تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ - ۱۹:۴۱ کد مطلب 63476

استعمال عطر برای روزه دارچه حکمی دارد

اگر شخص روزه دار در اثر فراموشی چیزی بخورد روزه او باطل نیست و بر دیگران هم واجب نیست که به او تذکر دهند.

به گزارش میدان 72، خبرگزاری «حوزه» نظرات وفتاوای فقهی مراجع عظام تقلید درخصوص چند مسئله رمضانی را منتشر می کند

* اگر شخصی با اعتقاد به اینکه هنوز اذان صبح را نگفته اند، مشغول سحری شود. سپس متوجه گردد که وقت اذان صبح گذشته است؛ حکم روزه او چگونه است؟

همه مراجع تقلید (بجزمرحوم آیت الله بهجت): اگر بدون بررسی و تحقیق در طلوع فجر، مشغول سحری شده روزه باطل است و باید قضا کند.

آیت الله بهجت: اگر بدون بررسی و تحقیق در طلوع فجر، مشغول سحری شده، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است و باید قضا کند.

فرد یاد شده با وجود این که روزه  اش باطل شده، حق ندارد افطار کند؛ بلکه باید تا شب از مفطرات امساک نماید.

*آیا فرو بردن خلط، روزه را باطل می کند؟

* فرو بردن خلط

همه مراجع تقلید (بجز آیات عظام بهجت و سیستانی): فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.

آیت الله العظمی سیستانی: فرو بردن خلط چنانکه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد.

آیت الله العظمی بهجت: فرو بردن خلط اگر در حال غیر روزه امری عادی باشد و به فضای دهان نرسیده باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.

* خوردن روزه در اثر فراموشی

* اگر شخص روزه دار در اثر فراموشی چیزی بخورد، آیا روزه اش باطل است؟ و آیا واجب است که دیگران به او تذکر دهند؟

روزه او باطل نیست و بر دیگران هم واجب نیست که به او تذکر دهند.

* افطار با شروع اذان

* آیا با شروع اذان مغرب افطار روزه جایز است؟

اگر یقین دارید وقت داخل شده، اشکال ندارد و اگر شک یا گمان دارید، افطار روزه جایز نیست.

* قی کردن روزه دار

* اگر روزه دار به جهت حالت تهوع، قی کند؛ روزه اش چه حکمی دارد؟

اگر بی ختیار باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر از روی عمد باشد، روزه را باطل می کند.

* استعمال عطر برای روزه دار

* استعمال عطر برای روزه دار، در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

استعمال عطر برای روزه دار مستحب است؛ ولی بو کردن گیاهان معطّر مکروه است.

* استفاده از شامپو و کرم ویتامینه

* آیا استفاده از، شامپو، کرم ویتامینه و رُژ لب در ماه مبارک رمضان مجاز است؟

هیچ یک از موارد ذکر شده، روزه را باطل نمی کند؛ مگر آن که رژ لب، وارد دهان شده و فرو داده شود.

* ریختن دارو در چشم

* آیا ریختن دارو به چشم (مانند قطره چشمی) روزه را باطل می کند؟

اگر دارو به حلق نرسد و یا به حلق برسد ولی فرو نبرد، روزه اش باطل نمی شود.

منبع:

حجت الاسلام احمد نباتی، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

نرم افزار 15 مرجع

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: