تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ - ۱۸:۰۴ کد مطلب 54718

“ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران” منتشر شد

رابطه‌ سیاست و فضای جغرافیایی رابطه ای دوجانبه و پویاست. هر سیاستی تظاهرات جغرافیائی/ فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاست‌های خاص خود را نیاز دارد. کشور ایران با واقع شدن در یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی جهان، اکنون به‌‌یکی از کانونهای جاذبه‌ دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است، از این رو این موقعیت باعث تأثیرگذاری ایران بر فرآیندهای جهانی و منطقه‌ای می‌شود.

به گزارش میدان72 اوضاع و فرصت‌های خاص ژئوپلیتیکی ایران نظیرِ موقعیت جغرافیایی، (استقرار بین دو کانون عمده‌ی انرژیِ جهانی، تسلط بر خلیج‌فارس و تماس مستقیم با آب‌های جهان) دارا بودن منابع نفتی و گازی و غیر آن هر چند که به صورت بالقوه در برگیرنده‌  امتیازات منحصر به فردی برای این کشور است، اما بهره مندی و فرآوری آن مستلزمِ فهمِ ژئوپلیتیکی و تدبیر و مدیریت سیاسی بهینه در حوزه‌ روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ایران است.

کتاب ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که با تلاش علمیِ دکتر نبی‌الله رشنو به رشته‌ تحریر درآمده است، گامی مؤثر در جهت بازنمایی رابطه بین مقتضیات ژئوپلیتیک ایران با سیاست خارجی آن است، که می‌تواند علاوه بر درک رابطه‌ مزبور از سوی علاقه مندان به این موضوع در محیط‌های علمی و اجرایی، به سیاستگذاران و مدیران حوزه‌ روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشور در جهتِ اتخاذ شیوه‌ها و سیاست‌هایی که متضمن منافع ملی و دستیابی به اهداف کشور باشد، کمک کند.

این کتاب بعنوان یک منبع دانشگاهی مورد تاکید کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم و تحقیقات (مصوبه هفصد و چهل و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی وزارت علوم در مورخه 19/10/1388)، با بهره برداری متناسب از سایر تالیفات مربوطه نگانده، به رشته تحریر درآمده است.

کتاب ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تحلیل و بررسی تاثیرات متقابل عوامل ژئوپلیتیکی بر مولفه های سیاست و روابط خارجیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، درشش فصل و با عناوین و موضوعاتی پیوسته تالیف و تنظیم گردیده است. فصل اول این کتاب با عنوان (مبانیِ نظری)به تبیین و تشریح مولفه های بنیادین و عمدتا پایدار در نگرش ها و دیدگاههای مطالعاتی و علمی مورد تاکید در تحلیل ها و بررسی های ژئوپلیتیک پرداخته است.

فصل دوم با عنوان (کلیات جغرافیابی) به تشریح و تحلیل ویژگی ها، خصوصیات و اوضاع جغرافیای طبیعی و انسانی- سیاسی ایران اختصاص یافته است. درفصل سوم (ویژگی های ژئوپلیتیک ایران) بر بررسی ویژگی ها و ظرفیت های کنونی ژئوپلیتیک ایران تاکید شده است. فصل چهارم به (سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) پرداخته است که در آن اوضاع وساختارکلی حاکم بر تدابیر و تصمیمات سیاست خارجی بررسی شده اند.

در فصل پنجم با عنوان (ژئوپلیتیک و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران) تحلیل و بررسی تاثیرها و روابط متقابل سیاست خارجی با ظرفیت های ویژه جغرافیایی و جهتگیری مطلوب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرارگرفته اند. در فصل پایانی کتاب با عنوان “بسوی آینده” که به بیان نتایج تحلیلی وکاربردی این موضوع اختصاص یافته است، اهم دستاوردها و راهبردهای محقق شده این اثر را در دوسطح ژئوپلیتیکی و پیشنهادهایی استراتژیک مطرح نموده است.

در این کتاب سعی بر آن است که با شناخت دقیق و عمیق بسترهای مساعد و نامساعد ملی و بین‌المللی در ابعاد گوناگون استراتژیک و با تأکید بر عوامل و پدیده‌های ژئوپلیتیک، زمینه ها و رویکردهای تحقق فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های گوناگون برای حضور مؤثرتر جمهوری اسلامی  ایران در تحولات نظام بین‌الملل با کمترین هزینه و بیشترین منافع تبیین شوند.

منبع:فرارو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: