تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۰۹:۰۰ کد مطلب 53745

تفاوت پلیس اسلامی و غیر اسلامی

تفاوت یک پلیس در جمهوری اسلامی ایران با پلیسی در یک کشور غربی و اروپایی در ماهیت اسلامی بودن نظام ایران است ،پس پلیس یکی از ارکان اجرای دستورات اسلامی ست.

میدان72/ رامین قانع: حکومت ها و نظام های سیاسی بر اساس ماهیت خود ، اهداف و مقاصدی دارند که بر اساس آن سیاست های کلی خود را در دراز مدت تنظیم و دنبال می کنند؛ و این اهداف یک حکومت است که منشا مشروعیت آن می گردد. در یک حکومت سکولار ،سیاست های غیر دینی اتخاذ می گردد و والا ترین اهداف این نوع حکومت ها در حد اعلا تامین معاش و نیازهای مادی و آسایش دنیوی مردم می باشد . اما وظیفه کارگزاران در یک نظام و حکومت دینی چیست؟ حکومت های دینی علاوه بر غایت تامین نیازهای مادی و فراهم آوری آسایش مردم دغدغه ی دین و ارزش های دینی را هم عهده دار هستند.

سیاست گذاران و مسئولان در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام اسلامی بر اساس ماهیت دینی آن وظایف خاص دیگری هم دارند و این وظایف باید در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی نمود داشته باشد.

در ادوار مختلف بعضی از کارگزاران در رده های مختلف مدیریتی در جمهوری اسلامی این برداشت را داشته اند که تنها هدف یک حکومت دینی و نظام اسلامی معطوف به تامین نیاز های معنوی مردم است و پرداختن به مسائل مادی و دنیوی از اهمیت چندانی برخوردار نیست و از این رو نظام دینی را در مقابل رشد و توسعه و آبادانی کشور یافتند و با آن به مخالفت پرداختند، که البته این برداشت آنان از عدم شناخت صحیح و کامل آموزه های اسلامی و نداشتن نگرش سیستمی به دین اسلام نشات می گیرد.

در حکومت اسلامی, مجریان و تصمیم گیران در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شروطی هستند که در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام معین شده است. این شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید در تمام عرصه های مدیریتی ، قانون گذاری و نظارتی رعایت و اجرا شود. بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های سکولاری و یا سایر حکومت های استبدادی هستند، رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی است.

عده ای در برهه های مختلف سعی کرده اند باطرح مسائل مختلف دین را از صحنه ی سیاست خارج کنند و در این مسیر کشورهای غربی را الگوی راه خود قرار داده اند اما جمهوری اسلامی همیشه با پیروی از امام و رهبری خود و تبعیت کامل از ولی فقیه خط بطلانی بر انگیزه های سکولاریستی کشیده است.

وظیفه ی پلیس در نظام اسلامی چیست؟

یکی از وظایف ذاتی و بدیهی پلیس مبارزه با بی قانونی و تذکر به قانون گریزان می باشد که در راستا و منطبق با اصل امر به معروف و نهی از منکر است.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی اسلامی تدوین گردیده و در همان ابتدا مسیر راه را برای یکایک مردم ترسیم نموده است ؛ اینکه کسی اعلام کند پلیس موظف به اجرای اسلام نیست ناشی از عدم شناخت او نسبت به ماهیت و اهداف نظام اسلامی می باشد.
ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با هدف تشکیل یک حکومت کاملا اسلامی دست به انقلاب بزرگی زد که بر مبنای قرآن و اسلام ناب محمدی (ص) شکل گرفته است و اجرای اسلام در تمام سطوح آن امری بدیهی ست.

هدف اصلی یک مقام مسئول و یک کارگزار در هر رده ای از این نظام اسلامی در ابتدا صیانت از اسلام و مبانی اسلامی است ، هدف اصلی یک پلیس تامین امنیت جامعه است و تامین امنیت یکی از مسائل مهم تاکید شده در قرآن کریم است، که خداوند سرآغاز همه نعمت های بهشتی را سلامت و امنیت میدانـد که بدون این دو، هیچ نعمتی قابل بهرهگیری نیـست. راستایی وظایف پلیس با احکام اسلامی آنچنان بدیهی ست که حضرت امیر المومنین علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می نویسند: «ای مالک بدان، مردم از گروههای گوناگون میباشند که اصلاح هر یـک جز با دیگری امکان ندارد و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگر بی نیاز نیست، از آن قشرها، جنود خدا(پلیس)، قضات دادگستر، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی و .. است».جنداالله و نظامیان و سپاهیان به فرمان خدا، پناهگاه استوار مردمان و زینت و وقار زمامداران، شکوه دین و راه های تحقق امنیت کشورند، امور مردم جز بـا نیروهـای انتظامی و نظامی و سپاهی استوار نگردد و پایداری پلیس و سـپاه جـز بـه خـراج ومالیات مردم انجام نمی شود که با آن برای جهاد با دشـمن تقویـت گردنـد و بـرای صلاح امور خویش به آن تکیـه کننـد و نیازمنـدی هـای خـود را برطـرف سـازند.
یک پلیس در جامعه اسلامی می تواند با افتخار بگوید من وظایفم را انجام می دهم چون اسلام اینگونه خواسته است. زیرا مسئولان نظم و انتظام حاکمانی هستند که حافظان ملت و جان و مال و اعتقادات آنان میباشند.

تفاوت یک پلیس در جمهوری اسلامی ایران با پلیسی در یک کشور غربی و اروپایی در ماهیت اسلامی بودن نظام ایران است ،پس پلیس یکی از ارکان اجرای دستورات اسلامی ست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: