تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ - ۱۴:۱۷ کد مطلب 67280

دیدگاه/محمد پور امین:

جایگاه و عملکرد عقل و عشق از دیدگاه مختلف

همانطور که ما مسلمان بودنمان را مدیون سکوت و صبر امام علی (ع) هستیم ، شیعه بودنمان را هم مدیون روشنگری و قیام حضرت فاطمه زهرا (س) هستیم. درست است که به ظاهر دو عملکرد متفاوت را از دو معصوم می بینیم اما در حقیقت عملکرد صحیح و توامان هردو بود.

میدان ۷۲/محمد پور امین: در طول تاریخ، بررسی ابعاد وجودی انسان، یکی از مهمترین دغدغه های علما و دانشمندان علوم دینی و انسانی بوده است. از مهم ترین این ابعاد، توجه به دو بعد مهم انسانی، یعنی عقل و عشق است. چرا که عملکرد هماهنگ این دو بعد مهم است که همچون دو بال پرواز، انسان را تا قله های کمال بالا می برد. در این مقاله ابتدا سعی شده است کارکردهای این هماهنگی در حوزه های فردی و اجتماعی بررسی گردد و سپس به بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن در این زمینه بپردازد.

جایگاه و عملکرد عقل و عشق در انسان

عقل و عشق در رساندن انسان به موفقیت و کمال شریک العله اند. یعنی هیچ کدام به تنهایی انسان را به نقطه مطلوب نمی رسانند. بلکه ترکیب درست آن دو است که موجب کمال مطلوب می گردد.

عقل در انسان جایگاه رهبری را دارد. بصیرت و بینش صحیح، چراغ راه بودن و جلوگیری از انحراف، مدیریت و راهبری کلی، اولویت بندی مسایل و از همه مهم تر، ایجاد ثبات و نظم، از جمله کارکرد های عقل در انسان هستند. نظم و ثباتی که ناشی از عقل است بستر و زمینه حرکت انسان و جامعه را فراهم می نماید.

از طرفی، موتور محرک انسان قلب اوست. عامل ایجاد شوق و میل برای عمل و حرکت انسان، عشقی است که از قلب او می جوشد. اگر عقل را همچون راننده یک ماشین فرض کنیم، عشق در نقش موتور محرک ماشین است. لذا رسیدن به مقصد محتاج عملکرد درست هر دو است. از این رو کم بها دادن به هر یک از این ابعاد یک پای رشد انسان را لنگ می کند. برای مثال به برخی نتایج توجه صرف به یکی از این ابعاد اشاره می گردد:

عشق بدون عقل یعنی حرکت بدون راهنما، این حرکت عمدتا به کج راهه رفته و به مقصد منتهی نمی شود. عشق بدون عقل یعنی جوش و خروش بدون ثبات، یعنی ایمان بدون بصیرت (مانند خوارج صدر اسلام)، یعنی آرمانگرایی بدون مصلحت گرایی، یعنی عدالتگرایی بدون توحید حقیقی.

عقل بدون عشق یعنی عدم رشد و حرکت، یعنی ماندن در جمود و ثبات دائمی، یعنی فقط دانستن حقیقت بدون عمل به آن (مانند شیطان، مانند قوم یهود)، یعنی مصلحت گرایی بدون آرمانگرایی، یعنی توحید بدون عدالت.

در نتیجه اگر عقل و عشق در انسان، همسو و هم جهت و هماهنگ باشند، رشد و کمال حاصل می گردد، هرچند که در ظاهر، کارکردها و عملکردهای متفاوتی داشته باشند.

از منظر روانشناسی

از نظر روانشناسان و عالمان دینی، در مقوله ازدواج، مرد نماد عقل و زن نماد عشق است. مرد، محور امنیت و استواری و رهبر خانواده است و زن محور محبت، حرکت و پویایی خانواده است. از این روست که می گویند مردی که نماد عقل است به محبت کردن نیاز دارد و زنی که نماد عشق است به تکیه گاهی محکم احتیاج دارد. ازدواج موجب می گردد هر کدام از دو طرف که در یک بعد برتری بیشتری دارند با یکدیگر به تعادل رسیده و کامل شوند. از این رو امام علی (ع) وظایف مرد و زن را در خانه به نحو احسن تقسیم کرده است. هر چند که ظاهر این وظایف متفاوت است، اما کاملا همسو و هم جهت بوده و متناسب با ظرفیت های واقعی زوجین می باشد.

از منظر تاریخی

یکی از حساس ترین و پر عبرت ترین مقاطع تاریخی جریان فتنه سقیفه است. امام علی (ع) که مظهر عقل کل و رهبر جریان حق می باشد در این فتنه دو گزینه پیش روی خویش می دید. یکی این بود که قیام به حق کند و مسیر کج شده مسلمین را اصلاح نماید. در این صورت این اقدام موجب جنگ داخلی و ضعیف شدن نیروی مسلمین و به طمع انداختن دشمنان اسلام برای براندازی نظام اسلامی نوپا می گردید. در این حالت با از بین رفتن وحدت و ایجاد شکاف اساسی بین مسلمین ، ممکن بود چبزی از اسلام و قرآن نماند تا به نسل های بعد منتقل گردد.

دوم این بود که صبر نماید و سکوت کند تا اصل و اساس اسلام حفظ گردد . چرا که غاصبین و منافقین، خود را به رعایت ظاهر دین و قرآن مقید نشان می دادند. لذا سکوت امام باعث می شد حداقل های دین و قرآن برای نسل های بعد حفظ گردد. البته حقیقت قرآن و اهل بیت جدا شدنی نیستند. هر چند برخی بتوانند از جهل مردم استفاده کرده و برای مدتی بین این دو میراث پیامبر جدایی بیاندازند.

امام علی (ع) با توجه به جایگاهش در جامعه، و بنا به مصلحت، با فداکاری ای بزرگ، حفظ اصل و اساس و نظم نظام اسلامی را به پویایی و حرکت در مسیر درست ترجیح داد و در مقابل کج روی ای که خلفا در دین ایجاد نمودند، با استخوانی در گلو، سکوت نمود.

اما حضرت فاطمه زهرا (س) که نماد عشق محبت در کل هستی است با توجه به جایگاهشان درجامعه، با تمام توانشان جلوی این کج روی ایستادند. این قیام شجاعانه به وسیله خطبه های آتشین در مسجد پیامبر آغاز شد و با ناله های دائمی ایشان ادامه یافت و به مخفی شدن قبر حضرتش منتهی گردید. تا برای همیشه در تاریخ ثبت گردد که پاره تن پیابر از خلفا ناراضی بود. نکته اینجاست که حضرت با توجه به اینکه درجایگاه رهبری جامعه نبودند قیامشان موجب وحدت شکنی و ایجاد جنگ داخلی نمی شد. این در حالی بود که اقدام انقلابی و ساختار شکنانه دختر پیامبر، موجب روشن شدن حق و باطل در اذهان مردم در کل تاریخ گردید.

در نتیجه همانطور که ما مسلمان بودنمان را مدیون سکوت و صبر امام علی (ع) هستیم ، شیعه بودنمان را هم مدیون روشنگری و قیام حضرت فاطمه زهرا (س) هستیم. درست است که به ظاهر دو عملکرد متفاوت را از دو معصوم می بینیم اما در حقیقت عملکرد صحیح و توامان هردو بود که موجب سلامت و رشد جامعه انسانی گردید. درست مانند عملکرد توامان عقل و عشق در نظام هستی.

از منظر جامعه شناسی

مکاتب جامعه شناسی جهان نیز به دو گروه عمده تقسیم می شوند. لازم به ذکر است هر دو این تفکرات به دلیل تک بعدی بودن محکوم به شکست هستند.

۱- عمده جامعه شناسان غربی که اساس دیدگاه شان بر پارادایم نظم استوار است، به دلیل اینکه انباشت سرمایه محتاج ثبات است این مکتب ثبات گرا منجر به تشکیل نظام سرمایه داری در غرب شد. لذا می بینیم حتی با برگزاری انتخابات های سوری نیز جایگاه سرمایه داران به هیچ وجه متزلزل نمی گردد و اصل سیستم ثابت است. این نظامات به علت ضد عدالت بودن، جمود و مادی گرایی روبه اضمحلال هستند.

۲- جامعه شناسان دیالکتیکی که اساس دیدگاهشان بر پارادایم تضاد استوار است. این گروه اصل و اساس رشد جامعه را در تقابل و تضاد آرا و عقاید می دانند. این تفکر چون بر مبنای حرکت و جوش و خروش است در ایجاد انقلاب و حرکت های مردمی و عدالت طلبانه بسیار مفید می باشد. نظامات مارکسیستی بر این مبنا شکل گرفتند. نظاماتی که به دلایل متعدد از جمله دوری از وحی و معنویت و مادی گرایی، به گورستان تاریخ سپرده شدند.

از منظر دین

در طول تاریخ، فلاسفه و عرفای اسلام همواره با یکدیگر درتقابل بوده اند. فلاسفه عقل محور، عشق را شماتت کرده و آن را احساسی و پوچ معرفی می کردند و عرفای عشق محور عقل را عامل کندی و جمود حرکت انسان می دانستند. مثلا می گفتند:

پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود

این جدل سالیان سال گریبان فلاسفه و عرفای اسلامی را گرفته بود تا اینکه حکیم و عارف بزرگ ملاصدرای شیرازی توانست بین آن دو را آشتی دهد. ملاصدرا ثابت کرد فلسفه حقیقی و عرفان حقیقی هر دو یک چیز می گویند و آن درست همان حرف قرآن است. لذا حکمت متعالیه ملاصدرا با ایجاد وحدت بین شاخه های مختلف علوم اسلامی می گوید قرآن و برهان و عرفان هرسه یکی اند هر چند که با زبان های مختلف بیان شده باشند. یکی از علل مهم این کشف، شخصیت چند بعدی ملاصدرا است. او فقط یک فقیه یا فقط یک فیلسوف یا فقط یک عارف نیست بلکه یک فقیه فیلسوف عارف است. یعنی دینداری که توانسته از هر دو بال خود استفاده کرده و هم در بعد عقل و هم در بعد عشق رشد نماید. کسانی که در طول تاریخ توانایی توجه به همه ابعاد وجودی خود را داشته اند به کمالات عالی دست یافته و عامل تغییرات اساسی در عالم شده اند.

البته شرایط اجتماعی زمان ملاصدرا اجازه عملی شدن و ورود این تفکر به سطح جامعه را نداده است و آن را در سطح علمی و در حوزه فردی نگه داشته است. تا اینکه سالها بعد شاگرد خلف مکتب حکمت متعالیه یعنی حضرت امام خمینی (ره) با شخصیت چند بعدی و بی نظیر خود توانست به مدد شرایط اجتماعی و رشد عقلی مردم ایران، انقلابی اسلامی ایران را رقم بزند.

جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران توانست نظام و مکتبی بدیع و نو به جهانیان عرضه کند. نظامی که نه شرقی بود و نه غربی، نه صرفا بر مبنای نظم بود و نه صرفا بر مبنای تضاد، نظامی بر مبنای نظم و تضاد یعنی عقل و عشق، به نام نظام جمهوری اسلامی ایران.

۱- اسلامیت نظام موجب استواری و نظم و بقای آن می شود. جایگاه رفیع رهبری، نماد اسلامیت و کشتیبان حرکت کلی نظام است. وجود این جایگاه است که وحدت و انسجام و امنیت کشور را تضمین می کند. لذا وظیفه اصلی رهبری مشخص نمودن چهارچوب ها و مسیر کلی حرکت نظام و همچنین حفظ وحدت و امنیت کشور است. کمبود این جایگاه در انقلاب های شکست خورده منطقه ای در سالهای اخیر کاملا مشهود است.

۲- جمهوریت نظام موجب پویایی و رشد نظام است. تغییر مدام بالاترین مقامات اجرایی و قانونگذاری نظام به دست مردم، موجب جلوگیری از ایجاد ساختارهای دیکتاتور مابانه و حزبی می گردد. همین امر موجب آزمودن عملی نظرات مختلف و متضاد شده و به رشد عقول جامعه منتهی می گردد. جایگاه رئیس جمهور نماد جمهوریت و مردمی بودن نظام است. وجود این جایگاه است که رشد و پویایی کشور را تضمین می کند. لذا وظیفه اصلی رییس جمهور ایجاد تغییرات و تحولات مثبت در جزئیات و ساختارهای موجود در ذیل اهداف و حرکات کلی نظام و رهبری است.

این ترکیب هوشمندانه اسلامیت و جمهوریت است که موجب کمال جامعه می گردد. درست مثل ترکیب عقل و عشق که موجب کمال انسان می گردد. کمال حقیقی محتاج عملکرد توامان عقل و قلب، توحید و عدالت، آرمانگرایی و مصلحت گرایی، اسلامیت و جمهوریت است. یعنی اگر هر کدام در جای خود و به وظایف خود درست عمل کند و به سمت اهداف حقیقی انقلاب و امام حرکت کنند، اختلاف بین آن دو بی معنا می شود. درست مانند اختلاف بین عقل و عشق. امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و….

اما زمانی که مسیر و جهت حرکت هر کدام متفاوت باشد، اختلاف حقیقی می گردد. یعنی وقتی رییس جمهوری با مبانی انقلاب و رهبری فاصله داشته و سعی در القای حاکمیت دوگانه کند، چون نمی خواهد در راستای اهداف رهبری حرکت کند، محافظ کار شود و به حفظ ساختارهای موجود قناعت می کند. آن وقت است که انقلاب از حرکت و جوشش و پیشرفت باز می ماند و رهبری مجبور است خود به میدان آمده و شخصا انقلاب را حرکت دهد.

دولت های نهم و دهم

اما وقتی رهبر و رییس جمهوری همسو و هم جهت باشند، وقتی رهبری به صراحت می گوید تفکرات این رییس جمهور به من نزدیکتر است، وقتی دولت او را برگرداننده انقلاب به ریل اصلی اش می داند، وقتی رهبری می گوید ” این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم – از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده – بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند ” ، وقتی رهبری در قضیه معروف به خانه نشینی می گوید: ” تحلیل‌ها را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهورى اسلامى شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه‌هاى تبلیغاتىِ خودشان را از این حرفهاى سست و بى‌پایه پر کردند “، وقتی همه این تاییدات یکجا در مورد یک دولت می افتد، دیگر همه چیز مثل روز روشن می گردد. در این صورت است که وقتی تمام رسانه ها و جریانات حزبی کشور تمام تلاششان را بکنند تا بتوانند به ذهن جامعه القا کنند که بین رهبر و رییس جمهور اختلاف هست باز هم کاری از پیش نمی برند. چرا که دیگر جوانان بصیر می فهمند که حتی اگر در مقطعی از زمان و در موارد معدودی، به نظر برسد که بین رهبر و رییس دولت های نهم و دهم اختلافی هست، این امر در اصل مسیر و جهت حرکت آن دو نیست بلکه از نوع تفاوت بین عملکرد عقل و عشق است.

چرا که همانا عملکرد توامان و هماهنگ یک رهبر و یک رییس جمهور همدل در کشور، درست مانند عملکرد توامان عقل و عشق در انسان، موجب موفقیت و کمال جامعه می گردد.

متاسفانه به علت عدم همراهی یاران سابق به علل مختلف که در سایر مقالات به آن پرداخته شده است، پس از دولت دهم دوباره باز همان سیستم مدیریتی سابق به صحنه کشور بازگشت. سیستمی محافظه کار و بدون حرکت و جوش و خروش و متاسفانه باز می بینیم رهبر مظلوم ما گاه و بی گاه مجبور به موضع گیری انقلابی و عزتمدارانه و آرمانی در مقابل تهدید های بیگانگان است. چرا که موضع گیری عزتمدارانه، اساسا اقدامی دیالکتیکی است که باید توسط رییس جمهور انجام گردد و وظیفه اوست. لذا از مظلومیت و تنهایی کنونی رهبرم در این عصر همین بس که مجبورند هم نقش عقل را برای انقلاب ایفا کند و هم نقش عشق را.

 

  1. محسن :
    آیا موافقید؟ Thumb up 1 Thumb down 0

    بسیار خوب تشکر برادر عزیز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: