تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ - ۱۷:۳۲ کد مطلب 57378

شعری برای 175 غواص شهید

عباسعلی سپاهی یونسی جای ماهی کجاست؟ در دریا پس چرا زیر خاک‌ها بودند؟ ماهی و خاک! قصه تلخی است کاش در آب‌ها رها بودند دست بسته به شهر آوردند صد و هفتاد و پنج ماهی را ماهی و دست بسته زیر خاک! من نمی فهمم این سیاهی را این سیاهی که یک نفر با خاک […]

عباسعلی سپاهی یونسی

جای ماهی کجاست؟ در دریا
پس چرا زیر خاک‌ها بودند؟
ماهی و خاک! قصه تلخی است
کاش در آب‌ها رها بودند

دست بسته به شهر آوردند
صد و هفتاد و پنج ماهی را
ماهی و دست بسته زیر خاک!
من نمی فهمم این سیاهی را

این سیاهی که یک نفر با خاک
بکشد ساکنان دریا را
ماهی و دست بسته زیر خاک
حل کند یک نفر معما را!

بیست و نه سال منتظر بودیم
پیرمان کرد داغ ماهی‌ها
خانه روشن شد از رسیدنشان
تا که طی شد فراق ماهی‌ها

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: