رهنمودهای خویش به دولتمردان آمریکا توصیه می نماید در انتخاب دوستان و همپیمانان خود ، سیاستی ترجیهی نسبت به کشورهایی که سیاست اقتصاد باز دارند و تجدد طلبی را پیشه ی خود ساخته اند اعمال نماید . وی در توضیح کشورهای متجدد طلب می نویسد :

«جریان سیاسی هوادار تجدد … در پی آن است که کشورهای جهان اسلام را از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی ، جزء دنیای جدید کند . تساهل و مدارا دستمایه ی اسلام تجدد طلب است که ملت های غرب را کافر نمی شمارد و محکون نمی کند . بلکه از ایشان ، مثل سایر اهل کتاب ، با روی باز استقبال می کند … کلید سیاست آمریکا ، که باید به صورت پایبندی ترجیحی باشد ، این است که فقط با رژیم های تجددطلب همکاری استراتژیکی داشته باشد و پیوندهای خود را با رژیم های بنیادگرایی افراطی و بنیادگرای افراطی و رادیکال به همکاری تاکتیکی محدود نماید.» [30]

اقتصاد بازار نیز از جمله معیارهای آمریکایی است که در جریان ایجاد نظم نوین جهانی می باید جهانی شود ، چون موردپسند آمریکاست ؛ به عنوان نمونه نیکسون به این دلیل که نخست وزیرپاکستان نوازشریف ، پس از پیروزی در انتخابات دموکراتیک 1990، پاکستان را به طور قاطع در راه اصلاحات معطوف به بازار به حرکت درآورده است ، [31] توجه بیشتر زمامداران آمریکا به آن کشور را مورد تایید قرار می دهد . بنابراین چنین استنباط می شود که هر کشوری که خواهان رابطه با آمریکاست می باید از کلیه ی روش های اقتصادی و ارزش های اجتماعی و اعتقادات مذهبی و همه ی ویژگی های فرهنگی خود دست بردارد و خود را با ارزش ها و ملاک های آمریکایی منطبق نماید.

  • سخن پایانی

تحلیل منطقی مسائلی که درباب روابط با آمریکا و یا هر قدرت سلطه جوی دیگری مطرح است ما را به حقایقی نائل می کند که همچون چراغی می تواند تاریکی ها و ائبهامات مسیر آینده را روشن نماید . این نوع نگرش به مسئله ، ما را از سقوط در ورطه ی هولناک وابستگی و خواری و استضعاف می رهاند و پایه های عزت و اقتدار و استقلال ما را حفظ می نماید . به عبارت دیگر ، کسانی که از رابطه با آمریکا سخن می گویند ، باید با چشمی باز و عقلی سلیم منطقب روشن به مسائل موجود وبه دنیای پیرامون خود بنگرند و عملکرد ایالات متحده آمریکا را مورد ارزیابی قرار دهند . [32] گوشه ای از عملکرد ایالات متحده آمریکا را از زبان روژه گارودی ، پایان بخش این مطلب قرار می دهیم وی اظهار می دارد ، «این عملکرد … که با بزرگترین قتل عام ها ، یعنی کشتار سرخپوستان شروع شده است ، با بردگی و تبعیض نژادی سیاهان و با حمایت از خونین ترین دیدکتاتوری ها در آمریکای لاتین بعد در سایر نقاط جهان ، نظیر حکومت موبوتو در آفریقا و مارکوس در فیلیپین ادامه یافته است و سرانجام با بمباران اتمی هیروشیما و کشتارهای عراق نمایان شده است … [کشتار] چهار میلیون نفر در ویتنام ، دویست هزار نفر در تیمور شرقی با حمایت ایالات متحده ، دویست هزار نفر در آمریکای لاتین از طریق مشتریان ایالات متحده ، بیست هزار نفر در لبنان بدون کمترین مجازات در سایه «وتو» ی ایالات متحده ، صدها هزار نفر در فیلیپین، دویست هزار نفر در آمریکای مرکزی … این ها چند نمونه از فجایع بیشمار آمریکاست» [33]

[15] . ﴿ثُمَّ بَعثنا مِن بَعدِهِم موسی بِاَ یاتِنا اِلی فِرعَونَ وَ مَلائِهِ فَظَلَمُوابِها فَانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَهُ المُفسِدینَ﴾ اعراف / 103 .

[16] . فرصت را دریابیم ، ص 238-237 .

[17] . روزنامهد قدس ، 24/6/1377 ، ص 2 .

[18] . حداد عادل ، مجله ی دانشجو ، (ویژه ی پلورالیزم و لیبرالیزم) ، ص 71 .

[19] . ژوزف لاژوژی ، مکتب های اقتصادی ، ترجمه ی جهانگیر افکاری ، (سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1376)، ص 20.

[20] . هاریت وارد ، قدرت های بزرگ جهانی ، ترجمه جلال رضایی راد ، (بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1360) ، ص 19 .

[21] . همان .

[22] . همان ، ص 20.

[23]. همان ، ص 17 .

[24] . همان ، ص 20 .

[25] . آندره فونتن ، نظم نوین جهانی ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، (نشرفاخته ، 1371) ، ص 248 .

[26] . سولوژنیتسین ، «لیبرالیسم و غرب» ، مجله دانشجو ، ص 105- 104 .

[27] . همان ، ص 102.

[28] . همان ، ص 104 .

[29] . قدرت های بزرگ جهانی ، ص 19 .

[30] . فرصت را دریابیم ، ص 2489-246 .

[31] . قدرت های بزرگ جهانی ، ص 252 .

[32] . مطالعه ی تاریخ معاصر کشورمان نشان دهنده ی نقش کشورهای امپریالیستی و از جمله ایالات متحده در وابسته نمودن اقتصاد و تجارب و ایجاد مشکلات ساختاری در کشور عزیزمان ایران می باشد که زمینه ساز بسیاری از مشکلات کنونی نیز هست . به عنوان نمونه رجوع شود به : ابراهیم رزاقی ، اقتصاد ایران ، (نشر نی ، 1367) ، ص 660-639 . (مبحث امپرالیسم و وابستگی) .

[33] . آمریکا ، پیشتاز انحصارات ، ص 61 .

مرتبط :

آمریکا و نحوه نگرش آن به ایران – قسمت اول

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: