تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ - ۱۰:۳۰ کد مطلب 69470

نگاهی گذرا به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم؛

جهانی شدن و مواجه دولت احمدی نژاد با آن

پروفسور مولانا سیاست خارجی دولت نهم و دهم را تعامل سازنده و اثرگذار به معنای اتخاذ سیاست فعال، قاطعانه، پویا و تصمیم گذار عنوان میکند و آن را فصل جدیدی در سیاستگذاری و دیپلماسی جمهوری اسلامی میداند جایگاه آن را خروج از تنش زدایی و عبور از جایگاه متهم به مدعی میداند.

میدان ۷۲/فاطمه قربان نیا: سیاست خارجی ایران بر اساس رهنمودهای رهبری بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت طراحی شده است که اساس عزت و مصلحت با توجه به رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دولت دکتر احمدی نژاد پیگیری شده است و توالی ارتباط با مستضغفان جهان در راستای آن قرار گرفته است.

پروفسور مولانا سیاست خارجی دولت نهم و دهم را تعامل سازنده و اثرگذار به معنای اتخاذ سیاست فعال، قاطعانه، پویا و تصمیم گذار عنوان میکند و آن را فصل جدیدی در سیاستگذاری و دیپلماسی جمهوری اسلامی میداند جایگاه آن را خروج از تنش زدایی و عبور از جایگاه متهم به مدعی میداند.

مسائل مورد توجه در دولت احمدی نژاد در خصوص سیاست خارجی را میتوان به اتکا ء به ملت و برقراری ارتباط با مردم از طریق سفرهای استانی نام برد که با توجه به آمار و شواهد بازتاب و تاثیرات عملی این سفرها هم در روند کار دولت نقش موثری داشته و هم باعث تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم گردید. همچنین میتوان به زنده کردن آرمانهای انقلاب که برخی عناصر تصور میکردند این آرمانها به تاریخ پیوسته است، اشاره کرد که حتی رهبری انقلاب در این رابطه فرمودند این دولت بود که قطار انقلاب را به ریل خودش بازگرداند.

ورود به باشگاه هسته ای علی رغم فشارهای خارجی و حتی داخلی ار اقدامات موثر دولت عدالت گرا بوده است که از در عرصه بین المللی بازخورد بالایی داشته است و سیاست خارجی ایران را سالها درگیر خود کرده است.

از منظر دولت دهم نظام مطلوب بین الملل به شرح زیر است:

۱- صلح و آرامش بر پایه عدالت و معنویت در چهان

۲- پیشرفت اقتصادی و کاهش فاصله کشورهای فقیر و غنی

۳- از بین رفتن سلطه و هژمونی آمریکا و عدم تقسیم کشورها به دو دسته سلطه گر و سلطه پذیر

۴- از بین بردن چالشهایی مثل محیط زیست، تبیعیض نژادی، مواد مخدر، تروریسم و …

۵- روابط با کشورها خصوصا مستضعفان جهان بر پایه عدالت

۶- رعایت حل مسالمت آمیز اختلافات منطقه ای و سرزمینی

موضوع عدالت یکی از مهمترین پایه های اصلی و کاربردی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی مطرح شد و این فراسوی مفهوم توازن قدرت بود. این دولت برخلاف دولتهای قبل که گفتمان اقتصاد محور و در مقطعید سیاست محور را دنبال میکردند، گفتمان عدالت را با هدف به چالش کشیدن قدرتهای بزرگ و مستکبرین و ساختارهای تبعیض آمیز بین المللی مطرح کرد. این گفتمان در عرصه داخلی ناظر به توان منطقه ای و استفاده عادلانه از فرصتها با هدف دفاع همه جانبه از منافع ملی جمهوری اسلامی بود.

راهبرد سیاست خارجی دولتهای نهم و دهم

هولوکاست زیر بنای صهیونسیم و تسلط بر غرب بود که دکتر احمدی نژاد معتقد بود بررسی آن حرکت به سوی روشنگری برای اندیشمندان غرب است که در اروپای مدعی آزادی نه تنها امکان اظهار نظر در این مورد وجود ندارد بلکه نقد آن هزینه هایی در پی دارد. دکتر احمدی نژاد با طرح مسئله هلوکاست هدف نهایی جمهوری اسلامی را نابودی کامل رژیم منحوس صهیونیستی مطرح کرد و با وجود فشارهای داخلی و خارجی خواستار بازخوانی این موضوع و روشنگری برای ملتهای دنیا بود. از دیدگاه ایشان اسرائیل برای سلطه به جهان اسلام تحمیل گردیده و فلسطین به نمایندگی از جهان اسلام در مقابل اسرائیل است کمک به فلسطین یاری به تمام دول اسلامی است و امکان صلح با رژیم صهیونیستی وجود ندارد. در طی ریاست این دولت طرح خاورمیانه بزرگ که توسط آمریکا برای سلطه بر مناطق استراتژیک جهان و حمایت و پشتیبانی از اسرائیل مطرح بود کمرنگ شد و شاهد شکسته شدن زیاده خواهی های غرب هستیم.

دکتر احمدی نژاد با روحیه استکبارستیز خود هدف مبارزه با امپریالیسم را در دستور کتار جمهوری اسلامی قرار داد. وجود کشورهای استقلال خواه و مردم گرا در آمریکای لاتین (چاوز در ونزوئلا، مورالس در بولیوی، ارتگا در نیکاراگوئه) در امر مبارزه با امپریالیسم ایالات متحده با ایران همسو بوده و تشکیل  جبهه متحد ضدامپریالیستی در این مناطق پایه ریزی شد. آمریکای لاتین قابلیت دگرگونی نظام بین الملل را دارا بوده و ایران نیز به دنبال آن است تا با این وسیله از هژمونی آمریکا جلوگیری کرده و میتواند با آن مقالبه کرد برای مثال چاوز با حمایت طبقه فقیر و متوسط سیاستهای جدیدی را در آمریکای لاتین اتخاذ کرد.مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا از طریق فعالسازی در سیاست خارجی و توسعه به روشهای غیر نئولیبرال در منطقه میباشد.

مسئله نگاه به شرق یک راهبرد در سیاست خارجی که بر این اساس ایران باید برای ارتقای جایگاه بین المللی خود بر اهرم ایجاد رابطه مناسب با کشورهای مشرق زمین تکیه داشته باشد. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، مالزی، روسیه، هند و پاکستان از جمله کشورهای هدف این سیاست عنوان شده اند. البته کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی با اتخاذ سیاستهای اقتصادی سرمایه داری لیبرال و انحلال فرهنگی در تمدن غرب در چارچوب تمدن مشرق زمین تعریف نمیشوند و خیمه نگاه به شرق بر پایه چهار ستون روسیه، هند، چین و مالزی استوار است.

تعریف حوزه شرق بر پایه مکان جغرافیایی تا حدودی در تقابل با دنیای غرب انجتم میشود که بر این اساس کشورهای آمریکای لاتین در حوزه شرق تعریف میشوند.

از دیگر راهبردهای سیاست خارجی دولت های نهم و دهم مهدویت بوده است که عدالتخواهی و مبارزه با سلطه گران از مولفه های آن است. مهدویت در اندیشه اسلامی نوید دهنده ی ظهور منجی آخرالزمان از نسل حضرت رسول میباشد. اندیشه مهدویت باور به این موضوع را که جهان را باید برای ظهور منجی فراهم کرد در اندیشه پیروان خود نهادینه کرده است. بر این مبنا دکتر احمدی نژاد با طرح موضوع عدالت و مبارزه با استکبار شرق و غرب حمایت از مستضعفان جهان را که از سیاستهای جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا به حال بوده است در پیش گرفت و در راستای عدالت طلبی با سلطه غرب و هژمونی آمرریکا مبارزه نمود و اسلام را به عنوان تنها نوید دهنده مهر و عدالت معرفی نمود.

رسانه و جهانی شدن

یکی از ابعاد فعال سیاست خارجی دولت نهم و دولتهای دیگر استفاده فعال از رسانه ها برای اطلاع رسانی و اعلام مواضع به دیگر ملت ها و دیگری حضور فعال از رسانه ها برای اطلاع رسانی و اعلام مواضع به دیگر ملتها و همچنین حضور فعال در مجامع بین المللی بود.

به نقل از یکی از کارشناسان، احمدی نژاد خود یک رسانه هست و ایشان قادر به برانگیختن افکار عمومی میباشد. (اشاره به سخنرانی ایشان در دانشگاه کلمبیا)

در فضای رسانه ای بیشترین تعامل را دیپلماتهای مجهز به تکنولوژیهای ارتباطات و اطلاعات با مخاطبان جهانی داشته اند. دولت نهم در مصاحبه های مطبوعاتی به کرات به تشریح و دفاع از مواضع هسته ای پرداخته است دیدگاههای سیاست خارجی و داخلی ایران را تشریح کرده است. سخنرانی ایشان در دانشگاه کلمیبیا حدود پانصد میلیون بیننده داشت که حتی با توجه به سلطه امپریالیسم رسانه ای مجبور به پخش سخنرانی ایشان شدند.

 1. گیتی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 15 Thumb down 3

  برای همین مواضع از طرفداران عاشق دولتهای نهم ودهم بودیم . درود بر احمدی نژادکبیر

 2. صدر از مشهد :
  آیا موافقید؟ Thumb up 8 Thumb down 2

  ضمن تشکر از پرفسور مولانا بیانات وتایید رهبری مبنی بر زنده کردن اشعارواصول انقلاب ، خود بیانگر کار حساب شده و شجاعانه دولت احمدی نژاد بود .

 3. محمدیار :
  آیا موافقید؟ Thumb up 6 Thumb down 0

  درود برپرفسور مولانا ودکتراحمدی نژاد

 4. بقال نارمکی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 2 Thumb down 6

  گیتی واقعا برای تووامثال تو متاسفم.اجمدی نژادتمو م شد.اون موقعی که گفت ازسرکوچه ما گوجه فرنگی بخرید تموم شد.

 5. بقال سر کوچشون :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  ازسرکوچه خودمون.چون هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه ازغرب تهران برم نارمک.شایدتو این کاروکنی اما من که نباید عقلمو بدم دست امثال توواو.قبول داری؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: