تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۱۱:۱۰ کد مطلب 53896

خیمه‎سلطنتی‎ایرانی در موزه آمریکا

این خیمه، که میراث قرن ۱۹ دودمان قاجار است، به نام محمد شاه، که از ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ میلادی حکومت می کرد، منقش شده استخمیه بیش از ۳.۵ متر ارتفاع و حدود ۴ متر عرض دارد و از پشم با نقش های ابریشمی گل، گیاه و پرنده ساخته شده استموزه کلیولند خیمه را در لندن از یک دلال آثار هری بنام فرانسسکا گالووی، که در نقاشی های هندی و اشیاء درباری و منسوجات اسلامی و اروپایی متخصص است، به دست آورد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: