تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ - ۱۵:۵۶ کد مطلب 54980

معادله ی احمدی نژاد!

معادله ی احمدی نژادی جوری طراحی شده که رسانه ها هیچ رویدادی را بدون احمدی نژاد درک نمی کنند، خود نیز متعجبند که چرا نمی توانند از این جاذبه رها شوند، احتمالا هر بار خود را شماتت می کنند که چرا دارند در زمین آن مرد رفته، بازی می کنند و چرا تبدیل به کارکنان بی دستمزد او شده اند.

میدان 72/ کمال رستمعلی: رسانه ها هم چنان از برنامه های خیالی دکتر احمدی نژاد برای مجلس می نویسند و تیتر یک و تیترهای مهم شان را به این داستان اختصاص می دهند. هر کدام گوشه ای از کار این داستان بلند و پرماجرا را گرفته اند: یکی شخصیت پردازی می کند، رسانه ای دیگر دیالوگ های این قصه را می نویسد، روزنامه ای هم بحث کشش داستان و تعلیق را پی می گیرد. رسانه ای اما نیست که از مغناطیس این داستان رها باشد و صبح خود را فارغ از احمدی نژاد و برنامه ها و تصمیم او برای آینده، آغاز نکند.

در همان ماه های ابتدایی بر سر کار آمدن دولت جدید بود که برخی دولت مردان از چیزی که آن را مین های احمدی نژادی می نامیدند، در مسیر خود خبر دادند، آن چه که آن ها دیدند اما هم درست بود و هم غلط. درست بود چون از استمرار یک حقیقت رهایی نداشتند، غلط بود چون آن چه می دیدند مین نبود. حقیقت آن است که آن ها عزمی جدی برای شروع دورانی جدید را داشتند که در آن از تمام آن چه در دوران هشت ساله ی احمدی نژاد شکل گرفته بود، اثری نباشد.

نه مناسبات دولت ملت چونان مناسبات دولت نهم و دهم باشد که آن را یک سره پوپولیستی می دانستند، نه تعاملات جهانی آن چنان که در هشت سال پشت سرشان گذشت که آن را نیز ماجراجویانه می خواندند. عزمی جدی برای تغییر نحوه ی توزیع ثروت و همه ی مناسبات و رفتارهای اقتصادی سیاسی و باز تعریف آن بر اساس شرایط و مناسبات حاکم بر دو دولت قبل از احمدی نژاد.

آن چه آن ها دیدند مین های احمدی نژادی نبود، بلکه معادله ی احمدی نژادی بود. جعل تعبیر مین از نگاهی سیاست زده و غیر اخلاقی بر می خیزد و احمدی نژاد نشان داد که برای او هیچ چیزی مهم تر از مردم و آرمان های انقلاب اسلامی نیست، که او بارها گفت صدها احمدی نژاد فدای انقلاب و رهبری و مردم. و سکوت او در برابر هر آن چه دولت و حامیان دولت به او نسبت داده اند، گواهی ست بر این مدعا.

اما معادله ی احمدی نژاد رخ دادی ست نرم افزاری و شکل گرفته طی چند سال. پیش تر از شکل گیری دولت یازدهم. نه به نیت مانع گذاری برای کسی یا دولتی، که برای بازگرداندن قطار انقلاب به ریل اصلی خودش. آن چنان که آقا این اقدام دولت احمدی نژاد را دقیقا با همین تعبیر تحسین فرمود. معادله ی احمدی نژاد اما هم پیچیده هست و هم ساده. آن چنان پیچیده که کاندیدای محترم و نخبگان گرد آمده در پیرامونش و رسانه های حامی اش، در موسم انتخابات سفرهای استانی را حرکتی پوپولیستی و تلف کننده ی منابع کشور و بیت المال توصیف می کنند و همان ها وقتی به دولت می رسند، گویی که ابدا آن ها نبودند که بر علیه این گونه سفرها موضع گرفتند، خود نیز عزم سفرهای استانی می کنند. و آن چنان ساده که مردم خیلی زود می فهمند، این مردم داری، واقعی و بر آمده از یک اعتقاد قلبی نیست، بلکه صرفا پاسخی ست نا مفهوم و از سر ناچاری به معادله ای ظاهرا حل نشدنی.

معادله ی احمدی نژادی جوری طراحی شده که رسانه ها هیچ رویدادی را بدون احمدی نژاد درک نمی کنند، خود نیز متعجبند که چرا نمی توانند از این جاذبه رها شوند، احتمالا هر بار خود را شماتت می کنند که چرا دارند در زمین آن مرد رفته، بازی می کنند و چرا تبدیل به کارکنان بی دستمزد او شده اند، اما باز وقتی شبانگاه صفحه ی اول فردا صبح خود را نهایی می کنند، می بینند نشانی از آن مرد در صفحه ی نخست روزنامه شان خودنمایی می کند.

این معادله ی پیچیده و ساده، پایگاه اطلاع رسانی کسی که خود را در قامت امیرکبیر می بیند ،را چنان تحت تاثیر قرار می دهد که تقریبا از هدف خود که تبیین کننده و انعکاس دهنده ی آرا و نظرات صاحب پایگاه هست، دور شده و بیش از هر کسی و هر چیزی، تصاویر احمدی نژاد و مطالب مربوط به او را بازتاب می دهد. باری شاید کسی خرده بگیرد که این مطالب همه بر علیه احمدی نژاد است، واقعیت اما این است که در این معادله اساسا اهمیتی ندارد که آن ها چه می نویسند، مهم آن است که آن ها حتا از تحلیل و درک انتخابات مجلس بدون حضور احمدی نژاد ناتوان نشان می دهند. این نکته ی بسیار جالبی ست که کسانی از رفتن و پایان پذیرفتن شخصی سخن بگویند اما نتوانند ساده ترین وقایع کشور و منطقه را بدون حضور او و بدون نام بردن از او تحلیل کنند. این گونه است که او و مناسبات طراحی شده از سوی او به ویژه مناسبات ملت دولت، فراموش و گم نمی شود و مدام رخ می نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: