تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ - ۱۹:۰۰ کد مطلب 64658

مهمترین دستاوردهای ایران در صورت توافق

چنانچه از مذاکرات کنونی بر می آید اگر توافق نهایی با اراده سیاسی طرف مقابل حاصل شود، محورهای زیر به عنوان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهند بود.

به گزارش میدان۷۲ در حالی که همچنان جلسات در محل مذاکرات ادامه دارد، همچنان خبر دقیقی از آنچه در اتاق های در بسته می گذرد در دسترس نیست.

در این باره یک منبع آگاه گفت: در حال حاضر مهمترین مطالبی که تاکنون به دلیل پیچیدگی های حقوقی باقی مانده است در دستور جلسات مذاکره قرار دارند.

این منبع آگاه افزود: چنانچه از مذاکرات کنونی بر می آید اگر توافق نهایی با اراده سیاسی طرف مقابل حاصل شود، محورهای زیر به عنوان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهند بود:

اول: براساس برجام، همگی تحریم ها علیه ایران لغو گردیده و ایران از این پس یک کشور تحت تحریم شناخته نخواهد شد. بر اساس برجام، تنها یک سری محدودیت های موقت پیش بینی شده اند که آن ها هم پس از مدتی معقول و محدود رفع خواهند شد.

دوم: کلیه تحریم های اقتصادی، بانکی و مالی در روز اجرای برجام، بطور قطعی لغو خواهند گردید.

سوم: به شرط توافق و وجود اراده سیاسی، ایران از این پس تحت تحریم های تسلیحاتی نخواهد بود و طبق قطعنامه شورای قطعنامه که قرار است بعد از حصول به توافق صادر گردد، این تحریم ها لغو و بر اساس ضمیمه آن تنها برخی محدودیت های موقت برای زمانی محدود اعمال می گردد.

چهارم: این برجام در واقع مجموعه ای از چندین توافق است که همگی آنها در چارچوب خطوط قرمز ایران تعریف شده و برخی اقدامات موقت و محدود با دوره های زمانی متفاوت در آن پیش بینی شده است.

پنجم: قطعنامه شورای امنیت آخرین قطعنامه شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران خواهد بود و پرونده هسته ای ایران را از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد خارج خواهد کرد. مدت زمان اجرای قطعنامه محدود بوده و در پایان این مدت ملغی خواهد گردید.

ششم: این برای اولین بار است که یک کشور ذیل تحریم های فصل هفتم موفق گردیده است با مذاکرات و دیپلماسی فعال توانسته است از این وضعیت خارج گردد.

منبع:مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: