تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ - ۱۸:۴۸ کد مطلب 57630

پوستر/غم انگیزه این روزهای بدون او

اگر کسی اجازه بدهد مأمورین غربی پایشان را فقط به یک مرکز نظامی ما بگذارند من آن کسی را که اجازه داده است با آن مأمور را دوتایشان را به جایی خواهم فرستاد که راه خانه خودشان را گم بکنند. محمود احمدی_نژاد – ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

Untitled

طرح : سید یونس کاظمی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: