تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۸:۲۰ کد مطلب 68354

ورود مهدی هاشمی به زندان اوین(تصاویر)

مهدی هاشمی به منظور اجرای حکم قضایی و سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۰ ساله خود وارد زندان اوین شد.

مهدی هاشمی ۲۲۰۷۱۵_۵۱۱ ۲۲۰۷۱۶_۸۸۱ ۲۲۰۷۱۷_۶۳۳ ۲۲۰۷۱۸_۴۶۳ ۲۲۰۷۱۹_۱۴۴ ۲۲۰۷۲۰_۶۵۵ ۲۲۰۷۲۱_۳۷۲ ۲۲۰۷۲۵_۹۳۷ ۲۲۰۷۲۶_۶۹۹ ۲۲۰۷۲۷_۳۰۸ ۲۲۰۷۲۸_۱۴۷ ۲۲۰۷۲۹_۷۲۵ ۲۲۰۷۳۰_۱۰۱  ۲۲۰۷۳۲_۶۳۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: