تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۴:۱۹ کد مطلب 64965

پایکوبی مردم پس از قرائت متن توافق نامه هسته ای

                                   

جشن هسته ای ۲۱۷۰۳۸_۱۰۲ - Copy ۲۱۷۰۳۹_۴۲۵ - Copy ۲۱۷۰۴۰_۱۶۳ - Copy ۲۱۷۰۴۱_۲۴۵ - Copy ۲۱۷۰۴۲_۳۹۵ - Copy   ۲۱۷۰۴۹_۴۵۹  ۲۱۷۰۵۰_۳۸۵ ۲۱۷۰۵۱_۳۱۰ - Copy   ۲۱۷۰۵۲_۲۰۰ ۲۱۷۰۵۳_۳۷۶ - Copy  ۲۱۷۰۵۴_۵۲۶ - Copy  ۲۱۷۰۵۵_۵۸۹ - Copy  ۲۱۷۰۵۶_۸۵۸ - Copy   ۲۱۷۰۵۷_۵۳۵  ۲۱۷۰۶۰_۲۰۰ ۲۱۷۰۶۲_۱۱۰ - Copy  ۲۱۷۰۶۴_۶۵۶ - Copy   ۲۱۷۰۶۶_۲۱۶ ۲۱۷۰۶۷_۳۸۴ - Copy  ۲۱۷۰۷۱_۶۵۰ - Copy  ۲۱۷۰۷۲_۸۷۲ - Copy   ۲۱۷۰۷۳_۲۰۶ ۲۱۷۰۷۴_۸۹۲ ۲۱۷۰۷۹_۵۳۵

 1. عاشق دکتر :
  آیا موافقید؟ Thumb up 9 Thumb down 2

  یک مشت الکی خوش که اصلا حالیشون نیست چی داره به سر مملکت میاد
  اه اه

 2. امير :
  آیا موافقید؟ Thumb up 9 Thumb down 2

  اینا همه مردم نیستن فقط یه عده خاصی هستن چرا توخیابونای جنوب شهر هیچ خبری نبود

 3. امیر محمد :
  آیا موافقید؟ Thumb up 2 Thumb down 1

  مردم جنوب شهر سودی از این توافق نمی برند فقط هر روز از این برنامه ها گرونیش به مردم جنوب می رسه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: