تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ - ۰۲:۴۰ کد مطلب 57215

از کجا فهمیدید احمدی‌نژادیها رای ندارند؟

از کجا فهمیدید احمدی‌نژادیها رای ندارند؟

روزنامه رسالت نوشت: مرعشی دیروز در گفتگو با روزنامه شرق صریحاً گفته است: «بنویسید تا فردای انتخابات حرفم سند باشد؛ حتی یک کرسی به احمدی نژادی ها نمی رسد.»
او آیا علم غیب دارد؟! باید ارتباط او را با غیب گوها و… رصد کرد و دید سر از کجا درمی آورد. یا اینکه با مکانیزم هایی که ناشی از تغییرات وسیعی در وزات کشور، رخ داده و عهد و پیمانی که کارگزاران با هم بسته اند که حتی یک احمدی نژادی را به مجلس راه ندهند، آشنایی دارد. در هر دو صورت باید توضیح بیشتری به مردم بدهد که این وسط، حق الناس و رأی ملت و دموکراسی چه می شود؟ آیا همه اینها کشک است؟ اینکه ایشان حتی یک کرسی را در زمستان سخت امسال برای احمدی نژادی ها برنمی تابد، آیا می خواهد آنها را برای چه سالی در یخبندان امسال فریز کند؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: