تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۰۴:۰۱ کد مطلب 61728

حق ماموریت رئیس جمهور، وزرا و مقامات دولتی چقدر است؟

در همین راستا رئیس جمهور برای هر روز ماموریت خارج از کشور روزی ۲۰۰ یورو یعنی حدود ۷۴۰ هزار تومان دریافت می کند.

به گزارش میدان 72 به نقل از افکارنیوز ، حق ماموریت معاون اول رئیس جمهور نیز روزانه ۱۵۰ یورو یعنی حدود ۵۵۵ هزار تومان، وزرا، معاونین رئیس جمهور و مقامات همتراز ۱۳۰ یورو یعنی روزانه ۴۸۱ هزار تومان و معاون وزرا و مقامات همتراز، سفرا و استانداران ۹۰ یورو یعنی ۳۳۳ هزار تومان است.

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000425/nf00425851-1.png

رؤسای دانشگاهها با هیئت ممیزه مستقل و مدیران عامل شرکت های دولتی درجه یک روزی ۸۰ یورور یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان، مشاوران وزرا و رؤسای دانشگاههایی که هیئت ممیزه مستقل ندارند و مدیران عامل شرکتها روزی ۷۰ یورو یعنی روزی ۲۵۹ هزار تومان، مدیران کل، رؤسای ادارات کل و سایر مدیران روزی ۶۵ یورو یعنی ۲۴۰ هزار تومان و کارشناسان و دیگر کارکنان روزی ۵۰ یورو یعنی روزی ۱۸۵ هزار تومان حق ماموریت دریافت می کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: