تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ - ۰۰:۳۹ کد مطلب 74801

(تصاویر)بازتاب حضور دکتر احمدی نژاد در مسجد محمدیه در خبرگزاری مهر

۱۸۴۴۳۵۶ ۱۸۴۴۳۵۷ ۱۸۴۴۳۵۸ ۱۸۴۴۳۵۹ ۱۸۴۴۳۶۰ ۱۸۴۴۳۶۲ ۱۸۴۴۳۶۳ ۱۸۴۴۳۶۵ ۱۸۴۴۳۶۶ ۱۸۴۴۳۶۷ ۱۸۴۴۳۶۸ ۱۸۴۴۳۶۹ ۱۸۴۴۳۷۱ ۱۸۴۴۳۷۳ ۱۸۴۴۳۷۴ ۱۸۴۴۳۷۵ ۱۸۴۴۳۷۶ ۱۸۴۴۳۷۷ ۱۸۴۴۳۷۸ ۱۸۴۴۳۷۹ ۱۸۴۴۳۸۰

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: