تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ - ۱۴:۱۶ کد مطلب 68100

حجت الاسلام بهمن شریف زاده : پوپولیست خواندن احمدی نژاد، اعتراف تلخ اصلاح طلبان بر موقعیت مردمی اوست

هفته نامه صدا در شماره اخیر خود در مصاحبه ها و یادداشتهایش به موضوع شکایت دکتر احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری پرداخته است. در این شماره با اصرار مصاحبه ای هم از حجت الاسلام بهمن شریف زاده گرفت اما منتشر نکرد. این نخستین باری نبوده که رسانه های اصلاح طلب به اصرار با شریف زاده مصاحبه کرده یا از او یادداشتی گرفته اند، اما از انتشار آن خودداری کرده اند. البته گاه پس از نشر اعتراض نسبت به این رفتار غیرحرفه ای، مجبور به نشر شده و بهانه هایی از قبیل کم بودن جا و قصد نشر در شماره های آینده را آورده اند، اما …

به گزارش میدان ۷۲، متن مصاحبه منتشرنشده هفته نامه صدا با حجت الاسلام بهمن شریف زاده را که توسط ایشان در اختیار ما قرارداده شده در ادامه می خوانید:

مدتی است که جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد فعالیت خود را از نو شروع کرده اند. آخرین مورد آن نیز جلسه سراسری آن ها در دانشگاه ایرانیان است. این فعالیت را چطور ارزیابی می کنید؟
– فعالیت حامیان دکتر احمدی نژاد در حوزه اندیشه و بررسی مبانی انقلاب اسلامی هیچگاه متوقف نشده بود که از نو شروع شود، بلکه حامیان دکتر همیشه پیرامون مبانی فکری امام و انقلاب، مباحثات داغ و پرشور داشته اند. دکتر احمدی نژاد مدت هاست به بازخوانی آرمان های انقلاب و امام سفارش کرده و دراین راه می کوشد. دامنه این مباحث به مرور توسعه پیدا کرده و هم اکنون بازخوانی اندیشه امام و آرمان های انقلاب اسلامی در سطح همه استانها گسترش یافته است و این دقیقا همان توصیه ای است که امسال از زبان رهبر فرزانه انقلاب در مراسم رحلت امام شنیدیم. آنچه دکتر احمدی نژاد درباره آن سکوت کرده و می کند، موضع گیری درباره عملکرد دولت یازدهم و دیگر قوا است. دکتر احمدی نژاد از هرگونه اظهار نظر و فعالیت سیاسی در شرایط کنونی پرهیز می کند. سکوت دکتر، زمینه را برای فعالیت بلامنازع قوا از یکسو و داوری مردم از سوی دیگر، فراهم و مساعد می سازد تا هیچکس نتواند ضعف و ناتوانی خود را با بهانه ساختن مخالفت ها و سنگ اندازی های احمدی نژاد بپوشاند. احمدی نژاد تمایلی به داشتن موقعیت های سیاسی کشور نداشته و ندارد. او اگر ده سال پیش آمد بنابر اصرارهایی بود که مکلفش می ساخت؛ اما در شرایط فعلی، ورود به عرصه های سیاسی کشوررا تکلیف خود هم نمی داند. مخالفت های بسیاری که از سوی برخی صاحب منصبان و برخی جناح های سیاسی با او و برنامه های عدالت محوردولتش شد، همچنان باقی است. آنها در سالهای آخر ریاست دکتر، چنان موانعی در مسیر برنامه های دکتر ایجاد کردند که امکان حرکت را از او سلب کردند. حال با بقای همان افراد و موانع، امکان خدمت وجود ندارد تا تکلیفی برای دکتر پدید آید. حامیان و هواداران دکتر امیدوارند که با رفع موانع، درخواست های فزاینده مردم، دکتر را به احساس تکلیف رسانده و به عرصه سیاست کشور بازگرداند.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، آیا ارتباطی بین این تحرکات و انتخابات وجود دارد؟
– همانطور که در پاسخ پرسش پیش گفتم، دکتر احمدی نژاد و حامیان نزدیک او فقط در حوزه بازخوانی اندیشه های امام و آرمان های انقلاب فعالیت می کنند و به هیچ جایگاهی در فضای سیاسی کشور نمی اندیشند. این حقیقتی است که بارها توسط حامیان ایشان برآن تصریح و تأکید شده است؛ اما پرسش در این باره پیوسته تکرار می شود که این تکرار می تواند معلول عوامل مختلفی در جناح های مختلف باشد. برخی از اقبال فزاینده مردم به احمدی نژاد نگران و هراسان هستند، پس با سیاسی معرفی کردن فعالیت های دکتر و حامیانش، می کوشند به زعم خویش، مانع از رشد اقبال مردم به دکتر شوند که البته اثر معکوس خواهد داشت. برخی از دوستداران دکتر هم چه بسا آرزوی خویش دربازگشت دکتر را با تحلیل نادرست از فعالیت های دکتر، بازگو می کنند.

آقای احمدی نژاد برای حضور مجدد در عرصه قدرت ای نبار حمایت بخش بزرگی از طیف اصولگرایی را ندارد، آیا این ممکن است به آینده سیاسی ایشان و جریان نزدیک به ایشان لطمه بزند؟
– احمدی نژاد عزمی برای حضور در عرصه قدرت ندارد تا به عوامل و لوازم آن بیندیشد. او در سالهای انتخاب وریاستش نیز، هرگز وامدار هیچ طیف و جناحی نشد. احمدی نژاد اگر محبوب مردم نمی شد، هرگز انتخاب نمی شد. این مردم بودند که احمدی نژاد را متفاوت با جناح های اصولگرا و اصلاح طلب یافتند و هم از این رو به او امیدوار شدند. ما نباید مردم را در دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب قراردهیم، بلکه باید مردم را به معنای واقعی کلمه فراجناحی بدانیم. مردم، احمدی نژاد را از سنخ خود یافتند و انتخابش کردند. از سویی اصولگرایان، از کاندیدای دیگری حمایت کردند تا آنجا که حتی از دکتر خواستند که در سال ۸۴ به نفع کاندیدای آنها کنار رود. هیچ جناحی برای احمدی نژاد هزینه نکرد در حالی که هزینه های میلیاردی برای دیگر کاندیدها را با چشم خویش شاهد بودیم. پوپولیست خواندن دکتر از سوی اصلاح طلبان اگرچه اهانتی به او است؛ اما اعتراف تلخ آنها بر موقعیت مردمی احمدی نژاد است. فرض بازگشت احمدی نژاد تنها در صورت احساس تکلیفی ممکن است که با درخواست های بی شمار مردم در او پدید آید که در اینصورت دیگر نیازی به حمایت طیف های سیاسی وجود ندارد.
بخشی از همراهان قدیمی آقای احمدی نژآد مجموعه یکتا را به راه انداخته اند و می گویند که این مجموعه مستقل از آقای احمدی نژاد فعالیت می کند. این را انشقاقی در جریان سوم تیر می بینید؟
– بی شک این مجموعه کوچکترین ارتباطی با دکتر ندارد و دکتر هم اعتقادی به تفکر حزبی ندارد. اگر روزی در آینده، احمدی نژاد خود را مکلف به فعالیت سیاسی ببیند، در قالب حزب و جناح و دسته فعالیت نخواهد کرد. احمدی نژاد همه مردم را می بیند و برای همین به فعالیت هایی اعتقاد دارد که دامنه آن، شامل همه مردم شود. اما بنده تشکیل مجموعه یکتا را انشقاق در جریان سوم تیر نمی دانم بلکه آن را انفصالی از این جریان می خوانم. جریان سوم تیر، جریانی است که با فکر عدالت محور احمدی نژاد متولد شده است، پس هر کس از احمدی نژاد جدا شود از این جریان فاصله گرفته است نه آنکه جریان سوم تیر را به دو بخش تقسیم کرده باشد.
طی چند وقت اخیر شاهد فشار قضایی بر عده ای از نزدیکان آقای احمدی نژاد بوده ایم. آیا بین فعالیت های اخیر و این فشارها ارتباطی وجود دارد؟

– داوری در این باره را برعهده خوانندگان شما می گذارم و توجه آنها را به وجود برخی تفاوت ها در روند رسیدگی، همچون نام بردن صریح از همکار دکتر در روزنخست بازداشت و نام نبردن از مجرمانی که حکمشان به مرحله تجدید نظر هم رفته، جلب می کنم.
بحث شکایت متقابل آقای احمدی نژاد و آقای جهانگیری از هم و همچنین شکایت مجلس از آقای احمدی نژاد مطرح است. این ها چه تاثیری بر رفتار سیاسی آقای احمدی نژاد و جریان نزدیک به او خواهد گذاشت؟
– در انتظار رسیدگی عاجل قوه قضاییه به این شکایات هستیم. اما جالب این است که آقای جهانگیری با پیشینه دوسال اتهام زنی و انواع مخالفت ها، پس از شکایت احمدی نژاد، به وجود اسناد برای ادعاهای خویش اشاره می کند، که باید از ایشان پرسید آیا این اسناد تا پیش از شکایت دکتر، آماده تسلیم به قوه قضاییه نبوده یا تا قبل از شکایت، رأفت و رحمت شما شامل حال دکتر بوده که اسناد و مدارک را تسلیم نکرده اید؟ اما شکایت دکتر به معنای ورود به بازی سیاسی برخی سیاست بازان کنونی نیست، بلکه مانعی همچون مانع سال ۹۲ است که دکتر در برابرگزارش سراسر بدگویی یکصدروز نخست دولت یازدهم به وجود آورد. آن روز دکتر احمدی نژاد با دعوت به مناظره، مخالفان خود را منفعل ساخت و امروز با این شکایت، شاهد همان انفعال در مخالفان او هستیم.
در حال حاضر اوضاع پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد را چگونه می بینید؟
– عالی و رو به تعالی. سکوت احمدی نژاد، فرصت داوری شفاف و بدون ابهام را برای مردم فراهم ساخت و مردم، هجمه های متعدد به احمدی نژاد را حمل بر کینه توزی و غرض ورزی کردند و همچنان می کنند. از سویی وضعیت اقتصادی خویش در حال حاضر را با زمان احمدی نژاد مقایسه می کنند و تنزل آن را با تمام وجود، احساس می کنند؛ هم از این رو بر بسیاری از ادعاهای بهبود و ارتقاء وضعیت معاش که به گوششان می رسد، خنده تلخ می کنند. اقبال مردم به احمدی نژاد در استان های گوناگون، گواهی گویا بر مدعاست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: