تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۰۳:۵۴ کد مطلب 61729

نزدیکترین لنزدوربین به‌مرقدامام حسین(ع)+عکس

تصاویری از نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع) را در ذیل مشاهده کنید.

تصاویری از نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع) را در ذیل مشاهده کنید.

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

عکس:: نزدیکترین لنز دوربین به مرقد امام حسین (ع)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: