تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ - ۱۲:۱۴ کد مطلب 54637

عبد الله یا عبد اغیار

اگر بارها و بارها در محراب عبادت، زبانش مشغول به ذکر لا اله الا الله باشد و دم ازتوحید و نفی طاغوت زند ولی در عمل از نظام بانکداری پیروی کند که او را به سمت رباخواری بکشاند ونگاه او را متوجه اغیار کند ،قوانین ظالمانه وضع کند، از حق عدول کند و زیر بار مناسبات بانکداری ممالک غربی رود ، در عمل به طاغوت رو کرده و به ان لبیک گفته ست واین هیچ سنخیتی با ان ذکر زبانی ندارد .

میدان72 /باشگاه مخاطبین: خداوند در قران کریم می فرماید:جن و انس را خلق نکردیم الا برای عبودیت و بندگی . تمامیه اهدافی که برای خلقت انسان در شرع مقدس مطرح شده است ،در راستای تحقق این ایه می باشد . عبد الله شدن .
عبد خداوند شدن تنها با انجام تکالیف شرعی فردی حاصل نمیشود .یعنی اینکه انسان تنها با مقید شدن به نماز و روزه و اخلاق خوش وعبادت درمحراب ،نمی تواند عبد الله شود ،زیرا هدفی است بسیار والا بطوریکه خداوند حکیم، این هدف را برگزیده است بنابراین برای رسیدن به چنین جایگاهی ،نیازمند برنامه ایی همه جانبه هستیم، همه جانبه از این نظر که تمام ابعاد وجود انسان راکه در یک تقسیم بندی کلی به دو بعد مادی و معنوی تقسیم میشود در بر بگیرد و مدیریت نماید .در بعد مادی حیات انسان ،تمام مناسباتی که با نظر به انسان، تنظیم و وضع میشود، می بایست طبق قوانین دین اسلام تنظیم و وضع شود. برای مثال باید و نبایدهای حاکم برمسایل سیاسی یک کشور را در نظر بگیرید .
آنچه هم اکنون به عنوان یک اصل در برخورد با مسایل سیاسی بین مقامات و بلند پایگان دنیا مرسوم شده ،دروغ و خدعه می باشد .تا زمانی که انسان خود را ملزم به رعایت این اصل بداند و او هم با تمسک به دروغ و خدعه با ملت خود و با جهان رابطه برقرار کند نمی تواند عبد خداوند باشد هرچند که روحانی باشد و در ظاهر مقید به تمام فرایض فردی هم بوده باشد .عبادتی که نتواند به صحنه ی اجتماع بیاید و به انسان روش و خط مشی دهد ،نتواند برای او باید و نباید برگرفته از دین تعیین کند ونتواند بین عمل و زبان وقلب وفکر انسان یگانگی ایجاد کند، عبادتی نیست که به عبد خداوند شدن بیانجامد .
اگر بارها و بارها در محراب عبادت، زبانش مشغول به ذکر لا اله الا الله باشد و دم ازتوحید و نفی طاغوت زند ولی در عمل از نظام بانکداری پیروی کند که او را به سمت رباخواری بکشاند ونگاه او را متوجه اغیار کند ،قوانین ظالمانه وضع کند، از حق عدول کند و زیر بار مناسبات بانکداری ممالک غربی رود ، در عمل به طاغوت رو کرده و به ان لبیک گفته ست واین هیچ سنخیتی با ان ذکر زبانی ندارد . بر زبان به ذکری توحیدی مشغول است ودر عمل به حکومت طاغوت تن داده است .انسان در سایه ی حکومت الله ،هر لحظه چه در عمل وچه بر زبان و از اعماق قلب،جان خود را متوجه الله می کند و غبارهای موجود برضمیر خود و حجابهای طاغوتی خود را کنار می زند و هر چه بیشتر در معرض انوار توحیدی قرار می گیرد ،در نتیجه هر لحظه عالم او و قلب و جان او بیشتر رنگ خدایی گرفته و در مسیر سیر به سوی خدا پیش رفته است .بنابراین حاصل عبودیت الله، فنا فی الله شدن است.
کسی که اراده و قدرت اختیار خود را، در اراده و اختیار حق محو کند ودر عمل خود ،نه براساس توهمات انسان غیر الهی که براساس دین و شریعت عمل نماید ،خودیت خود را محو نموده و در مسیر فنا شدن گام نهاده است .در این صورت است که انسان می تواند به مقام خلیفه الهی خود برسد .مثالهای مطرح شده بیشتر جنبه ی اجتماعی داشتند و این به دلیل اهمیت عزم و اراده ایی جمعی برای برطرف کردن تمامیه اثار کفر و طاغوت زدگی در جامعه می باشد .
انسان فطرتا خداجوست و از طرفی موجودی است اجتماعی، بنابراین میبایست شرایط اجتماع برای حضور توحیدی او در جامعه مهیا شود تا به ندای فطرتش پاسخ داده و هدفی که ان صانع بزرگ برای خلقت انسان داشته محقق شود .مثالهای فراوانی از مناسبات فردی نیز می توان عنوان نمود تا هر چه بهتر متوجه این مطلب شویم که ، انسان می بایست هر لحظه با نظر به حکم الله فکر کند ،بنویسد ،سخن بگوید و عمل نماید .در کتاب نفیس لب اللباب ،نوعی از عبودیت طاغوتی که مانع از رسیدن انسان به خداوند میشود مطرح شده که در ادامه ارایه میگردد.
این مثالها تنها مشتی است از خروارها طاغوت زده گی انسان مدرن ،که برای اشنایی هر چه بیشتر ذهن خواننده طرح میشود و امید است که خواننده ی محترم با دقت به احوال فردی و جمعی و قلبی و فکری خود توجه کند و رگه های طاغوت و شرک را در زندگی خود یافته و در مسیر عبادت حقیقی و همه جانبه به مدد انوار توحیدی الله ، بسوزاند . ان شاالله
کتاب لب اللباب ،صفحه ی 103 ، ترک عادات و رسوم و تعارفات( بعنوان یکی از موانع سیر انسان به سوی خداوند مطرح شده است) و دور انداختن امور اعتباریه که سالک را از طی طریق منع می کند و منظور آنست که سالک به طور اعتدال در بین مردم زندگی نماید.چه دسته ای از مردم پیوسته غرق در مراسمات اجتماعیه بوده و برای حفظ شخصیت خود از هر گونه اداب و رفت و امد های مضر یا بی فایده دریغ نمی کنند و صرفا براساس عادت و حفظ ابروی ظاهری اعتباری، خود را به تکلف می اندازند و چه بسا به ناراحتیهای سخت دچار می شود و برای حفظ حاشیه از متن زندگی عقب می روندوتحسین و تقبیح عامه ی مردم را که توده ی عوام هستند میزان ومعیار قرار داده ،حیات و عمر خود رابر این معیار در معرض تلف قرار می دهند وکشتی وجودشان دستخوش امواج متلاطم اداب و اخلاقیات عمومی حرکت کند به دنبال ان روان می گردند، این دسته از مردم در برابر اجتماع اراده ای از خود نداشته تبع محض می باشند .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: