تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ - ۱۵:۴۰ کد مطلب 68726

سنگ‌تمام رسانه دولت برای قالی‌باف +(عکس)

دانستن این موضوع که محمد خدادی، مدیرعامل فعلی خبرگزاری رسمی دولت، از یکی از یاران خراسانی قالی باف بوده، معما را ساده تر می کند.

 

به گزارش میدان ۷۲،خبرگزاری رسمی دولت، امروز در میان اخبار ویژه خود، دو خبر را به اظهارنظر های محمدباقر قالی باف در یک مراسم اختصاص داده است.

این اولین باری نیست چنین توجه ویژه ای به قالی باف در خبرگزاری رسمی دولت روحانی می شود. این در حالی است که شهردار تهران، مهم ترین رقیب روحانی در انتخابات به شمار می رفت و بسیاری از سیاست های اعلامی او در تقابل با سیاستهای روحانی قرار داشت.

با این وجود، دانستن این موضوع که محمد خدادی، مدیرعامل فعلی خبرگزاری رسمی دولت، از یکی از یاران خراسانی قالی باف بوده، معما را ساده تر می کند. او در شهرداری تهران رابطه بسیار خوبی با قالی‌باف و رییس دبیرخانه و دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی بود.

به جز خدادی، پرویز اسماعیلی، سخنگوی ستاد قالی باف نیز به تیم رسانه ای روحانی راه یافته است.

سنگ‌تمام رسانه دولت برای قالی‌باف +عکس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: