تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ - ۱۶:۳۹ کد مطلب 59968

برخیزشده دوره تحریف خمینی

آن دوره که برجسته بشد ارزشِ (ره) رفت/این دوره اخی! دوره تحریف امام است

آن دوره که برجسته بشد ارزشِ (ره) رفت
این دوره اخی! دوره تحریف امام است
اینها همه از عقل جُمودین من و توست
کوتاهی ما بود، نه این، حقّ نظام است؟
کافیست دگر خامُشی و ترس قضایی
“راهی”! تو به پا خیر دگر ترس، حرام است

سپهر راهی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: