تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۰۹:۰۰ کد مطلب 53881

چرا برگشت احمدی نژاد برای برخی در داخل و جهانخواران خارجی وحشتناک است؟

پروژه هائی هماهنگ بویژه در بخش های سیاسی با نیت شورش سفید علیه نظام اسلامی در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی سیاسی به میدان آمد گرچه در آن دوره با شکست روبروشد و تحرکات ایذائی علیه انقلاب اسلامی در چهار چوبی هدفدار خط گرفته از میدان دشمن و با تمرکز بر علت و چگونگی مهار گستره ایده های انقلابی دولت دکتر احمدی نژاد ادامه یافت…

به گزارش سرویس سیاسی میدان 72، مساله بازگشت دکتر احمدی نژاد به راس امور سیاسی و قدرت بالافاصله بعد از پایان یافتن دولت دهم مطرح شد و امروز پس از گذشت تقریبا دو سال از پایان عمر دولت دهم باز هم این موضوع به یکی از مهمترین موضوعات پیرامون ایشان تبدیل شده است . این روزها حتی شاهد شدت گرفتن این تحلیل ها هم هستیم که بعضا دیده می شود که در دل این تحلیل ها اهداف و مقاصد دیگری نهفته است .

مقاله تحلیلی زیر که توسط آقای عبدالمجید اورا در نجوای کنگان کار شده است به تحلیل چرایی وحشت بعضی جریان های داخلی و خارجی از برگشت دکتر احمدی نژاد، پرداخته است :

سیاست خارجی در ایران احمدی نژاد: ایدئولوژی و اقدامات

جهان  بسرعت در حال تغییر وتحولات عمیق وپیچیده ای است بویژه که دو عنصر اصلی منابع  ومنافع در ابعاد مختلف وحفظ آن دو برای بقای ملل و انسان همواره موضوعیت همه ی کنش ها و واکنش ها را در حوزه های مختلف فرهنگی سیاسی  واقتصادی نظامی واجتماعی قدرت ها بخود اختصاص داده است.
بعد از جنگ جهانی دوم ، جدول زمانی بندی  واعمال قدرت بین الملل دستخوش ترکیبات و جبهه بندی زیادی گردید و عموماً با دو موضع درقالب شرق وغرب  با ایدئولوژی متفاوتی در ابعاد متنوع در برابر هم صف آرائی کردند …
و در این میان راه سومی که پیش روی جهان بویژه جهان سوم بود ظرفیت فزاینده انقلاب اسلامی بود که علاوه بر اقبال عمومی درمیان جهان اسلام تودهای محروم نیز از سایر جوامع نیز نگاه امیدوار خود را به جریان سوم  بیش از پیش تقویت کرده و معطوف داشتنند وجهانخوران بیش از پیش موقعیت خود را در خطر دیدند.
مبحث عدالت خواهی و مبارزه با ظلم به عنوان منبع الهام بخش رویه ی جهانی شدن را براساس و پایه ی منطقی قوی و انسانی مطرح شد…

Image result for Iranian Foreign Policy during Ahmadinejad

در مقابل برنامه سازمان یافته ماشین تمدن و فرهنگ سازی غرب که سالها تلاش کرده بود تا جهانیان را متقاعد کند فقط باید به  دو وضعیت حکمران (غرب) و حکم پذیر یعنی بقیه جهان تن دهند  و در این راستا موفقیت نسبی کسب کرده بود تمام هم و غم خود را متمرکز بر مواجهه همه جانبه با انقلاب اسلامی کرد چون تا اینجا ی کار اگر هم  گاهی مبارزات پراکنده ضد امپریالیستی خودی  نشان می داد استکبار با برچسب “کمونیستی” و”کهنگی”  این مبارزات آنها رابه عقب می راند  و یا محدود ومنحرف به یک  منطقه جغرافیائی میکرد.
ولی غرب بسرکردگی آمریکا در این مقطع  پس از ظهور  انقلاب اسلامی  و تبلور آرمانهای انسانی با چالشی جدی روبرو شد. و استکبار برای سلطه کامل برجهان ، همان ایده های تکامل یافته امپریالیستی را  در اشکال جدید  طراحی کرد ه بود.
در این میان راه سوم( انقلاب اسلامی) که فراروی  توده محروم وغارت شده در مقابل دمکراسی غربی تجسم یافته در ثروت و قدرت قرار گرفته بود،با طرح مبانی فکری  برجسته مبارزات حق طلبانه ی را مطرح کرد.
در میانه راه ؛ پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی  – آمریکا  که وضعیت را بنفع خود می دید یکته تازی را با عناوین متعدد- جهانی سازی و نظم نوین ابعادی تازه بخشید. توضیح اینکه درخصوص چگونگی فروپاشی شوروی، سفیر اسبق آمریکا در مسکو  گفته بود : خلاف ادعای آمریکا که فروپاشی شوروی را منتسب به توانائی خود کرده بود. این اتفاق قطعاً براثر سستی نوع نگاه و ضعف مسئولین وقت شوروی  حادث شد نه نقش برتر آمریکا. …

پس از این مقدمه کوتاه به  به ذکر مثالی شاید در مقیاسی نازل اما مطمئناً واضح می توان مطلب را ادامه داد بخصوص وقتی که علاقمندان فوتبال  در حین یک مسابقه ی ملی در شرایط حساس شاهد بوده اند که هرگاه بازی و توپ در میدان حریف جریان داشته   موقعیت برجسته ی برای ایران ایجاد شده تا  از نظر دفاعی  شرایطی بهتر و وهمچنین برای طراحی  کسب امتیاز زمینه ی مساعدتر ایجاد میشود.  …در همین مذاکرات اخیر دیدیم که  پاسخ وزیر امور خارجه کشورمان به همتایان غربی در رابطه با تهدید آنان در رابطه با اعمال تشدید فشار تحریم علیه ایران به آنها گفت: تحریم باعث توقف جریان برنامه هسته ای  ایران نمی شود کما این که در گذشته همین روند تحریم باعث شد تا” تعداد سانترفیوژها از 2000 عدد به 19000 دستگاه برسد وغنی سازی تا سطح 20% پیشرفت کند”.

و این نکته  واقعیتی بود که 5+1 نیز به آن اذعان داشت. و این روند نقطه ی عطف مذاکرات محسوب میشد چون اگر غیر از این بود  طرف مقابل وقت و اهمیتی برای مذاکره با ایران قائل نبود….  پس در داخل نیز هرکس می خواهد گل بخودی بزند چاره ی ندارد که این روند را متوقف کرده و یا برچیند و با دادن توپ وزمین به حریف تنها نتیجه اش نزدیک شدن آنها به محوطه جریمه است تا هم حریف پنالتی بگیرد وهم گل بزنند مهم نیست با پاس و خطای هر که شد ؟

درست است که  نشانه رفتن اصل آرمان انقلابی  هدف  غرب  است ولی با بهانه هائی از پرونده هسته ی شروع شده تا حتی می تواند به بازرسی بقالی سر کوچه محل هم ادامه پیدا کند چون  تاروپود مان بوی انقلاب اسلامی میدهد و اینها بهانه های خوبی برای مهار انقلاب اسلامی حتی در خانه ی خودش است …
می بینیم حدفاصل سال های 2005 تا 2013 برخوردهای خصمانه قبلی درحوزه تحریم  بوسیله  آمریکا  و غرب وهم پیمانان آنها علیه ایران حدت و شدت بیشتری گرفت ولی میزان تهدیدهای مستقیم  عملاً  روز بروز کمتر شد  چون هزینه مقابله  مستقیم با تفکر انقلابی از عهده ی آنها خارج بود،  و اینگونه بود که در مقام عمل تقابل  مسقیم در درون مرز ایران  اندیشه غربی با نفوذ به لایه های تفکر وابسته نمایندگی تخریب از درون را آغاز  کرد.

و پروژه هائی  هماهنگ بویژه در بخش های سیاسی با نیت شورش سفید علیه نظام اسلامی در ابعاد مختلف اجتماعی وفرهنگی سیاسی به میدان آمد گرچه در آن دوره با شکست روبرو شد و تحرکات ایذائی علیه انقلاب اسلامی در چهار چوبی هدفدار خط گرفته از میدان دشمن  و با تمرکز بر علت و چگونگی مهار گستره ایده های انقلابی دولت دکتر احمدی نژاد  ادامه یافت…
ذیلاً در این خصوص خلاصه ی ترجمه شده  از دوکتاب را نقل می کنم

Iranian Foreign Policy during Ahmadinejad
نویسنده :Maaike Warnaar -2013

این کتاب  بیانگر  بهت وحیرت سیاستمداران  و اندیشمندان  سیاسی  از گزینه های سیاست  خارجی  ایران است و این کتاب می خواهد ایدیولوژی   سیاسی خارجی ایران و  روشهای مربوطه تحلیل و تبین کند در دو دوره ای که محموداحمدی نژاد رئیس جمهور ایران (2005-2013) بوذ.
” بروز دانش سیاست خارجی ایرانی امری نادر  بود . تفسیر سبک سیاست ایران در فضای بین الملل در عمل به سیاست  قدرتمندانه ی  متکی بود،  تغییری فزاینده در این نوع سیاست خارجی  مقتدرانه همه  فشارهای  غربی را به چالش کشید و در کنار آن شرکای بین المللی جدیدی را جستجو می کرد و می یافت  .  که در این مسیر  فرضیه  رو به افول بودن سلطه گری آمریکا اساس و پایه آن بود را شدت می بخشید ،نظام  ایران زمینه خلق بدیل را فراهم می کرد ، نظام چندقطبی که کشورهای نوپا ی اقتصاد ی در کسب صعود به رتبه های بالاتر جایگزین می شدند . سیاست خارجی ایران با این خطابه به میدان آمده بود ، و مراقبین بین الملل نظام  ایران را مثال و الگوئی جدید در جهان متغیر می دیدند”
درست بود  چون  جمع بندی نکته نظرات  غربی ها به این باور رسیده بود که عمق ایدئولوژی ایرانی و حکمت  سنتی اش بار دیگر سبک  وشیوه های موثر در سیاست خارجی آشکارش داشت . ریشه ماهیت  سیاسی جمهوری اسلامی و رهبران ایدیولوژیکی آن اکنو ن بشکل فعالی ببار نشسته بود این کشور پیچیده و در عین حال رو به رشد باعث بروز تحلیل ها و ارائه ی نظریات متعددی شد و رهبران ایران ایت الله خامنه ی و احمدی نژاد،  دغدغه ی استقلال وعزت کشورشان داشتند، و ایران را تبدیل به الگوئی برای  مقاومت  جهان سوم  در مقابل هیمنه آمریکا  نمودند”.
-Raymond Hinnebusch، استاد  پژوهش روابط بین الملل و خاورمیانه  دانشگاه سانت اندروز  اسکاتلند، انگلیس
و استادیاردانشگاه لیدن هلند.

Front Cover

Mahmoud Ahmadinejad: President of Iran
Matthew Broyles// نویسنده : برایان مورفی
تعداد صفحات, 112 pages/ چند مورد تجدید چاپ و اضافه گزارش تکمیلی در این رابطه:

در این کتاب می خوانید : عواملی  که احمدی نژاد- احمدی نژاد شد
تأثیر او بر ایران و خاورمیانه و عواقب احتمالی سیاست او در جمیع انحاء جهان .
… محمود احمدی نژاد در سال 2013 دوره ریاستش به پایان رسید.
او بیش از حد پرانرژی و بیش از حد بلند پرواز و به راحتی مبارزه می کند.
او در حال حاضر ممکن است خط سیر خود بازگشت خود را به قدرت با یک کلیک در یک زمان کوتاه  آغاز کند .
…. سایت او فعالیت را شروع کرده است ….
این سایت، ahmadinejad.ir شامل شعار ” او به زودی خواهد آمد” و یک تصویر از یک احمدی نژاد خندان در ترکیبی از موج دوستانش و مبارزات انتخاباتی   . و پیامی الهام بخش برای هوادارانش….
در اگوست سال 2005 محمود احمدی نژاد پس از ادای سوگند قانون اساسی  بعنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران شروع بکار کرد .  حامیان اصلی او  از بخش های مخالف سیاست های آمریکا  در میان ایرانی ها می آیند ….  برنامه ی دست یابی او به چرخه ی سوخت هسته  ومخالفت سرسختانه اش با آمریکا و با شعار نابودی اسرائیل ” و انکار هلوکاست ” عناوین اصلی روزنامه ی 2005 جهان را بخود اختصاص داد …آما  بار دیگر  در سال  2009   انتخاب شد  ….

بخشی از گزارش برایان مورفی پ خبرنگار خارجی و رئیس دفتر   آسوشیتد پرس در اروپا و شرق میانه
تهیه وترجمه : نجوای کنگان

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 توسط عبدالمجید اورا
طبقه بندی: تحلیل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: