تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۱۴:۳۵ کد مطلب 61038

سوم تیر یاداور نبرد گفتمان احمدی نژاد واشرافیت

در سوم تیر 84 اقای هاشمی رفسنجانی حکومت رسمی را مقصر ومانع شادی مردم معرفی نموده واعلام کردند که درب های شهادت بسته شده ودرب امریکا واروپا به جایش باز شده است.احمدی نژاد در مقابل این تئوری تز بازگشت را ارائه کردند بازگشت به ذات انقلاب وامام ورهبری نه بازگشت به گذشته

میدان 72/ دکتر مهدی فتحی زاده: اشرافیت در سال 1384 با اهنگ دیگری گام برداشته بود اهنگ عبور از بچه های با ریش وذکر ودعا به سمت جوانانی با شادی وشنگولی ولباسهای فشن وهلهله وسوت وکف.

در میتینگ های سیاسی گفتمان اشرافیت دیگر خبری از ذکر ودعای کمیل نبود ومیتینگ های اشرافیت در واقع شبه پارتی هایی بود که به بهانه کارناوال انتخاباتی پارتی های شبانه بچه های شمال شهر را یاداوری میکردند.

با فتوای ایت الله دیگر مساله جاودانگی حل شده بود ودرب های شهادت بسته وانچه در شرایط موجود اینده نظام را تضمین میکرد لذت هرچه بیشتر از مواهب دنیوی بود . مواهبی چون زن وپول وقدرت ومسافرت خارجی دقیقا به همان مدلی که آقازاده هایشان در این سالها تجربه کرده بودند.

هاشمی با محبوبیت رو به زوال خاتمی تز تحریف اسلام وانقلاب را توسط قوه مجریه که در دستشان بود واز قدرت وثروت هم برخوردار رقم زدند وحاکمیت را مخالف ومانع بزرگ شادی ورفاه مردم معرفی نمودند.

در چنین شرایطی مردی که استاد دانشگاه بود در صحنه ظاهر شد وسخن از بازگشت گفت ، بازگشت به گذشته نه اما بازگشت به اصول اری
او از ارمانهای انقلاب دفاع کرد واز معیاری بنام عدالت که توسط همین اشرافیت در طول دو دهه قبلش توسط اشرافیت مذهبی به یغما رفته بود .

احمدی نژاد فریاد زد :
پس از انقلاب به مترسک اسلحه دادیم تا از مزرعه (انقلاب)حفاظت کند اما وقتی فهمید قدرت دست اوست “اربابمان”شد
انقلاب کردیم اقتصادمان انسانی شود ،انسانیتمان اقتصادی شد
جمهوری اسلامی تاسیس کردیم شاه وشاهزاده نداشته باشیم ،از زمین وهوا اقا واقازاده سربراورد.

اکنون سالها از نبرد گفتمانها میگذرد واشرافیت به مدد نظرسنجی های مکرر مطمئن شده که قوی ترین گفتمان موجود در صحنه گفتمان احمدی نژاد است لذا توپخانه مجهز قوه مجریه ومقننه ومجمع تشخیص مصلحت را بکار گرفته اند تا فرزند انقلاب را بزنند . غافل از اینکه هرچه بیشتر احمدی نژاد ویارانش را بزنند محبوب تر میشود .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: