تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ - ۱۸:۲۸ کد مطلب 65592

تغییر آمریکائى در خاورمیانه از زبان خودشان؛

از پروژه تغییر اذهان، دلها و دلارها تا اسلام خنثی

در ۲۴ کشور اسلامی، واشنگتن بدون سر و صدا به تامین مالی برنامه ی تلوزیونی و رادیوئی اسلامی، شیوه های آموزشی در مدارس مسلمانان، اندیشمندان مسلمان، کارگاههای آموزش سیاسی و سایر برنامه هائی که اسلام ” معتدل” را مورد پشتیبانی دارد، اقدام کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل میدان ۷۲، از هنگامیکه موضوع منابع و منافع، بویژه در قرون اخیر همزاد سیاست های قدرت سلطه گر در جوامع انسانی بوده، استکبار جهانی در دوره معاصر به مراتب بیش از هر زمانی اقدامات شوم خود را بمنظور سیطره بر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور های ضعیف تر بکار گرفته است.

این تسلط گاهی از طریق اشغال نظامی مستقیم و در وقتی دیگر از مسیر ابزارهای غیر نظامی و بدون دخالت نظامی و از طریق ایجاد حوادثی با عنوان “تغییر” اجتماعی و سیاسی” خشونت آمیز یا در قالبی مسالمت آمیز و بدون خشونت در کشورهای ضعیف تر که با منافع استکباری همخوانی داشته  باشد، طراحی شده است و این عملکرد غرب به سرکردگی آمریکا در واقع متضمن برتری ظاهری فرهنگی و تسلط فکری مستمر تا جائیکه بتواند سیاست خود را تحمیل کند در بر داشته است.  غرب این سبک را با اصطلاحی بنام” هژمونى” Hegemony برای خود تعریف کرده است.

The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives by Zbigniew Brzeziński Published September 18th 1998 by Basic Books (first published October 9th 1997)  

The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives
by Zbigniew Brzeziński
Published September 18th 1998 by Basic Books
(first published October 9th 1997)

 

“زیبیگنیو برژینسکی” (یکی از خطرناکترین طراحان در پروژه های ژئواستراتژیک آمریکا) در یکی از مهمترین نوشته هایش در کتاب “صفحه شطرنج بزرگ” The Grand Chess Board ( در این کتاب کل جهان  بعنوان  صفحه ی شطرنجی فرض شده که  آمریکا در آن باید بازی کند و موضوع کتاب اصلاً بر کیفیت ضمانت استمرار تسلط دائم آمریکا تا  ۱۰۰ سال دیگر با استراتژی و نقشه ی بلند مدت اشاره می کند) منتشر شده در سال  ۱۹۹۸ تاکید دارد: ” آمریکا اکنون تنها ابر قدرت دنیاست و یورآسیا که ( شامل اروپا و آسیا و منطقه دریای مدیترانه و کانال سوئز ) است. این مجموعه میدان رودروئی اساسی در جهان باقی می ماند و بنابراین آنچه از توزیع قدرت در منطقه ی یورآسیا صورت می گیرد عامل تعیین کننده در هیمنه آمریکا بر جهان و تاریخ آمریکاست. ”

پس با این نوع نگاه مصلحت ” آمریکای برتر ” اقتضا دارد که توزیع و تقسیم قدرت در این منطقه براساس تطبیق منافع و امنیت ملى ایالات متحده شکل پذیر باشد و ساماندهی شود.

اول و آخر پروژه: انتزاع تفکر اسلامی

اختصاصاً از سال ۲۰۰۳ بر اساس تجارب قبلی در دهلیزهای سیاست آمریکا تفکری تبلور یافت که برنامه ی پرحجمی را به سمت امت اسلام نشانه رفته است. این برنامه شامل جنگ همه جانبه فکری در سطحی بی سابقه و سازمان یافته است و هدف این برنامه را می توانید در منابع  آمریکائی ببینید  طرح های بلند پروازانه و ریشه ای که باور آن در ظاهر و آغاز امر مشکل بنظر می رسد، اما در میدان عمل نشانه ها و اثرات آنرا کم و بیش مشاهده می کنیم و در گزارش های روزمره آمریکا و غرب می خوانیم.  برنامه آمریکا  بنابر قالبی آراسته و پذیرفتنی نامی زیبا را تحت عنوان برنامه ی ( آگاهی جهان اسلام ) Muslim World Outreach در بر دارد. این برنامه در رسانه های آمریکا بنام دیگرش که آشکارتر است خودنمائی می کند. (جنگ تغییر ذهن ها و دلها) Battle for Hearts and Minds.
مهمترین منابعی که از پروژه ذهن ها و دلها با صراحت شدیدی سخن گفته اند، گزارش ۱۲ صفحه ای است که تحلیل گر سیاسى آمریکا دیوید کاپلان David Kaplan آن را تهیه کرده و مجله ی یو أس نیوز آند ورلد ریبورت US News & World Report تایم و  نیوزویک تحت عنوان ” اذهان دلها و دلارها ” Hearts Minds and Dollars در آوریل ۲۰۰۵ منتشر کرده بودند.
کاپلان در کنار بررسی و ارائه دهها سند رسمی آمریکا و پس از دیدار با حدود صد نفر از تصمیم سازان، مسئولین اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و طرح پرسش از استراتژِی  تعامل با جهان اسلام در سنوات آینده (درسال  ۲۰۰۵)  سئوالی که مربوط به سالهای فعلی و پیشروست. ( یعنى سالهائی که الان جاریست )

پاسخ خود را دریک جمله معروف قابل جستجو دریافت کرده است:

Hearts, Minds, and Dollars “اذهان، دلهاو دلارها”

In an Unseen Front in the War on Terrorism, America is Spending Millions…To Change the Very Face of Islam.

ترجمه: ” ذهن ها، دلها و دلارها در جبهه ی نامحسوس و ناپیدا با جنگ علىه “تروریسم” شروع می شود که در آن ایالات متحده با هزینه ی ملیونها دلاری … به تغییر وجه  و جوهر اسلام می پردازد. ”

چرا اینها اینجا گرد آمده اند ؟ جنگ علیه عراق آثار منفی زیادی بر وجهه ی ایالات متحده در جهان اسلام از خود بجای گذاشته است. تظاهرات ضد آمریکائی کشورهای اسلامی را بشکل بی سابقه در برگرفته، حتی در کشورهائی که هم پیمان آمریکا محسوب می شوند نیز همین وضعیت حاکم شده است. معارضین دولت ها که حامی دمکراسی هستند و آمریکا حامی آنهاست در کشورهای اسلامی در پوشش فراگیر تنفر منطقه از آمریکا در تنگنا گرفتار شده اند.

این گزارش در این بخش می افزاید: مسئولین آمریکا در همینجا بود که پذیرفتند جنگ آشکار گزینه ی مناسبی نیست و جبهه های دیگرى را که بمراتب مهتر است باید فعال کرد و گشود.

بخش خطرناکتر مقاله در این چکیده است:

The White House has approved a classified new strategy, dubbed Muslim World Outreach, that for the first time states that the United States has a national security interest in influencing what happens within Islam. Because America is, as one official put it, “radioactive” in the Islamic world, the plan calls for working through third parties–moderate Muslim nations, foundations, and reform groups–to promote shared values of democracy, women’s rights, and tolerance.

” کاخ سفید به استراتژی محرمانه جدیدی که آنرا (آگاهی جهان اسلام) Muslim World Outreach مینامد رویکردی فعالانه دارد …
ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در نوع خود از باب أمنیت ملى وارد می شود که هر اتفاق و حادثه ی مدیریت شده درون جامعه اسلامی، منبعث شده از خودش و بدور از آمریکا باشد.پ و به نحوی که تلقی برداشت افراد آن جامعه این باشد که توطئه ای در کار نیست و این روند بوسیله ی طرف های سوم سازماندهی شود (طرف سوم درخود مقاله معرفی شده است) که در کشورهای مسلمان و اسلامی گروههای معتدل، مؤسسات مدنی و مجموعه ها ی اصلاح  طلب که ارزش های مشترکی را با آمریکا مطالبه می کنند مثل دمکراسی، حقوق زن، آزادی های مدنی و برابری. ”

با در نظر گرفتن منابع مالی مستقیم از سوی آمریکا و منابع غیر مستقیم به منظور دفاع از شعارهای جذابی مانند: Democracy، برابریEquality و حقوق زن Women’s Rights، تسامح Tolerance و آزادی های مدنی که در نهایت این گروهها به ایالات متحده در تغییر ماهیت اسلام کمک خواهند کرد …

گزارش ” اذهان، دلها و دلارها ” بار دیگر سندی را در قسمت زیر آشکار می کند:

In at least two dozen countries, Washington has quietly funded Islamic radio and TV shows, coursework in Muslim schools, Muslim think tanks, political workshops, or other programs that promote moderate Islam. Federal aid is going to restore mosques, save ancient Korans, even build Islamic schools.

تا سال ۲۰۰۵ ” در ۲۴ کشور اسلامی، واشنگتن بدون سر و صدا به تامین مالی برنامه ی تلوزیونی و رادیوئی اسلامی، شیوه های آموزشی در مدارس مسلمانان، اندیشمندان مسلمان، کارگاههای آموزش سیاسی و سایر برنامه هائی که اسلام ” معتدل” را  مورد پشتیبانی دارد، اقدام کرده است  … ”

در ادامه مقاله به جزئیات و ظرافت های این برنامه گسترده پرداخته شده و اعترافی مطرح می شود که این پروژه علیه کشورهای اسلامی به مراتب شدیدتر و پر دامنه تر از نقشه های ما در جنگ سردی است که با شوروی سابق داشتیم.

درصفحه ۶ گزارش یکی از مسئولین آمریکائی می گوید:

“The Cold War was easy,” says a knowledgeable official. “It was a struggle against a godless political ideology. But this has theological elements.”

” جنگ سرد آسان بود، نبردی ضد ایدیولوژی سیاسیی الحادی، “بدون خدا” بود. اما در جوامع اسلامی عنصر  عقیده مانع بزرگی برای ما محسوب می شود. ”

ابزارهای تحرک برنامه

تحرک فعلی بر پایه رسانه ها و ارتباطات و فشارسیاسی و اجتماعی و هر ابزاری که قابل تطبیق باشد و با هدف تحرک ما در تعارض نباشد، استفاده می کنیم.

ابزارهای متعددی در اختیار سى آى ای، شامل عملیات سری بر پایه فشار سیاسى و رسانه ها خواهد بود. پنتاگون، با عملیات جنگ روانی و تأثیرگذاری استراتژیک نزد وزارت خارجه بعنوان دیپلماسی عمومی و ارتباط مستقیم با شهروندان و دستیابی به هر گونه اطلاعات در جهت تأثیر گذاری بر روند جاری،  کادر سازی و گردآوری دوستان آمریکا و مشخص کردن دشمنان در خارج خواهد بود.

مجله یو اس نیوز تنها منبع نبوده که پروژه  تغییر اذهان و دلها و اسلام خنثی را مطرح کرده است. بلکه موسسه ی راند RAND ( یکی از موسسات تصمیم ساز آمریکا ) سال  ۲۰۰۴ عنوان تحریک کننده ای را برای یکی از طرح های خود انتخاب کرده است:

The Five Pillars of Democracy: How the west can promote Islamic reformation

” ارکان پنجگانه دمکراسی و چگونه غرب می تواند، اسلام  اصلاح طلب را ترویج کند ”

این فرایند بعنوان بدیل  اسلام  حقیقی در قالب ” ارکان پنجگانه دمکراسی ” مطرح شده است.

دستور کار اصلاحات

نظر به اختلاف ایدیولوژىکی شدید اسلام با مبانی غربی – التزام قطعی در پایبندی به اصول غربی را باید مدنظر داشته باشیم. اصول غربی بجای اصول اسلامی – که این موضوع در جای خود با قدرت در تکوین اسلام مدنى دمکراسی به غرب با نرمشی کافی تعامل را به شکلی مناسب در مواضع مختلف، هماهنگ می کند.
و در این راستا به کوندالیزا رایس اخیراً  لقب Prophetess Of Democracy ” پیامبر دمکراسی ” در خاور میانه داده بودند و بر این پایه دینی با مقررات زمینی برای جنگ با دین آسمانی یعنی اسلام ، اسلام مدرنیزه شده و به جنگ اسلام ناب می آید و این صرفاً باید در جامعه اسلامی جا بیفتد که برای حفظ دین اسلام است.
و پس از این گزارش توصیه های سیاسمداران غربی در جوامع اسلامی برمی شمارد. گروههای مختلف سیاسی به این موارد اقدام کنند و رهبران غرب نواندیش وابسته به غرب را با این ابزارها حمایت کنند:

– نشر و توزیع کارهای ( فکری ) با نرخ ها و هزینه ی پائین
– تشویق آنان در نوشتن کتاب برای شهروندان بخصوص جوانان
– دخالت نظریات آنان در عرصه های آموزشی در کشورهای اسلامی
– رساندن  نظرات دینی جدید و احکام دینی آنها به شهروندان تا بدینوسیله آراء و نظرات اصولگراها و سنتی ها را به چالش بکشند و در این مسیر از سایت ها و مطبوعات، انتشارات کتب و مدارس و موسسه ها و ابزارهای عدیده برای نشر نظرات جدید بهره بگیرند.
– اظهار مدرنیته و سکولاریسم بعنوان گزینه های فرهنگی و بدیل به جوانان مسلمان بدون رهبری ( Disaffected ) تلقین شود.
– بکارگیری رسانه ها  و شیوه های آموزشی در برخی کشورهای اسلامی جهت توجه دادن ملی گرائی محض با تاریخ و فرهنگ عصور ما قبل اسلام و انحراف اذهان به سمت رویه های قبل از اسلام.
– حمایت و تشویق  صوفی گری در شکل سنتی تصوف اسلامى که تفسیر عقلی بی در دروازه ای از اسلام را ارائه می دهد.

مؤسسه “راند” رعایت موارد زیر را برای سکولارها توصیه می کند:

حمایت غرب از سکولارها برپایه ی موضع گیری آنها قراردارد و بر غرب نیز لازم است که اصولگراها را دشمن مشترک خود و سکولارها محسوب کنند و هرگونه هم پیمانی با سایر سکولارهای دیگر مثل کمونیست ها که ضد آمریکا هستند را برای خود ممنوع بشمارند و غرب باید تلاش کند تا تفکر جدائی دین از سیاست در اسلام ترویج پیدا کند  و اگر این دو از هم جدا باشند خطری بر اعتقاد افراد باقی نمی گذارد بلکه برعکس ممکن است آنرا تقویت کند و غرب در واقع از این مسیر می خواهد بر اذهان و دلها  مسلط شده و اسلام را از درون با تغییر مواجه کند.

تهیه و ترجمه: عبدالمجید اورا

اسناد و کتب دیگر هم در این موضوع منتشرشده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: