تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ - ۰۰:۴۹ کد مطلب 56108

انقلاب در بیان امام/کاخ نشینان پاسخ دهند

راه حل گرفتن حقوق هسته ای ایران ،در به کار بردن رمز الهی ایی هست که خداوند بر این ملت منت نهاد و به امانت سپرد. تنها با سلاح اسلام محمدی میتوان در مقابل زیاده خواهی های غربیان ایستاد

میدان72/فاطمه حسن پور: امام خمینی در ارتباط با تفاوت ماهوی انقلاب اسلامی ایران با دیگر رویدادهای جهان می فرمایند :

“انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلابهای غیر الهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز آن راپس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند . …لذا از انقلاب هر چه گذشت بر توطیه هایشان برای سقوط اسلام، این رمز الهی برچیده شدن دستگاههای ستمگران و چپاولچیان، افزوده شد .”

راه حل گرفتن حقوق هسته ای ایران ،در به کار بردن رمز الهی ایی هست که خداوند بر این ملت منت نهاد و به امانت سپرد. تنها با سلاح اسلام محمدی میتوان در مقابل زیاده خواهی های غربیان ایستاد ،وهر قدر دولت روحانی و بخصوص تیم مذاکره کننده سعی کنند خود را شبیه غرب کنند و به لبخند های بی مورد خود در مواجه ی با غرب ادامه دهند ، همچون مبارزی خواهند بود که در مقابل حریف از سر تا به پا مجهز خود ، دست خالی به میدان آمده و فقط می خندد .و می خندد و می خندد و. . .

امام خمینی میفرمایند :

“. . . ما به تمام جهان تجربیاتمان را صادر میکنیم و نتیجه ی مبارزه و دفاع باستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی، به مبارزان راه حق انتقال می دهیم و مسلما محصول صدور این تجربه ها ،جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام برای ملت های دربند نیست .”

اما ….

چه بگوییم از این زمانه که گویی این مردم شجاع و غیرتمند یمن و سوریه و . . . هستند که میبایست به کاخ نشینان سعدآبادها تجربه ی مبارزه و دفاع تا سر حد جان خود را ، انتقال دهند ، اما امامم سوالی دارم ، کاخنشینان ، مستضعفین را خواهند فهمید؟

بی دلیل نبود که می فرمودی مسئولین نظام از پابرهنگان باشند .

اما …

چه کسی جواب پیامدهای حاصل از صدور تجربیات (ترس از دشمن و تنبلی و نفاق و سازش با دشمن و . . .) کاخنشینان امروز انقلاب ،به کودکان و مظلومانی که تمام امید و نگاه و الگویشان ،ایران اسلامی است را خواهد داد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: