تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ - ۱۳:۳۸ کد مطلب 55426

اندر حکایت منتقدین سیاسى احمدى نژاد 

به جرأت مى توان گفت دکتر محمود احمدى نژاد یکى از مسئولان عالى نظام اسلامى ست که دریافت کننده بیشترین حجم انتقادها در کوتاه ترین بازه زمانى از بیشترین سلیقه هاى فکرى ، سیاسى ، اعتقادى و اقتصادى و بیشترین هجمه ها و موانع از سوى دشمنان داخلى و خارجى مى باشد.

میدان72/علی: به جرأت مى توان گفت دکتر محمود احمدى نژاد یکى از مسئولان عالى نظام اسلامى ست که دریافت کننده بیشترین حجم  انتقادها در کوتاه ترین بازه زمانى از بیشترین سلیقه هاى فکرى ، سیاسى ، اعتقادى و اقتصادى  و بیشترین هجمه ها و موانع از سوى دشمنان داخلى و خارجى مى باشد.
اما از آنجائیکه اغلب منتقدین،سیاسى بودند و در عرصه هاى دیگر تخصصى نداشتند و از طرفى درک و شعور اغلب مردم نیز بالا رفته بود، انتقادها از احمدى نژاد از سطح نقد فراتر رفته و به مرحله براندازى دولت که هدف اصلى منتقدین سیاسى بود، وارد شد. منتقدین سرشناس در حوزه نقد احمدى نژاد، با زدن انواع افتراها و دروغ پردازى ها و و زیر سوال بردن پیشرفتهاى بدست آمده ، پس از ناکام ماندن در توقف احمدى نژاد با زدن برچسب دروغین مخالفت با ولایت فقیه، آخرین حربه خود براى حذف احمدى نژاد را بکار گرفتند. این حربه به سرعت در قشرهاى مختلف مردم رسوخ کرده و مخالفان سیاسى احمدى نژاد را به هدف رساند.
برخى بزرگان دین مسیح با هدایت رهبران یهود، براى جلوگیرى از نفوذ اسلام در بین مسیحیان،پیامبر اسلام را به پیروان مسیحى خود، فردى دروغگو معرفى کردند. و اعلام کردند قرآن کلام پیامبر است و زائیده ذهن اوست. ولى او این کلام را به دروغ ، کلام خدا مى نامد.
اما ” دروغ ” داراى قبح شدیدى در بین مسیحیان بود. از این رو اعلام دروغگو بودن پیامبر اسلام ، بهترین و مؤثرترین حربه براى تزریق راهبرد رهبران یهود و مسیح به پیروان خود بود.
عنوان دروغگو بودن براى پیروان مسیح به حدى قبیح بود که بدون هیچ کنکاشى در آن، با اعتماد به رهبران خود و بدون آنکه کسى از خود بپرسد ممکن است رهبران شان دروغ بگویند آنرا پذیرفتند. و این موضوع قرنهاست که ادامه دارد. رهبرانى که پیروان مسیح را با یک دروغ ، قرنها در گمراهى فرو بردند.
استفاده جریانهاى سیاسى کشور در اعلام مخالفت کردن احمدى نژاد با دستور ولایت شباهت بسیارى به نیرنگ رهبران یهود و مسیح دارد. استفاده از موضوع ولایت که براى ملت ایران اهمیت ویژه اى پیدا کرده است در دستور کار مخالفان سیاسى احمدى نژاد قرار مى گیرد. گرچه مردم و جوانان ، در دوره اصلاحات از داشتن عنوان مذهبى در بین جامعه و بخصوص در قشر دانشگاهى خجالت مى کشیدند و احمدى نژاد با زنده کردن خدا در جامعه ، ولایت مدارى را هم زنده و ترویج دادند. و اکنون خود متهم به مخالفت با ولایت مى شوند. و عده اى که نعمت ولایت مدارى را از احمدى نژاد دارند، اقدام به بیان دروغ پردازى هاى برخى رهبران سیاسى و مذهبى مى کنند. و به نوعى در ولایت مدارى خود را در یک خیال باطل، جلوتر از احمدى نژاد انداختند.
مخالفت با رهبرى در ذهن این افراد به حدى قبیح شده  که پس از شنیدن برچسب مخالفت با رهبرى، هیچگونه مطالعه و بررسى در آن صورت نمى گیرد و حتى در صحت افتراها نیز کنکاشى اتفاق نمى افتد. که البته این اشخاص تخصصى در تشخیص صحت مخالفت و یا موافقت با ولایت فقیه را نداشتند. و سخنان افراد سرشناس سند مى شود. این موضوع به حدى ست که منتقدین بدون اثبات افتراها و حتى بدون بیان عنوان آنها، به خود اجازه مى دهند هر نوع ناسزایى را به احمدى نژاد بگویند.
اما در این برهه عده اى از ملت ایران و یاران راستین و فهیم و ولایت مدار احمدى نژاد، این برچسب دروغین را نپذیرفتند. و به یارى خدا مسیر عدالت باقى و پرچم حقیقت برافراشته باقى خواهد ماند.
جریانى که بدنبال حذف احمدى نژاد بود، بدنبال بدست گرفتن تمام و کمال نظام اسلامى ست. این جریان که خود تا خرخره در فساد اقتصادى فرو رفته است، هر نوع اختلاسى را به احمدى نژاد ربط مى دهد. گرچه خاورى مدیر عامل فرارى بانک ملى از عوامل جناب عالیجناب بود و با فشارهاى حزب کارگزاران به این سمت گماشته مى شود، ولى پرونده اختلاس او به احمدى نژاد ربط داده مى شود. در این میان لزوم هوشیارى ملت ایران در برابر دسیسه هاى باندهاى مافیایى قدرت و ثروت ضروریست.
” یا حسین شهید ”
” على “

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: