تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ - ۰۶:۲۱ کد مطلب 62551

مرکز آمار ایران خبر داد افزایش 1.9 درصدی بیکاری زمستان ۹۳ نسبت به ۹۲/ بیکاری 27 درصدی جوانان

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری فصل زمستان 11.5 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 1.9 درصد افزایش دارد.

به گزارش میدان 72 به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 1393، ارائه شد.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 37.7 درصد جمعیت در سن کار  ( 10 ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به پاییز 1393 ثابت، ولیکن نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1392) 1.9 درصد افزایش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 11.5 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند، بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر  بوده است، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل گذشته (پاییز 1393) و همچنین نسبت به فصل مشابه در سال از (زمستان 1392) 1.0 درصد افزایش داشته است.
بررسی نتایج جمعیت 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 11.5 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.
سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 10.8 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده‌است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 49.8 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.1 و کشاورزی با 16.1 درصد قرار دارند.
بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 27.4 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.1 درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیش‌تر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیش‌تر نشان می‌دهد. 36.4 درصد شاغلان به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند، این شاخص که یکی از نمادگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد که در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش‌تر از استاندارد کار می‌کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: