تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ - ۲۲:۱۸ کد مطلب 73418

به بهانه جدیدترین دروغ جهان نیوز؛

زیست جهان نیوزانه

فهم نکردن جهان، مصیبتی ست و فهم نکردن درست جهان، مصیبتی بزرگ تر. گاهی زندگی می کنی و چیزی نمی بینی، گاهی همه چیز را وارونه می بینی؛ گویا روی سرت راه می روی و نه پاهایت.

میدان ۷۲/ کمال رستمعلی: فهم نکردن جهان، مصیبتی ست و فهم نکردن درست جهان، مصیبتی بزرگ تر. گاهی زندگی می کنی و چیزی نمی بینی، گاهی همه چیز را وارونه می بینی؛ گویا روی سرت راه می روی و نه پاهایت.

جهان و مناسبات و حقایق آن را که اصلا نبینی و درکی از آن نداشته باشی، خوابی داری و خوراکی و زیستی. گیرم گاه خوابی مغشوش ببینی و گاه کابوسی. اما وارونه دیدن جهان و درکی درست از آن نداشتن، موجب می شود خواب و بیداری ات در هم شود و حتا در بیداری هم کابوس ببینی.

در بیداری کابوس دیدن، ناشی از جهل نیست، ناشی از نخوت و کج فهمی و وارونه دیدن و وارونه دریافتن است. خوابت که هیچ ، در بیداری ات که باید صرف ارتقا و تعالی و شکوفا شدن خود کنی اش، هم کابوس می بافی. کاموا و میل دست خودت هست و مدام در حال بافتن خیال و قصه و تهمت و دروغ می شوی.

قصه های جعلی مثل زنگ زدن دکتر احمدی نژاد به این و آن و گفتن این جمله که من اشتباه کردم، ناشی از ندانستن و عدم آگاهی نیست، این ها تراوشات ذهنی ست که از درک و فهم جهان و مناسبات آن ناتوان است؛ مهم تر از آن نسبت خود را با جهان نه آن که درنیافته بلکه کاملا وارونه دریافته است.

و این روزها تهمت ها به آن مرد، از سوی کسانی ست که هر روز بیشتر از دیروز در جهان خود ساخته و بی معنا و سراسر تناقض خود، فرو می روند.

این بافتنی بی سرو ته که نقشی مغشوش برخود دارد، میل و کاموایش دست کسانی ست، که از شدت بد فهمیدن به نخوت و جعل و دروغ روی آورده اند. واین نیز خود عبرتی ست برای اهل تقوا.

  1. جویای حقیقت :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    دقیقا

  2. جویای حقیقت :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    دو زیست برای عنوان مقاله مناسب تر بود

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: