تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ - ۰۴:۲۵ کد مطلب 63103

مراجعه به آرای مستقیم مردم برای رد یا قبول توافق هسته ای

دولتی که با شعار تعامل سازنده با جهان، بر سر کار آمده دارای پشتوانه های قوی ایدئولوژیکی و حمایت خاص برخی اقشار و گروههای پرقدرت اجتماعی است، فلذا به این راحتی از خیر یک توافق فارغ از خوب و بد بودن آن نخواهد گذشت. این بار نیز مقدر است که سرنوشت ایران به مانند بسیاری دیگر از مقاطع تاریخی، از خلال مناسبات بین المللی رفم بخورد.

میدان72/ احمد سعیدی: مذاکرات هسته ای ایران با 5+1 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. مذاکراتی بنای آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92 با وساطت سلطان قابوس، توسط دکتر ولایتی و در مسقط عمان گذاشته تا پس از انتخابات سررشته کار به آقای روحانی و ظریف سپرده شود. در این دو سالی که از علنی شدن فرایند جدید میگذرد، همچون خشت اولی که با پنهان کاری زده شده؛ کم و کیف مذاکرات همواره در لفافه ای از ابهامات و مخفی کاریها پوشیده شده است. در این مدت ملت ایران عادت کرده که با نزدیک شدن به هر مقطع زمانی معین در مذاکرات، ابتدا سخن از فشار غربها، و سپس مقاومت نمایشی طرف ایرانی را بشنود و سرانجام در لحظه ای حساس، خبر حصول توافق و پیامهای تبریک هیجان برانگیز را که از چپ و راست سرازیر شده را ببیند و نظاره گر مشتی بی خبر و خوش خیال باشد که احیانا به خیابانها ریخته و دست افشانی می کنند. اما به مرور که از موعد توافق می گذرد، این حلوا حلوا کردنها شیرینی اش را از دست داده و تازه تلخی زهر ناشی از لگدمال شدن حقوق طبیعی و عزت ملی کشورش را با تمام وجود احساس کند، در حالی که از وعده های رفع تحریم و گشایش در کارها نیز چیری عاید کسی نگردیده باشد.

دولتی که با شعار تعامل سازنده با جهان، بر سر کار آمده دارای پشتوانه های قوی ایدئولوژیکی و حمایت خاص برخی اقشار و گروههای پرقدرت اجتماعی است، فلذا به این راحتی از خیر یک توافق فارغ از خوب و بد بودن آن نخواهد گذشت. این بار نیز مقدر است که سرنوشت ایران به مانند بسیاری دیگر از مقاطع تاریخی، از خلال مناسبات بین المللی رقم بخورد. حال که چنین است چرا باید گذاشت که تقدیر و سرنوشت، بدون دخالت ملت و در میانه رفت و آمدهای دیپلماتها و سیاست پیشه گان رقم بخورد؟

در گلستان سعدی حکایت “دهقان پسری” هست که حکمای یونان متفق شدند که تنها راه دوای مرض هایل پادشاه آن منطقه، خوردن زهره اوست. ملک “پدر و مادرش را بخواند و بنعمت بیکران خوشنود گردانید و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را روا باشد. جلاد قصد کرد، پسر سر سوی آسمان کرد و تبسم نمود. ملک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت: ناز فرزندان بر پدر و مادر باشد و دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشاه خواهند؛ اکنون پدر و مادر بعلت حطام دنیا مرا بخون درسپردند و قاضی به کشتنم فتوی داد و سلطان مصالح خویش در هلاک من همی بیند، بجز خدای عزوجل پناهی نمی بینم.”

امروز گویی ملت ایران حکایت همان پسر معصومی را دارد که سلطان، قاضی و پدر و مادرش هر یک بنا به توجیه خاص خود، در تحمیل یک سرنوشت ناروا، دست به دست هم داده اند و به جز خدای عزوجل پناهی نمی بیند!

اما در این گیرودار تنها روزنه امید خفیفی که به چشم میخورد استفاده از ظرفیت قانونی در همه پرسی برای پذیرش یا عدم پذیرش توافق احتمالی آتی است. در اصل 59 قانون اساسی آمده: “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.” گرچه می توان از سیاق این اصل، حتی لزوم مراجعه مستقیم به آرای مردم را در مورد مسایل بسیار مهم برداشت کرد، اما متاسفانه در این سی و اندی سال از این بند قانونی استفاده نشده یا به بیان بهتر، مفاد آن رعایت نگردیده است. بی شک پرونده هسته ای که به روزهای حساس خود رسیده، در زمره مصادیق اصل فوق است.

دورانی که در آن صلاح مملکت خویش را خسروان میدانستند، سپری شده است. امروز حداقل در مقام شعار، سخن از حق حاکمیت مردم است و مسلما اعمال این حق در خلال بی خبری و انفصال آنها از تصمیمات میسر نخواهد بود. ملت ایران نیز با انقلاب اسلامی خود در سال 57 و تدوین یک قانون اساسی مترقی، بر اعمال نظری و عملی حق تعیین سرنوشت تأکید بسیار کرده است.

امروز می تواند آزمونی جدی بر این ادعاها باشد، دولتی که خود را منتخب مردم میداند و ندای اجرای قانون اساسی سر می دهد، مجلس و نمایندگانی که خود را عصاره ملت میشمارند و سایر بخش ها و دستگاههای رسمی و رسانه ای، باید داوری در خصوص این امر سرنوشت ساز را به صاحبان حقیقی آن یعنی مردم واگذارند تا آنها پس از شنیدن نظرات موافقان و منتقدان توافق آتی در فضایی چالشی، از طریق رأی مستقیم خود، سرنوشت شان را رقم زنند.

منبع: نکات پرس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: