تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ - ۱۲:۲۰ کد مطلب 71688

۳ سناریوی انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا؛

نقش گوگل در تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری

در ایالات متحده، کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات میانه ریاستی که با تفاوت حداقلی بمیزان ۷٫۶% به ثبت رسیده بود، در نهایت منجر به انتخابات سال ۲۰۱۲ به اختلاف ۳٫۹% درصدی منتهی شد و این اختلاف تنها با تسلط و قدرت کنترل و جهت دهی گوگل میسر شد.

به گزارش سرویس سیاسی میدان ۷۲، رابرت اپستین روانشناس ارشد تحقیقات در آمریکا “مدیر موسسه تحقیقات رفتاری و فناوری و سردبیر سابق روانشناسی میگوید: رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند به آسانی به منصب ریاست دست یابد، این نتیجه تابع تبلیغات تلوزیونی یا سخنرانی های موزون فرد خاص نیست؛ بلکه از طریق تصمیمات محرمانه شرکت گوگل امکان پذیر شده است و مهم اینکه به استثنای مجموعه ی کوچکی از پژوهشگران امر، اشخاص دیگری از چگونگی اقدامات لازم دراین پروسه اطلاعی ندارند.

گوگل

پژوهشهائی که در سنوات اخیر مدیریت آنرا بعهده داشتم نشان می دهد که شرکت گوگل بیش از همیشه قدرت تسلط بر نتیجه ی انتخابات را در اختیار دارد. “جستجو الگوریتم ” در گوگل می تواند بسادگی برتری های رای رقیبان را به میزان ۲۰% تا ۸۰% در برخی گروههای دیموگرافی “جوامع انسانی” تغییر دهد، بدون اینکه احدی این تقلب بزرگ در میزان رای را درک و یا احساس کند، اخیراً این موضوع را من و ” رونالد رابرتسون”  بصورت آزمایشی  تجربه کرده ایم و نظر با اینکه برخی از انتخابات ها با رای بیشتر کم رنگی به پیروزی فرد مورد نظرمی انجامد؛ همین مورد برای گوگل فرصت لازم در زمان حاضر فراهم می کند تا شرایط برای تغییر نتائج حدود ۲۵% در مجموع آراء ماخوذه انتخابات ملی را در سراسر جهان فراهم کند. برای مثال در ایالات متحده، کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات میانه ریاستی که با تفاوت حداقلی بمیزان ۷٫۶% به ثبت رسیده بود، در نهایت منجر به انتخابات سال ۲۰۱۲ به اختلاف ۳٫۹% درصدی منتهی شد و این اختلاف تنها با تسلط و قدرت کنترل و جهت دهی گوگل میسر شد ….

و همچنین بدنبال تعقیب تأثیر گذاری گوگل در این ماجرا، میتوان این امکان را بررسی کرد که این شرکت گوگل بوده است که برنده ی انتخابات هندوستان را در سال ۲۰۱۴ تعین کرده است. داده های روزانه برای تحقیق در مورد انتخابات در گوگل (که اکنون از اینترنت حذف شده است، ولی قبل از این من و همکارانم این صفحات را ذخیره کرده ایم) نشان می دهد که “نارندرامودی” برنده انتخابات هند، بر رقبای خود در فعالیت های تحقیقاتی با بیش از ۲۵ درصد آراء به مدت شصت روز متوالی قبل از پایان روند رای گیری برتری داشته است. این افزایش چشمگیر در حجم فعالیت های تحقیقاتی پردازشی (غیرطبیعی است ) که بیشترین رأی را به نفع “مودی” تولید کرده است و برتری بیش از ۲۵% در ۶۰ روز قبل از پایان عملیات رای گیری را بنفع وی رقم زده است. فزایندگی فعالیت جسنتجوگر های گوگل نشاندهنده افزایش حجم  نتایج رده بندی نهائی مثبت به نفع مودی شده است.

نتائج گوگل قبل از پایان انتخابات هند وستان سال ۲۰۱۴

نتائج گوگل قبل از پایان انتخابات هند وستان سال ۲۰۱۴

در کارگردانی انتخابات بوسیله گوگل؛ ما معتقدیم جستجوگری SEME یک تهدید جدی برای سیستم دموکراتیک در ایجاد دولت است.

گرچه علی الظاهر بنظر می رسد که گوگل مایل نیست اعتماد شهروندان را از دست بدهد ولی تنها یک راه واحد مطمئن شاید ناخوشایند برای ما باقیمانده است و آن همان: سانسور و مراقبت دولت است.

ترجمه: عبدالمجید اورا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: