تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ - ۱۵:۵۴ کد مطلب 63258

طنز؛

منشا واحد کرسنت و دکل

تو که خود ارشد نفتی و وزیر این چه حرفیست برادر، زشت است – تو که خود میدانی چه کسانی خریدند مرا

میدان 72/
نام من هست دکل؛ گم شده ام
در هیاهوی حقیقت
هیکلم را تو ببین، من مگر گم شدنی می باشم؟
قد من هست بلند همچون ایفل
از کجا رد شده ام که ندیدست مرا هیچ کسی
یا که من گم شده ام زیرزمین که نتوان دید مرا
کاش من هم زبانی داشتم و چند سایت و بلاگ
تا که افشا کنم از دلالان
آن کسی پول مرا داد و گریخت
آن که ناورد مرا در ایران
نام من هست دکل نیم (نمی باشم) انسان یا جاندار
گفته ای زنگنه من گم شده ام! پس چرا هیچ نگفتی 2 سال
تو که خود ارشد نفتی و وزیر این چه حرفیست برادر، زشت است
تو که خود میدانی چه کسانی خریدند مرا
تو که خود زیر و بم قصه من میدانی
جان من شعر نگو جک نگو که ببردند دکل
جای من حرف نزنید و قضاوت نکنید
لیک بگویید به مردم که حقیقت چیست
زنگنه، نوبخت، جهانگیر همه گوش کنید
جک نگویید به مردم که دکل گم شده است
من دکل؛ عقل ندارم و شعور و فهمی لیک
آیا عقل شما نیز بود مثل دکل؟
من دکل حرف حسابم این است
بگویید به مردم که چه شد
چه کسی برد مرا و نیاورد به وطن؟
چه کسی پول مرا داد و نیاورد به وطن؟
« دکل گیت» چقد نام قشنگیست
ننگ آن ماند براتان و بدانید که دروغ
میرود پیش ولی زود بیفتد پرده
مردمان آگاهند نخورند گول به هر دوز و کلک
زنگنه بحث دکل شد ضررت
تو دکل گفتی که تا ما فراموش کنیم چه آمد به سر پول وطن
بحث کرسنت چه شد ای بیژن؟ با چه رویی بگفتی دکل
شک نکن ربطی هست بین کرسنت و دکل!
هر دو یک سرمنشاء واحد دارند
نام او گفتنش نیز جرم است
اختصارش بکنیم با دو حرف «م.ه»
زنگنه افشا کن نقش این م.ه به کرسنت و دکل
این دکل گیت بشد فاجعه ای یادگاری ز این رنگ بنفش
قبل از هر حرف دروغی اول ردپاها را بشناسید
که کیست بعد گویید فلان کس دزدید
قاضی و محکمه اینجاست قضاوت دارد
چه کسی اهل دروغ و چه کسی خود دزد است

550x678x15-6-24-52138Dakal.jpg.jetiweb.ic.NHlCsXuFPp

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: