تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۴ کد مطلب 53640

پوستر / وقتی تحریم ها کاغذ پاره ای بیشتر نبودند …

وقتی حضرت امام (ره) هم تحریم ها را کاغذ پاره می دانستند …

تحریم ها - کاغذ پاره

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: