تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ - ۱۰:۵۹ کد مطلب 54603

دموکراسی غربی، بحرانی برای ظهور اراده اکثریت

اگر عقل بشر (که اینجا به عقل اکثریت اعضای یک جامعه اطلاق شده است) در اداره امور اجتماعی او کفایت می کرد، پس فلسفه ارسال رسل (که دست کم، توسط مدعیان اعتقاد به ادیان الهی، اصلی غیر قابل انکار است) چه بوده است؟

میدان72/سپهر راهی: در مجموعه تحلیل ها و تفسیرها از دموکراسی در غرب آمده است:

«اکثریت، هیچگاه اشتباه نمی کند. دموکراسی مظهر اراده اکثریت مردم است. اما برای عیان شدن این اراده، شرایطی چون گسترش تعلیم و تربیت در میان مردم باید تحقیق یابد. باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت.عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی میابد در حالی که عقاید نادرست به حاشیه رانده می شوند و ذهن اقلیت ها را اشغال می کنند.»

با مواجهه با این تفسیر بالفور این سوال در ذهن نقش می بندد که: «اگر عقل بشر (که اینجا به عقل اکثریت اعضای یک جامعه اطلاق شده است) در اداره امور اجتماعی او کفایت می کرد، پس فلسفه ارسال رسل (که دست کم، توسط مدعیان اعتقاد به ادیان الهی، اصلی غیر قابل انکار است) چه بوده است؟ اگر عقل بشر از چنان ظرفیتی برخوردار بود که راهنمای او تا سر منزل حقیقت و سعادت حقیقی باشد، هدف از ارسال پیامبران به جانب جوامع بشری در طول ادوار تاریخی مختلف چه بوده است؟»

این سوال را باید جداگانه از هرکدام از مدعیان اعتقاد به ادیان الهی پرسید. از یهودیان باید پرسید: «اگر عقل بشر چنین ظرفیتی را داشت، پس حضرت موسی برای چه منظوری مبعوث شد؟» و همین طور باید این سوال را در مورد نبوت حضرت عیسی از مسیحیان پرسید. –البته در این جا منظور یهودیان و مسیحیانی است که معتقد به دموکراسی به شکل امروزین آن اند- «آیا ارسال انبیاء الهی جز برای هدایت حقیقی بشر بوده است و آیا این نشانه ضعفهایی کارکردی در عقل بشر نیست؟»

شاید طرفداران دموکراسی در جواب این سوال به جرأت بگویند:«عقل بشر نسبت به دوران های پیشین خود کامل شده است و دیگر نیازی به تمسک به آموزه های اخلاقی و دینی انبیا ندارد.» در این صورت با اندکی تأمل در اوضاع و احوال امروز جهان این سوال در ذهن نقش می بندد که: « این همه جنگ افروزی ها توسط ابرقدرت ها و کشتارهای دسته جمعی گروهای مختلف انسانی، فقط به منظور تامین منافع مادیِ قطب های نظامی و اقتصادی و حجم انبوه مضرّات جسمی و روحی وسایل مدرن برای بشر امروز نیز، نشانه تکامل عقل بشر (خارج از ظرفیتی که خدا برای آن مقرّر فرموده است) می باشد؟)»

ضمن اینکه باید به این نکته توجه کافی مبذول داشت که عالمان و مصلحان اجتماعی غرب، که بر پایه اومانیسم –به مثابه تفکری مادی گرایانه از انسان- از قدیم الایام داعیه سعادت بشریت را داشته و دارند تنها برای توجیه عقاید خود، دم از تکامل عقل بشر امروز می زنند. حقیقت آن است که عقل و استعدادهای فطری بشر امروز همان است که در زمان آدم ابوالبشر هم بوده است –وگر نه خداوند متعال چه دشمنی با انسان های ابتدائی داشته است تا به خاطرآن عقل ایشان را ناقص تر از عقل بشر امروز خلق کند؟- توجه به این نکته ضروری است که که تفاوت انسان ها در تفاوت درجه عقلشان با یکدیگر نیست در نحوه به کارگیری عقل و استعدادهای درونی شان است.

از همه این ها که بگذریم،‌ سیاست مداران و متفکران حامی دموکراسی غربی در غرب، ملزم به پاسخگویی به این مسئله اند که چرا با وجود دفاع جانانه از ایدئولوژی خود –مبتنی بر مردم سالاری-، بعضاً از حکومت های استبدادی و جائر ساکن در خاور میانه بر علیه انقلاب اسلامی ایران حمایت می کنند؟ آیا این یک تناقض و نشانه هماهنگی و همگونیِ ذاتیِ الگویِ دموکراسیِ غربی با مدل استبدادی حکومت های مذکور نیست؟

این ها همه، نهایت و غایت دموکراسی به سبک غربی است که سردمداران آن در مورد آنها ملزم به پاسخگویی به وسعت همه بشریت اند. لکن، نهایت این امر هر چه که هست راهنمای ما سخن همان مردی است که فرمود: «ما دموکراسی به سبک غربی را قبول نداریم!!!»

منبع: تحلیلی بر گرفته از مطالب کتاب “آموزش دانش سیاسی”، نوشته «حسین بشیریه»، کتاب”صحیفه نور”ِ «امام راحل» و مجموعه اقوال «مقام معظم رهبری» من باب موضوع مطرح شده

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: