تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ - ۱۳:۱۰ کد مطلب 65125

یادداشت تحلیلی/ طاهره واعظی

گرگ گرگ است، اگر اخم اگر لبخند است

آیا براستی تحریم های ظالمانه پایان می یابد؟ با یادآوری سابقه ناخوشایند شورای امنیت در صدور قطعنامه های متعدد ضد ایرانی و وضع شدیدترین نظام تحریمها علیه کشورمان، آیا می توان به طرف مقابل بویژه آمریکا کاملا اعتماد کرد؟

میدان ۷۲/ طاهره واعظی: پس از چند سال مذاکرات فشرده هسته ای بویژه در برهه اخیر در پایتخت های اروپایی و گره زدن حل تمام مشکلات و مسائل داخلی کشور حتی آب خوردن مردم به رفع تحریم ها سرانجام این انتظار طولانی ظاهرا به پایان رسید و در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ جمع بندی مذاکرات وین موسوم به برجام با حضور وزاری امور خارجه ایران و پنج کشور روسیه- چین- امریکا- انگلیس و آلمان به همراه فدریکا موگرینی نماینده اتحادیه اروپایی قرائت و منتشر شد و واکنشهای متفاوت و متناقضی را در داخل کشور برانگیخت.عده ای که اکثرا ساکن شمال تهران و از قشر مرفه جامعه بودند با شادی زاید الوصفی سوار بر خودروهای لوکس و شاسی بلند خود جشن هسته ای برگزار کردند.جشنی برای تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد و کاهش آن به میزان ۶۷/۳ درصد، پایکوبی برای منع ساخت راکتور آب سنگین جدید و عدم مجوز انبارآن و باز طراحی راکتور آب سنگین اراک، برگزاری کارناول های شادی برای محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ۶۷/۳ درصد خود به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم.اما این تمام ماجرا نبود ازسویی دیگر مردم عادی که اکثرا شمال شهرنشین نبوده ضمن امید به آینده نگرانی در نگاهشان دیده می شد: آیا براستی تحریم های ظالمانه پایان می یابد؟ با یادآوری سابقه ناخوشایند شورای امنیت در صدور قطعنامه های متعدد ضد ایرانی و وضع شدیدترین نظام تحریمها علیه کشورمان و نیز آمریکا به عنوان یکی از مهم ترین اعضای دائم شورای امنیت و عضو تیم مذاکره کننده با ایران که اتفاقا ید طولایی در مداخله در امور داخلی کشورمان و تلاش برای محروم نمودن ملت ایران از حقوق مسلم خود نظیر طراحی و اجرای کودتای ۱۳۳۲و سرنگون کردن دولت ملی مصدق و متعاقب آن غارت نفت کشور، تقویت شاه به عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه و تلاش ناکام وی برای سرکوب انقلاب اسلامی ملت ایران با همراهی آمریکا، کمک های اطلاعاتی و تسلیحاتی ایالات متحده به صدام در جنگ عراق علیه ایران آیا می توان به طرف مقابل بویژه آمریکا کاملا اعتماد کرد؟….

به منظور پاسخ به این پرسشها ابتدا مفاد برجام و سازو کارهای نظارتی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- آژانس بین المللی انرژی اتمی

از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل می باشد مطابق مفاد برجام وظیفه خطیر و مهم راست آزمایی ایران را برعهده دارد.

از آژانس بین‏المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام، و آنگونه که در این برجام مقرر شده است به شورای امنیت اطلاع رسانی نماید

چنان که ملاحظه می کنید نقش نظارتی آژانس در راست آزمایی اقدامات ایران در عمل به مفاد برجام و ارسال گزارش به شورای حکام و شورای امنیت مهم و کلیدی است.اما همان گونه از فحوای کلام مقام معظم رهبری و تاریخ عملکرد آژانس استنباط می شود این نهاد مزبور درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بیشتر سیاسی عمل کرده تا حقوقی و با ارائه گزارشهای مبهم و غیرشفاف خود همواره راه بهانه تراشی برای طرف مقابل و مفتوح بودن پرونده هسته ایی در شورای امنیت را هموار نموده و نمی توان عدالت و بی طرفی لازم را در تصمیم گیری های این نهاد مهم

بین المللی درباره ایران مشاهده کرد.

۲- شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

شورای حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده است. اعضای انتصابی یا اعضای دائم طبق اساسنامه شامل ۱۰ عضو از بین پیشرفته ترین دولت های عضو سازمان از حیث تکنولوژی هسته ای در هر منطقه می باشد که توسط کنفرانس عمومی تعیین می گردند همان پنج کشور مذاکره کننده با ایران . اعضای انتخابی غیر دائم ۱۵ عضو هستند که آنها نیز توسط کنفرانس عمومی انتخاب می شوند. در سال ۱۹۸۴ تعداد کشورهای شورای حکام به ۳۵ کشور افزایش یافت. مدت دوره های عضویت در شورای حکام ۲ سال است. وجه تسمیه این شورا به حکام آن است که به این شورا اختیار حاکمیت و صدور «حکم» درباره فعالیت های هسته ای داده شده است.طبق مفاد برجام آزانس انرژی اتمی موظف است گزارشهای خود درباره برنامه هسته ای ایران را به این شورا و شورای امنیت ارائه دهد.گزارش این شورا موجب ارسال پرونده هسته ایران به شورای امنیت و در نهایت صدور قطعنامه های ضد ایرانی شد.

۳- کمیسیون مشترک

طبق مفاد برجام چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱ ۵ تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱ ۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولتهای گروه ۱ ۵ می تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با یا به جای بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود یکی از سوی هر یک از طرف های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل بررسی شود. هیات مشورتی می بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید.

۴- شورای امنیت

مهم ترین و تاثیر گذارترین نهاد نظارتی- اجرایی بر برنامه هسته ای ایران شورای امنیت ملل متحد می باشد. مواد ۲۴-۲۶ منشور ملل متحد وظایف شورای امنیت را بیان کرده است.طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت واگذار شده است.شورای امنیت در اجرای وظیفه اصلی خود- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی-به دو شیوه عمل می کند:

۱- مداخله مسالمت آمیز در حل اختلافاتی که احتمال دارد صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند و یا فراهم نمودن وسایل حل اختلافات فصل ششم منشور. ۲- مداخله قهر آمیز و یا اتخاذ روشهای اجبار کننده پس از شکست راه حل اول و در قالب فصل هفتم منشور.
بیانیه رئیس شورای امنیت پس از ارسال موضوع به شورای امنیت، در اولین گام رئیس شورای امنیت مبادرت به صدور بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۶ ۹ فروردین ۱۳۸۵ نمود. در این بیانیه، علی رغم این که بر حق دولت های عضو معاهدۀ منع گسترش مبنی بر استفاده از انرژی هسته‌ای در جهت مصارف صلح‌جویانه بدون تبعیض تأکید گردید، شورای امنیت بدون ارائۀ هرگونه دلیل و مدرکی از ایران تقاضا نمود تا اقدامات درخواستی شورای حکام آژانس به ویژه تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را انجام دهد و از مدیرکل آژانس درخواست کرد که ظرف ۳۰ روز، گزارشی را در ارتباط با اقدامات انجام شده توسط ایران ارسال دارد.

اولین قطعنامه: ۱۶۹۶

شورای امنیت در ۹ مرداد ۱۳۸۵ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ با تکیه به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های شورای حکام و بیانیه رئیس شورای امنیت، قطعنامه ۱۶۹۶ را منتشر کرد. در این قطعنامه از ایران خواسته می‌شود «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد».
در بند ۵ آن از تمام کشورها می‌خواهد «از انتقال هرگونه اقلام، مواد کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند». در بند ۶ خواستار شفافیت و همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می‌شود. در این قطعنامه مجازات‌های عملی طراحی نشد.

قطعنامه ۱۷۳۷: ا

ولین فهرست تحریمی افراد و موسسات مرتبط به هسته‌ای و موشکی چهار ماه بعد، شورای امنیت ۲ دی ۱۳۸۵ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ را بدون مخالف تصویب کرد. پیش نویس این قطعنامه توسط سه کشور اروپایی که مذاکرات هسته‌ای با ایران را در سال ۸۲ انجام می‌دادند، تهیه شد؛ در پیوست این قطعنامه فهرستی از موسسات و افراد درگیر با برنامه «هسته‌ای و موشکی» مورد تحریم قرار می‌گیرد.

این قطعنامه از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را بکار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، جلوگیری نمایند. از ایران می‌خواهد «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد». همچنین می‌خواهد «کار بر روی تمامی پروژه‌های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس» تعلیق کند. تصویب فوری پروتکل الحاقی از خواسته‌های این قطعنامه است. اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسائل هسته‌ای و موشکی، مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده از دیگر موارد این قطعنامه است.
در این قطعنامه کمیته‌ای در شورای امنیت تشکیل می‌شود که به صورت مستمر گزارش‌هایی درباره وضعیت تحریم‌های شورای امنیت و شیوه اجرای آن درباره ایران تهیه نماید. و برای آن از کشورهای مختلف گزارش‌های دقیق بگیرد، افراد و موسسات متخلف را شناسایی و اعلام نماید. و گزارش‌های ۹۰ روزه برای بهبود تحریم‌ها بدهد

قطعنامه ۱۷۴۷

۴ فروردین ۱۳۸۶ ۲۴ مارچ ۲۰۰۷ با تمام آرا شورای امنیت قطعنامه‌ی جدیدی را تصویب می‌کند. در این قطعنامه افراد و موسسات بیشتری به دلیل فعالیت‌های مرتبط به هسته‌ای و موشکی به خصوص بالستیک در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.
در این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شده تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن‌آوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌یی و موشکی ایران است را بگیرند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ی هسته‌یی و موشکی ایران را مسدود کنند و ورود و خروج آنها به کشورشان را اطلاع دهند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران را ممنوع کنند، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند؛ پایبندی کامل به الزامات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی، از جمله موارد اعلامی این قطعنامه است.
در ضمیمه دوم این قطعنامه به توضیح هدف شورای امنیت و ارائه بسته‌های تشویقی برای ایران در حوزه‌های هسته‌ای، سیاسی، اقتصادی و بین المللی می‌پردازد

قطعنامه ۱۸۰۳

در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ ۳ مارچ ۲۰۰۸ شورای امنیت با یک رای ممتنع اندونزی با تاکید دوباره بر قطعنامه‌های قبلی، برای جلوگیری از توسعه فناوری‌های حساس ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، تعدادی از افراد و موسسات مرتبط با هسته‌ای و موشکی را به فهرست تحریم اضافه می‌کند.

در این قطعنامه دو تحریم جدید نیز اضافه می‌شود. از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند؛ همچنین در مورد همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند.

قطعنامه ۱۸۳۵

این قطعنامه کوتاه که در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۷ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید داشت

قطعنامه ۱۹۲۹

۱۹ خرداد ۱۳۸۹ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ چند ماه بعد از برچیده شدن بساط فتنه‌ی ۸۸ توسط مردم، شورای امنیت شکننده‌ترین قطعنامه خود علیه ایران را با دو رای مخالف برزیل و ترکیه و یک رای ممتنع لبنان در واکنش به غنی‌سازی ۲۰ درصدی توسط ایران تصویب کرد. این قطعنامه نیز همچون همگی قطعنامه‌های قبلی درباره برنامه‌ی هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی بالستیک و لانچرهای آن است.

درخواست‌های مهم این قطعنامه که برخی از آنها در قطعنامه‌های قبلی نیز موجود بود، عبارت است از: عدم فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود؛ لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای؛ ممنوعیت فروش سلاح‌های نظامی به ایران حتی از نوع متعارف ؛ جلوگیری از انتقال فناوری¬ها یا مساعدت¬های تکنیکی مربوط به موشک¬های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته¬ای و ممنوعیت انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه؛ تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی؛‌ تصویب پروتکل الحاقی و CTBT؛ اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی حتی در دریاهای آزاد به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط؛ تحریم خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای مشتمل بر بیمه، مسدود کردن دارایی‌ها، هوشیاری هنگام معامله با بانک‌ها و نهادهای سپاه و کشتیرانی، عدم سرمایه‌گزاری مشترک با بانک‌ها، جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی و … ؛

قطعنامه‌های تمدیدی

۱۹ خرداد ۱۳۹۰ ۹ ژوئن ۲۰۱۱ شورای امنیت فعالیت گروه کارشناسان زیر نظر کمیته‌ای که بنا به درخواست قطعنامه ۱۷۳۷ برای پیگیری و گزارش دهی درباره تحریم ایران تشکیل شده بود را با یک رای مخالف لبنان تمدید کرد.

شورا از گروه کارشناسان می خواهد تا در قالب گزارشات کوتاه، بلند و میان مدت، روند اقدامات اجرایی را در خصوص تحریم های اتخاذ شده علیه کشورمان به اطلاع شورا برساند و برنامه کاری را درباره اقدامات اتخاذ شده برای کمیته ۱۷۳۷ تهیه کند.

طبق مفاد برجام (۳۶) چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱ ۵ تعهدات خود را رعایت ننموده اند، ایران می تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نمایدبه همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱ ۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولتهای گروه ۱ ۵ می تواند اقدام مشابه به عمل آورد.چنانچه و با وجود تشکیل کمیسیون مشترک و انجام اقدامات لازم موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می باشد، آنگاه آن طرف می تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می آید.

بر اساس بند دیگر این برجام (۳۷ ) متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می بایست منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم‏گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم ها جزئا یا کلا مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود طبق مفاد برجام داور نهایی در بررسی و صدور حکم قطعی درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته ای شورای امنیت سازمان ملل بوده و موضوع مهم و محوری بررسی و قضاوت پیرامون عدم پایبندی اساسی گروه ۱ ۵ به توافق هسته ای برعهده شورای امنیت می باشد اما موضوع زمانی بغرنج تر می شود که به خاطر آوریم بخشی از تحریم های ظالمانه علیه ایران مستقیما توسط شورای امنیت و تحت فصل هفتم منشور ملل و بخش دیگر تحریمها توسط اعضای دائم برخوردار از حق وتوی نهاد مزبور نظیر ایالات متحده علیه کشورمان وضع شده است.

موضوع دیگری که غفلت از آن جایز نیست غلبه حزب جمهوری خواه بر کنگره آمریکا که به اتخاذ سیاستهای سخت افزاری و خشن شهره بوده و شاهد این مدعا تحمیل چند جنگ خانمان سوز بر منطقه استراتزیک خاورمیانه از جمله حمله نظامی به افغانستان و عراق می باشد.باید به این نکته مهم توجه نمود که این حزب جنگ سالار و به تبع آن کنگره آمریکا دارای موضع گیری تند و خشم آلودی نسبت به برنامه صلح آمیز کشورمان است و نمی توان نقش کنگره جمهوری خواه ایالات متحده را در مسیر نیل به توافق هسته ای نهایی و یا بهانه تراشی و عهد شکنی در این مسیر و پایبندی به لغو کامل تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا را انکار کرد.

خاتمه کلام

بنابراین ضمن تشکر و قدردانی از زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان همان گونه رهبر معظم و با تدبیر در جواب نامه رییس جمهور محترم فرمودند:

لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آن گاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.بخوبی می دانیم که برخی از ۶ دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: