تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ - ۲۱:۰۴ کد مطلب 75095

۴ راه پیشنهادی رسایی برای برجام

رسایی ۴ راه پیشنهادی خود را برای مواجهه با برجام مطرح کرد.

به گزارش میدان ۷۲، حمید رسایی در وب سایت و صفحه اینستاگرام خود نوشت:

۱- تایید بدون شرط برجام: این راه به دلیل باقی ماندن تحریم ها، وجود حفره های امنیتی وامکان نفوذ دشمن و لگدمال شدن استقلال کشور، کمترین طرفدار رادرصحن علنی مجلس دارد. شاید کمتر ازیک پنجم نمایندگان به چنین راهی معتقد باشند. البته این نمایندگان نیز دلنگرانی هایی نسبت به مرحله اجرا خصوصا لغو تحریم ها دارند.

۲- رد بدون شرط برجام: این تصمیم هر چند مطمئن ترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده های پیش روی دشمنان این ملت بواسطه اسب تراوای برجام است، اما به دلیل فضاسازی کاذب دولت مردان مبنی بر بازشدن دروازه های بهشت در دوره پسا برجام و حل تمام مشکلات تصمیمی سخت اما درست و منطبق بر واقعیت است.

۳- تایید مشروط برجام: در این راه که اخیرا برخی از اعضای کمیسیون برجام از آن سخن گفته اند، جمع بندی هسته ای برجام نه رد می شود و نه تصویب بلکه با ضمیمه کردن طرحی دو فوریتی که در آن الزاماتی برای دولت در خطوط قرمز نظام و موضوع هسته ای تعیین شده، تصمیم گیری می شود. مهمترین مشکل این تصمیم خود دولت است. دولت یازدهم اگر حاضر به تن دادن به قانون بود، اساسا در مذاکرات خود، خطوط قرمز نظام ورهبری را نقض نمیکرد وبه قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای» که چند ماه قبل تصویب شد، پایبند می ماند. ازطرفی با تلاش آقای لاریجانی، کاملا مشهود است که بر خلاف دوره قبل که مجلس حتی برای تعیین ساعت کار ادارت هم در «راس امور» بود، امروز برای رسیدگی به موضوع مهم برجام حتی «ته امور» هم نیست. حال دولت اگر به طرح مجلس و شروط او وقعی ننهاد، آنگاه که اراده قویی درمجلس برای بازخواست از رئیس دولت – در قالب طرح سئوال یا عدم کفایت سیاسی – شکل بگیرد، بازهم جریانی که مدیریت صحن علنی را دراختیار دارد، نخواهد گذاشت تامجلس به وظیفه قانونی خود عمل کند.

۴- نه رد نه تصویب، اصلاح برجام:شاید کم هزینه ترین راه پیش روی مجلس این است که مطابق آیین نامه قانونی خود عمل کند و بر اساس ماده ۱۷۷ چنین توافقنامه پرمسئله ای را نه رد کند و نه تصویب، بلکه بایادآوری خطوط قرمز وحفره هایی باقی مانده تحریمها ومشکلات امنیتی، برجام رابرای رفع اشکالات آن را به دولت برگرداند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: