تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ - ۰۲:۳۰ کد مطلب 64565

یارانه بین الملل، امروز جدی تر از دیروز؛

نقش یارانه و چگونگی هزینه و میزان پرداخت آن در جهان

در سال ۲۰۱۲ مصر قصد داشته است که بصورت محدود در اصلاحات مربوط به یارانه از تجارب ایران استفاده نماید. صندوق بین المللی پول به دولت های عربی توصیه می کند باید به جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل برای چگونگی قطع یارانه ها نگاه کنید. ایران جرأت اینکار را داشت.

به گزارش سرویس بین الملل میدان ۷۲، اساساً  یک فرمول کسب و کار و یک ایده اقتصادی محض قابل تعمیم در همه جا و همه مکانها محال است.
پروژه اقتصاد سیاسی تمام عیار، که پاسخ  دهنده به نیاز همه طبقه های اجتماعی و همه جوامع انسانی که بطور کامل بتواند بعنوان پروژه سازمان یافته بر اقتصاد سراسری جهان تاثیر مثبت هماهنگ شانه به شانه ای داشته باشد فرایندی است که هنوز به کل سیستم بین الملل نتوانسته خود را معرفی کند. چون علاوه بر منابع انسانی و منابع طبیعی و جغرافیائی داخلی یک کشور در بیشتر اوقات موانع یا تسهیلات خارجی نیز  نقش خود را  نشان می دهند.  یکی از این پدیده های اقتصادی پرداخت یارانه  است.
پرداخت یارانه زادگاهی تاریخی در مشرق زمین داشته است که در هنگام بحران و رکود اقتصادی و یا بمنظور افزایش سهم نرخ رشد اقتصادی بر اساس توزیع عادلانه برخی از درآمد کشور در بازسازی اقتصادی و … صورت گرفته است.
امروزه بحث ایده یارانه در ابعاد مختلف اقتصاد جهان بعنوان نماد تعاونی هوشیارانه و تاثیر گذار به یک بحث جدی تبدیل شده است. البته این مبنای فکری برای طیف وسیعی از پاسخ های اقتصادی به چالش های حوزه خود و ابزار مرحله گذار و همچنین برای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد سرمایه داری در اروپا و آمریکا ارائه شده است و در بسیاری از مناطق جهان بعنوان تسکین الام اجتماعی فواصلی طبقاتی تجویز شده است.
اقتصادانان با استدلال  گوناگون مطرح می کنند که جامعه شناسی و اقتصاد، جدا نشدنی هستند که تمام تئوری های اقتصادی لزوما با نظریه های جامعه شناسی، که هر نظریه اجتماعی باید در یک مفهوم خاص از اقتصاد مورد نیاز حمایت کند تا موفقیت هر دو را در جامعه تضمین کند.
اصول میکرو اقتصاد یا قیمت-تئوری مربوط به نظر اقتصاددانان همه جا حضور دارد، بخش های کشاورزی و تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه همراه با تقویت توسعه اقتصاد روستایی با فرض عدم نیاز به کشورهای صنعتی در این دو مقوله اول در تامین امنیت غذائی، با تقویت تولید داخلی گره خورده است. در نتیجه ارتقاء توانایی اقتصاد کشاورزی به ارائه یک چارچوب سازگار در تجزیه و تحلیل مشکلات مربوط  به امنیت تامین غذائی یک هدف عمده می باشد:
• برنامه های کاربردی خاص کشور اروپایی و جهانی و نمونه ها
درخواست مصرف کنندگان و فرهنگ مصرف گروه جهانی تحت تاثیر مداوم درآمد خانوار قرار دارد و رهبری تعاملی و یادگیری و آموزش مصرف شیوه زندگی در حافظه مدیریت  منابع محدود و انگیزه شخصیت ادراک سازمانی و تحقیقات در زمینه ی خدمات اجتماعی با خرده فرهنگ های متناقض در تصادم موفقیت ها عدم موفقیت ها با نتایج مراحل مختلف در بررسی ارزش و ارزیابی پرداخت یارانه در مناطق مختلف دخیل بوده است.
محیط رقابتی مدرن نیاز به انعطاف پذیری فزاینده به نفع ساختارهای مبتنی بر پروژه مدیریت و طراحی شده در تغییرات استراتژیک و دستیابی به اهدافی با استاندارد بالا و برای مقابله با مشکلات در یک جامعه است.
توسعه تئوری های رشد اقتصادی منطقه همراه با تلاش برای ادغام فضا و فاصله به تجزیه و تحلیل از تفاوت رشد مرحله ای است. این امر مستلزم توضیح پدیده های تمرکز و تراکم در اقتصاد و  فضا و نیرو  نسبت به تمایلات پراکندگی است که  بر اساس یک نظریه رضایت بخش باید قادر به توضیح به طور همزمان در رشد نامتعادل در سیستم بین منطقه ای و ناهمواری های فضایی توسعه اقتصادی در هر منطقه باشد.
مکانیسم قیمت ها به عنوان تخصیص فضایی از منابع است که ساماندهی آن بسیار حیاتی است و توسعه منطقه ای در تجزیه و تحلیل چگونگی ساختار فضایی و تحت تاثیر تحرک منابع سرمایه گذاری قرار می گیرد … برای آشنائی بیشتر با نقش یارانه و چگونگی هزینه و میزان پرداخت آن در جهان علاوه بر مطالب و کتب علمی سایت هائی هم هستند که بصورت انلاین خدمات مربوط به یارانه را معرفی کرده و ارائه می دهند. در این راستا  کانادا و اروپا  فعالیت بیشتری را از خود نشان داده اند.- اتحادیه اروپا:  مبلغ  € ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ را در طول یک سال بر روی یارانه های بخش کشاورزی هزینه می کند.- آمریکا: پرداخت دستمزد تکمیلی کارگران، فراهم کردن یارانه های اجتماعی برای شرکت های غیر انتفائی، کمک های درمانی بهداشتی، برنامه تأمین سلامتی کودکان (CHIP)، بخشش مالیاتی و تضمین پرداخت مالیات (EITC)، کمک مؤقت به خانواد های نیازمند (TANF – رفاهی ) و …
گزارش جدید موسسه ی برکلی  نشان می دهد که (ایالات متحده  در مجموع یارانه سالانه) مبلغ ۱۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار در پرداخت کمک بلاعوض به خانواده های نیازمند و  ۲۶ ملیارد دلار به خانواده کارگران و بمیزان ۱۵۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار  کمک خرج زندگی به سایر خانواده های آمریکائی پرداخت کرده است، نمودار زیر نشان دهنده کشورهائی است که از طریق درآمد حاصله از انرژی فسیلی یارانه پرداخت می کنند.

Global-Fossil-Fuel-Subsidies

Global-Fossil-Fuel-Subsidies

در سال ۲۰۱۲ مصر قصد داشته است که بصورت محدود در اصلاحات مربوط به یارانه از تجارب ایران استفاده نماید. صندوق بین المللی پول به دولت های عربی توصیه می کند باید به جمهوری اسلامی به عنوان یک مدل برای چگونگی قطع یارانه ها نگاه کنید. ایران جرأت اینکار را داشت … البته  تعداد کمی از رقبای منطقه ای قصد داشتند  تجربه ایران را در سال ۲۰۱۰ تکرارکنند ولی جسارت لازم را نداشتند. چون تفاوت گسترده در مقایسه ثروت این کشورها و شرایط مختلفی بر آن حاکم بود.

در ایران و مصر نیاز مشترک به اصلاحات اساسی یارانه ها در ایران برای سال بعد مورد بحث قرار گرفته بود. تهران اقدام به رسیدگی به آن $ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ لایحه ضرورت تحت فشار، را پذیرفته بود و ایالات متحده تحریم های سخت تر را موازی با آن، در دستور کار داشت. مصر هم پس از انقلاب این کشور با کسری مالی، افزایش بدهی و کاهش ذخایر خارجی روبرو شد.

دلیل واقعی اینکه که اصلاحات یارانه ایران که یک موفقیت سیاسی در ایران بودند نمی توانست برای مصر یک مدل فوری باشد این بود که مصر نمی توانست مثل تهران قیمت سوخت را افزایش دهد و از سوی دیگر مدل ایرانی برای کشوری مانند مصر و پرداخت یارانه به همه از جمله ثروتمندان، مانند ایران مناسب نبود. البته به بخش های ساده فرمول ایران می توانید نگاه بیشتری کنید.
یارانه بعنوان پشتوانه تولید در کشورهای زیر:
 Government subsidies received by farmers
Government subsidies received by farmers

اصطلاحات بکارگرفته یارانه در ابعاد مختلف بکارگرفته شده در عرصه بین الملل

حوزه اصطلاحات      کلمه                 مفهوم اصلی
عمومی             Grant                      یارانه
قانونی          Subyvention                  یارانه
مالی      Relief payment                    یارانه
مالی      Social aid                           یارانه  اجتماعی
مالی      ‎Accommodation allowance    یارانه ثبات سازی
مالی     import subsidy                      یارانه واردات
سیاح      Importation subsidy             یارانه واردات
مالی     Strike pay                             یارانه  ناشی از خسارت اعتصاب
اداری     Wage subsidy                        یارانه دستمزد
قانونی      unemployment benefit          یارانه بیکاری
سیاحی   Unemployment compensation یارانه بیکاری
مالی     ‎Export bonus                         یارانه صادرات
سازمان ملل     export subsidy              یارانه صادرات
سازمان ملل متحد    export subsidy       یارانه ی صادرات
مالی      ‎Work relief                            یارانه بیکاری
مالی     ‎Poor relief                              یارانه  نیازمندان
مالی      ‎Distress committees               کمیته ی یارانه
سیاسی      Subsidy                           کمک یارانه
مالی      Rent allowance                      یارانه اجاره منزل
مالی      Widow’s allowance                  یارانه  زنان بی سرپرست
سازمان  ملل متحده   family allowance      یارانه خانوادگی
مالی      Children’s allowance                 یارانه کودکان
مالی      Maternity benefit                     یارانه زایمان ونگهداری نوزاد
قانونی     unemployment dole                 یارانه بیکاری
معنای اصلی  ———————————از لحاظ متن

معرفی یک کتاب در این رابطه

Authors: Gerling, Katja

  •   یارانه و تغییر ساختاری در آلمان شرقی مؤلف: کارلینگ، کاتیا

 

خلاصه ای از کتاب: قابل ذکر است که یارانه تأثیر بزرگی بر اقتصاد به همراه دخالت های سیاسی بر اقتصاد آلمان شرقی گذاشته  است. و حتی اگر مسئله  حمایت و یارانه  سرمایه گذاری از ابزارهای سیاسی محسوب شود با همه ی وجود معیاری مناسب برای فعال کردن زمینه خودکفائی در اقتصاد آلمان شرقی و بهبود سطح معیشت مردم می شود و از آغاز مرحله ی پس از انتقال سیاسی نیاز به بکار گیری اقتصادی با مرکزیت ارزیابی مرحله ای، و تحلیل آثار مترتب برحمایت از سرمایه گذاری یارانه ای  در حوزهای اقتصادی و کارگری و تولیدی، بازار کار و زیر ساخت های اقتصادی را در صنعت آلمان شرقی مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است.

منابع دیگر ——————————————-

Public Expenditure Handbook: A Guide to Public Policy Issues in Developing Countries
Sep 15, 1991
by International Monetary Fund and Ke-young Chu

Distributed Generation and its Implications for the Utility Industry
Jun 24, 2014
by Fereidoon P. Sioshansi

Subsidization of Innovation Projects by the Government of Canada
Jun 1984
by A. Tarasofsky

Soviet Subsidization of Trade With Eastern Europe: A Soviet Perspective (Research Series (University of California…
Mar 1983
by Michael Marrese
Paperback

Subsidization and Structural Change in Eastern Germany
Aug 15, 2002
by Katja Gerling
by Katja Gerling (Author)

تهیه و تنظیم: عبدالمجید اورا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: