تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ - ۱۹:۱۰ کد مطلب 64677

اسامی اندوهناک برای نوزادان سوری

“کاوا عبدالهادی ” یک پدر کرد سوری که دو ماه پیش صاحب فرزند پسر شده است می گوید نام فرزند خود را “دلبرین” ( دل زخمی) گذاشته است. او می گوید اگر اوضاع زندگی آنها در سوریه در شرایطی عادی بود این نام را برای فرزندش انتخاب نمی کرد.

به گزارش میدان۷۲ آوارگان سوری در اردوگاه آوارگان سوریه ای در عراق متاثر از جنگ  داخلی سوریه و روزهای پر مرارتی که در آوارگی طی می کنند، نام فرزندان خود را نام های اندوهناک و جنگی انتخاب می کنند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه در اردوگاه آوارگان سوری در سلیمانیه عراق نام های عجیب و تلخی روی نوزادانی که در اردوگاه متولد می شوند، گذاشته می شود.

در این اردوگاه تا کنون بیش از ۲۰۰ نوزاد از زوج های آواره سوری متولد شده اند که نام غالب این نوزادان اسامی اندوهناک و متاثر از جنگ است.

“کاوا عبدالهادی ” یک پدر کرد سوری که دو ماه پیش صاحب فرزند پسر شده است می گوید نام فرزند خود را “دلبرین” (  دل زخمی) گذاشته است. او می گوید اگر اوضاع زندگی آنها در سوریه در شرایطی عادی بود این نام را برای فرزندش انتخاب نمی کرد.

“روناهی اسماعیل” مادر دلبرین نیز با  تایید سخنان همسرش می گوید :” اگر فرزندمان در سوریه و در شرایط صلح و ارامش به دنیا می آمد می خواستیم نام او را ” اوین” (عشق) بگذاریم. ما در شرایط سختی زندگی می کنیم و دل ما خون است. به همین خاطر نام فرزندمان را “دل زخمی” گذاشتیم. این نام در واقع بازتابی از شرایط زندگی ما و فرزندمان در اینجا است.”

“فاضل همه”  آواره کرد دیگر سوری که از کوبانی به اردوگاه آوارگان در سلیمانیه آمده است ۳ ماه پیش صاحب فرزند شده و اسم فرزندش را ” شروان” (جنگجو) گذاشته است. او نیز می گوید: اگر شرایط زندگی مان به شکل دیگری بود این نام را روی فرزندم نمی گذاشتم.”

“غزل احسان ” یک آواره دیگر کرد سوری نیز که ۷ ماه پیش صاحب فرزند شده است نام او را “دل بشوین” (دل خونین) گذاشته است. او در این باره می گوید: اگر در کوبانی و در صلح و صفا زندگی می کردیم نام فرزندم را احمد یا محمد می گذاشتم اما به دلیل شرایط زندگی در اینجا نام او را دل خونین گذاشتم.”

“جیوان احمد” دیگر زن آواره سوری کرد اما به امید بازگشت دوباره به کشورش و زندگی در صلح و صفا نام فرزندش را ” کاژین” ( سرشار از زندگی) گذاشته است.

نام دیگر فرزندان متولد شده در اردوگاه نیز متاثر از وضعیت خانواده های آواره است. در اردوگاه نام هایی چون ” شیندار” (خونین) و “بیوار” ( بدون وطن) است.

بر اساس آمار سازمان ملل در جنگ داخلی ۴ سال گذشته در سوریه بیش از ۲۲۰ هزار نفر کشته و بیش از  ۴ میلیون نفر آواره شده اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: