تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۰۰:۱۱ کد مطلب 61045

کاهش محبوبیت روحانی و فعال شدن اصلاح طلبان

اصلاح طلبان این روزها با فهمیدن کاهش محبوبیت حسن روحانی به عنوان رییس جمهور حتی در بین کسانی که به وی رای داده اند درصدد پیاده سازی برخی پروژه های ایز پیش تعیین شده خود برای دولت هستند.

به گزارش میدان 72، یکی از محورهای مهمی که طی روزهای اخیر از سوی جریان اصلاح طلب پیگیری و دنبال شده است، ارزیابی آنان از عملکرد دولت یازدهم بوده است.
بررسی گزاره های احصا شده در خصوص عملکرد دولت از نگاه اصلاح طلبان از قرینه سازی بر اساس برخی نظرسنجی ها حکایت دارد.
گزاره های تولید شده در خصوص عملکرد دولت روحانی از سوی اصلاح طلبان به این شرح است:
– دولت روحانی محصول هوشمندی سیاسی اصلاح طلبان بود.
– دولت در  عرصه سیاست خارجی موفق ترین عملکرد را داشته است.
– دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مشغول آوار برداری است.
– دولت روحانی به دلیل عدم توجه دقیق به خواست های روزمره مردم به ویژه در حوزه اقتصادی با افت حمایت پایگاه رای خود مواجه شده است.
– دولت روحانی به دلیل مذاکرات هسته ای کمترین توجه را به سیاست داخلی مبذول داشته است.
– دولت مطالبات عمده حامیان خود را پاسخ نداده و در صورتی که در نیمه دولت فعالیت خود این روند را ادامه دهد با بی رغبتی حامیانش مواجه خواهد شد.
– دولت حسن روحانی باید سه موضوع رامدنظرداشته باشد وبرای آنهاتلاش بیشتری رابه کارببندد. اول،حل مساله هسته‌ای وبه سرانجام رساندن مذاکرات است. دوم،مساله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است. دولت به عنوان مجری وبرگزارکننده انتخابات بایدازتمام ظرفیت‌هاوابزارهایش استفاده کندتا انتخاباتی سالم،آزادورقابتی رابرگزارکند. وسوم،حسن روحانی فراموش نکندکه درسطح معاونان وزیرواستانداری‌هاشاهدهستیم که نزدیک به ٨٠ درصدکسانیکه دراین پست‌های کلیدی قراردارندهمراه وهم‌فکردولت نیستندوبایددراین زمینه کاری بکند.
در همین راستا اصلاح طلبان این روزها انتقادات خاموش خود را نسبت به دولت روحانی که به گفته آنان در حال از دست دادن پایگاه رای خود است داشته اند. اصلاح طلبان معتقدند:
– روحانی در سیاست داخلی ضعیف عمل کرده است.
– جریان اعتدال در انتخابات باید در چارچوب همگرایی اصلاح طلبان حرکت کند.
– دولت می بایست نسبت به دغدغه رای دهندگان به خود توجه داشته باشد.
– میزان بهره گیری از اصولگرایان باید در وزارت کشور کاهش یابد.
و…
بررسی انتقادات و خواسته های این جریان بیانگر آن است که اصلاح طلبان با برجسته سازی موضوعات فوق درصدد  تاکید بر این موضوع هستند که رای کاهش یافته از روحانی از رای طبقه متوسط بوده و نه شهری و  تصریح دارند که نارضایتی ایجاد شده از سبد رای اصلاح طلبان بوده است و هدف نهایی این جریان اثبات این موضوع است که  دولت ناچار است برای ترمیم این وضعیت و رهایی از اضطرار بیش از گذشته مطالبات اصلاح طلبان را مدنظرداشته باشد و باید از  حالت بالانسر کاملا به سوی جریان اصلاحات عزیمت کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: