تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۰۵:۴۴ کد مطلب 62863

مذاکرات هیئت ایرانی در زمان قاجار برای کنفرانس صلح پاریس (تصویر)

مذاکرات هیئت ایرانی در زمان قاجار برای کنفرانس صلح پاریس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: