تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۲۳:۲۶ کد مطلب 53944

حکومت قوانین

حاکمیت طاغوت به زمان و مکان خاصی برنمی گردد بلکه در هر زمان ومکانی که انسان با نظر و توجه به غیر الله، دست به فعالیتی زند یا قدم از قدمی بر دارد، در حقیقت در جهت فرمانبرداری از طاغوت ،فعالیت نموده و قدم نهاده است . و چه بسیارند طاغوتهای دنیای مدرن .

میدان72/ باشگاه مخاطبین: در یک جامعه، قوانین زیادی وضع میشود و ما را به نحو خاصی به خدمت میگیرد .این قوانین برای انسان هدف تعیین نموده و ابزار رسیدن به آن را نیز مشخص میکند .شاخص پیشرفت عرضه کرده و شکست وپیروزی را معنا میکند .برخی از تواناییها ی انسان راپررنگ نموده وبرخی را به فراموشی میسپارد . گاهی این قوانین وبایدها و نبایدها ،به نظر اشتباه یا ناقص می آید ،گاهی بر اضطراب و سرگردانی ما می افزاید، گاهی ناعادلانه تلاش وزحمت ما را تباه میکند،گاهی ما را به حسرت می نشاند و گاهی هم به آرامش دعوت میکند .
در شرایطی که انسان به حکم اجتماعی بودنش نیازمند تعامل می باشد و به ناچار به دنیای مناسبات و قوانین وارد میشود ،شناسایی ماهیت این مناسبات و تاثیری که برانسان و جامعه خواهند داشت ،ضروری به نظر می رسد .
نکته اساسی اینجاست که در بررسی این قوانین، میزان و معیار درستی و نادرستی چیست ؟

دنیای جدید، دنیایی کاملا مدنی است . مجموعه قوانین اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،خانوادگی و …انسان را محاصره نموده و او را بصورت نظام مندی به سوی هدف تعیین شده راهبری می کند . اما آیا نباید از مجموعه ی این قوانین ، این حاکمان جامعه ،انتظار سر وسامانی به زندگی بی سامان انسان داشت ؟ و مگر نه اینکه از جمله دلایل وضع آنها ،نظم و انتظام و خدمت به جامعه ی بشری بوده است؟ ولی در عمل میبینیم که انسان اسیر و در بند قوانین و گریزان از آنها بوده و اظهار ناراحتی و خستگی میکند .قوانینی که هر روز انسان را به سمتی میکشاند و وجهی از وجوه نفسانیت او را پررنگ مینماید . ارزش و جایگاه او را در مدرک تحصیلی، شغل و درآمد ،سابقه ی کار وتخصص ،معرف و اندام متناسب وصورت زیبا و … می داند و او را هر روز ار حقیقت وجود خود، دورتر میکند .
علت این بی سامانیها در دنیای مدرن و قانونمند چیست ؟ و به راستی جایگاه قوانین الهی در مجموعه ی قوانین مذکور کجاست ؟

از جمله ویژگیهای یک قانون الهی ،توجهی است که به باطن و نیاز درونی انسان دارد.علت وضع آن و تمام شان و جایگاهی که برای آن میتوان متصور بود به دلیل نسبتی است که با انسان دارد و آن نسبت ،خادم بودن قوانین الهی است به طوری که هم نیازهای حقیقی مادی و جسمانی انسان را تامین میکند وهم روح و روانش راتطهیر کرده واعتلا میبخشد . خدمت مهمتری که دین اسلام میکند ارتباط هماهنگ و تنگاتنگی است که بین دو ساحت ملک و ملکوت انسان ایجاد میکند .به گونه ایی که در وضع هیچ قانونی ،نگاه تک ساحتی به انسان نداشته و هر دو ساحت او را در نظر گرفته است .

بنابراین ،انسان در سایه ی پذیرش قانون الهی، همزمان با پاسخگویی به نیازهای جسمانی و مادیش ، در واقع هر لحظه به ندای درون خود لبیک گفته ، پاسخگوی نیازهای باطنی خود بوده و در مسیر رشد معنوی قرار گرفته است .در اینصورت ،تحت ولایت الله میباشد . این قوانین صبغه الهی ، نه تنها بر مشکلات نمی افزاید ،بلکه چون متناسب با جسم و روح انسان است ،آرامش بخش و اطمینان آفرین است.

انسان نیازمند قوانینی است که محکوم به حکم الله باشد ،در اینصورت، در خدمت بشر و راهبراو در مسیر بندگی حق خواهد بود . این در حالی است که قوانین جامعه ی مدنی امروز، بشدت دین گریز بوده و در حاکمیت طاغوت می باشد و انسان را در مسیر بندگی طاغوت پیش می برد .
شایان ذکر است که حاکمیت طاغوت به زمان و مکان خاصی برنمی گردد بلکه در هر زمان ومکانی که انسان با نظر و توجه به غیر الله، دست به فعالیتی زند یا قدم از قدمی بر دارد، در حقیقت در جهت فرمانبرداری از طاغوت ،فعالیت نموده و قدم نهاده است .
و چه بسیارند طاغوتهای دنیای مدرن .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: