تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ - ۱۱:۳۴ کد مطلب 81605

دیدگاه/ مهدی کهن؛

هنرمندان زیر تیغ تیز نقد

آنچه که باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد دقت و مراقبت از حریم خصوصی خویش است، نباید اجازه دهند به بهانه هنرمند بودن به زندگی خصوصی آنها نفوذ کنند و تمام وقایعی که در جمع خصوصی آنها اتفاق می افتد برملا شود. البته هرکس در داشتن عقاید دلخواه خود آزاد است اما چه خوب است هنرمندان نیز از عقاید صحیح مردم در زندگی شخصی خویش بهره ببرند و حداقل سبک زندگی خود را همرنگ مردم کنند.

میدان ۷۲/ مهدی کهن – کارشناس مسائل اجتماعی: اتفاقات اخیری که از بازیگران و هنرمندان سینما و تلویزیون دیده شد نیاز به یک بررسی جامعه شناسانه دارد تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. رفتارهای شخصی و در حریم خصوصی با رفتارهای اجتماعی داخل اجتماع از لحاظ حسن و قبح متفاوت است. گفتار و رفتار اشخاص در یک جمع خصوصی بین افرادی که سلایق یکسان و درک واحدی ار عرف یکدیگر دارند با گفتار و رفتاری که در بین مردم و اجتماع بسیار متفاوت است. اگر همان رفتار و گفتاری که در یک جمع خصوصی رخ می دهد را در بین مردم مرتکب شویم عکس العمل ها بسیار متفاوت خواهد بود.

به بیان دیگر یک عرف شخصی داریم و یک عرف اجتماعی، به طور مثال نوع پوشش در خانه با نوع پوشش در بیرون از خانه بسیار فرق دارد. همچنین طرز صحبت بین دوستان با طرز مکالمه بین همکاران نیز متفاوت است. حال باید به دقت رفتار هنرمندانی که در یک ماه اخیر سوژه رسانه ها شدند را بررسی کنیم. به طور مثال آقای اکبر عبدی با بیان خاطره ای از سفر خود به عربستان موجی از انتقاد را دریافت کرد در حالی که اگر این خاطره در یک جمع خصوصی و یا جمع خانواده و دوستان بیان می شد نه تنها نقدی نمی شنید بلکه تحسین هم می شد. اما اشکال کار آقای عبدی در بی توجهی به فضا و مکان و تریبونی بود که در اختیار داشت و این ضرب المثل به خوبی این نکته را متذکر می شود:

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

البته این نکته به معنای رد ذاتی بودن حسن و قبح نیست بلکه تنها قصد بیان این نکته را داریم که ممکن است بعضی رفتارها و اعمال در جمع خصوصی و خانوادگی بعضی هنرمندان قبح نداشته باشد تا متوجه برخی رفتارهای خلاف عرف آنها شویم.

در مورد شادی بعد از گل علی ضیاء مجری تلویزیون نیز همین گونه می توان نظر داد که اگر فیلم آن صحنه ها پخش نمی شد کسی اعتراض و منتقد رفتار او نمی شد زیرا کارهایی که در آن جمع صورت گرفت، از نظر آنها خلاف و قبیح دانسته نشده و به همین دلیل کسی در آن جمع متعرض و مانع آنها نشد. بلکه اگر این مجری در یک رسانه و در مقابل دوربین قرار می گرفت به هیچ وجه چنین حرکات و شعارهایی سر نمی داد. زیرا می دانست عرف جامعه آن را نمی پسندد.

شناخت عرف اقوام و قومیت های مختلف نیز به ما کمک می کند تا جریاناتی که در شهرهای آذری نشین به وقوع پیوست را مشاهده نکنیم، وظیفه رسانه ملی شناخت و احترام به عرف هر قومیت است زیرا که رسانه عهده دار ایجاد وحدت در کشور است. برنامه طنزی که در فیتیله به نمایش در آمد از سطح پایینی از کار و فرهنگ سازی برخوردار بود و حتی اگر آذری زبان ها به آن اعتراض نمی کردند نیز جای اعتراض داشت؛ نشان از بی توجهی برنامه سازان و ناظران به محتوا و تاثیری که روی مخاطب دارد داشت.

همچنین بدحجابی و پوشش نامناسب برخی بازیگران در جمع های خصوصی خود به خاطر از بین رفتن قبح و یا اصلا نداشتن قبح، موجب اعتراض مردم قرار می گیرند. زیرا پخش تصاویر آنها به نوعی ورود آنها به صحنه جامعه محسوب می شود و کسی نمی پندارد که این تصاویر در یک جمع خصوصی گرفته شده است. در حالی که خود بازیگران نیز خوب می دانند پوششی که در جمع خصوصی دارند مناسب و قابل قبول در اجتماع مردم نخواهد بود.

آنچه که باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد دقت و مراقبت از حریم خصوصی خویش است، نباید اجازه دهند به بهانه هنرمند بودن به زندگی خصوصی آنها نفوذ کنند و تمام وقایعی که در جمع خصوصی آنها اتفاق می افتد برملا شود. البته هرکس در داشتن عقاید دلخواه خود آزاد است اما چه خوب است هنرمندان نیز از عقاید صحیح مردم در زندگی شخصی خویش بهره ببرند و حداقل سبک زندگی خود را همرنگ مردم کنند.

در اینجا باید بدانیم سرک کشیدن و تلاش برای اطلاع از زندگی خصوصی افراد به ناهنجاری در جامعه ما منجر شده است که باید با آن مقابله کرد.ب اید فرهنگ حفظ حریم خصوصی افراد دربین مردم نهادینه شود. عکسبرداری و گرفتن فیلم بدون اجازه فرد به نوعی تجاوز به حریم شخصی افراد محسوب می شود.

در آخر باید متذکر شویم تحلیل ها و قضاوت های مختلف در رسانه را باید بر یک اصول صحیح استوار کرد تا بتوان رفتارهای صحیح و غلط را بدرستی از یکدیگر تفکیک کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: