تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ - ۲۱:۲۸ کد مطلب 65850

انحراف از دید امام خامنه ای؛

گرگ، یوسف را خورد یا برادران یوسف را !!؟

مطمئناً نمیتوانید مردم را در عملکردشان پیش بینی کنید و بزودی سیلی محکمی از این مردم به خاطر تفکر و وهمیات غلطتان خواهید خورد که حتی اگر در جهنم هم سوزانده شوید جای آن سیلی از بین نرود.

میدان ۷۲/محمّد علی ابراهیمی : اگر یک منحرف از آرمان ها و اصول انقلاب چیزی را انحراف بداند مورد خطاب او از اصلیترین و کامل ترین جریانات در راستای اهداف و آرمانهای انقلاب است.

انقلاب مخالف منحرف >> منحرف مخالف انحراف>> انقلاب موافق با انحراف منحرف

” ملّت ما را از زبان مغرضِ دیگران نباید شناخت؛ ملّت ما را از خودش، از شعارش، از حرکتش، از این جلوه‌های عظیم باید شناخت؛ این است ملّت ایران. آنچه دشمن با فضاسازی سعی میکند از ملّت ایران نشان بدهد و بعضی کج‌فهم‌ها هم متأسّفانه همان را تکرار میکنند، انحراف و غلط است. ملّت ایران همان ملّتی است که ابعاد و اجزاء گوناگون خود را در این ماه رمضان نشان داد. ” بیانات امام خامنه ای در ۱۳۹۴/۴/۲۷

” انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیریها را باید مراقبت کرد که پیش نیاید و این چیزی است که ما در طول این سالهای طولانی – بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام – درگیرش بودیم؛ جزو درگیریهای اساسی در این دو دهه‌ی گذشته، یکی همین بوده. تلاشهای زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسلامی را از روح و معنای خودش خارج کنند. تلاشهای زیادی کرده‌اند؛ به شکلهای مختلف؛ چه در زمینه‌های سیاسی، چه در زمینه‌های اخلاقی، چه در زمینه‌های اجتماعی؛ از اظهاراتی که شده و حرفهائی که زده شده. ما یک دوره‌ای را هم مشاهده کردیم که در مطبوعات ما رسماً، علناً، جدائی و تفکیک دین از سیاست را اعلان کردند! اصلاً مسئله‌ی یکی بودن دین و سیاست را که اساس جمهوری اسلامی و اساس حرکت عمومی مردم بود، زیر سؤال بردند. از این بالاتر؟! در دورانی، در مطبوعات ما دیده شد که صریحاً، علناً، از رژیم ظالم، جبار و سفاک پهلوی دفاع شد! برای اینکه چنین حالتی پیش نیاید و برای برخورد با این انحراف، میشود با برجسته کردن مرزهای اعتقادی و فکری و سیاسی، جلوی این انحراف را گرفت. ” بیانات امام خامنه ای در ۸۷/۴/۲۹

تولد: حال نمیدانیم که چه شده که کسانی که از آرمانها و از مردم و جهتگیری های انقلابی دور شده اند و گاهی زاویه ۱۸۰ درجه ای نسبت به آرمانهای انقلاب گرفته اند منحرف نیستند ولی کسانی که در جهت رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی گام بر می دارند و حرف های امام را در جامعه نشر می دهند و تکرار می کنند، منحرف اند.

آری شاید منحرف باشند، اما منحرف از باطلی که شما در ذهن خود و در وهمیات خود، بدون بررسی اندیشه امام و اسلام ناب ( آنطور که هست، نه آنگونه که برداشت کرده اید ) برای خود ساخته اید و از مردم انتظار دارید که بر اساس آن عمل کنند و اگر چنان نکنند آنها را احمق و بیسواد و … خطاب می کنید؛ می خواستم بنویسم که این مردم هستند که بر شما ولایت دارند ولیکن دیدم که اینگونه نیست گویا، و این شیطان است که شما ولایتش را بر خود پذیرفته اید و افسار نفس خود را به آن و جنودش سپرده اید.

مردم ما آنگونه نیستند که شما تصور می کنید، زیرا شما آنان را خوب نمیشناسید و تصورتان همانطور که امام خامنه ای فرمودند از شناخت این مردم آنچنان که هست، نیست … پس مطمئناً نمیتوانید آنان را در عملکردشان پیش بینی کنید و بزودی سیلی محکمی از این مردم به خاطر تفکر و وهمیات غلطتان خواهید خورد که حتی اگر در جهنم هم سوزانده شوید جای آن سیلی از بین نرود…

بگیرید جلوی این نور تابان را با حجاب هایی که از تار انکبوت برای خود چادرهایی ساخته اید و خود را یوسفی پنداشته اید که چون این چادر و حجاب را بر روی مردم بیندازد زلیخا جوان شود ولیکن تو گر از باطن خود بیخبری و گمان نادرست میبری این را بدان که چون آن حجاب از سر مردم کنار رود و متوجه بشوند که آن که حجاب را بر سر آنان کشید یوسف نبود بلکه همان گرگ اوهام برادران یوسف بود که گمان می بردند یوسف را خورده است؛ چنان اژدهایی از خشمشان پدید آید که به دَمی شما و افکار و اوهام نجس تان را به عدم تبدیل کند …

راهی بد برای ارضای نفسانیات خود برگزیدید که از هر مرحله که سقوط می کنید دیگر راه برگشتی برای خود نمیگذارید… حق الناس شوخی بردار نیست و حال اینکه شما با خوردن حق ایشان نیز راضی نشده اید و شروع به جویدن خود آنان کرده اید ولی چه خوب است که بدانید چه بر دهان گرفته اید…

  1. گیتی :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    این درد را به کجا بریم…..

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: