تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ - ۱۸:۴۴ کد مطلب 82457

آمانو: همچنان معتقدم پرونده هسته ای ایران ابعادغیرصلح آمیز دارد

آمانو تاکید کرده که آژانس در موقعیتی نیست که تایید کند همه مواد هسته ای ایران در راستای فعالیت هسته ای صلح آمیز دخالت دارند. این یعنی آنکه همچنان ادعاهای آژانس درباره غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران باقی مانده و به بیان دیگر «احتمالا برنامه هسته ای ایران دارای ابعاد نظامی» است.

به گزارش میدان۷۲ اظهارات آمانو در جلسه شورای حکام بیانگر آن است که وی قصد ندارد پرونده ایران را در موضوع PMD مختومه اعلام کند.

به گزارش رجانیوز، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت: همانطور که تازه ترین گزارش من درباره اجرای پادمان ها در ایران نشان می دهد، آژانس عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران را بر اساس توافقنامه پادمان های آژانس تایید می کند. اما ما در موقعیتی نیستیم که تضمین هایی معتبر درباره نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران بدهیم و نتیجه گیری کنیم همه مواد هسته ای در ایران در فعالیت های هسته ای صلح آمیز دخالت دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی خود در ارتباط با طرح اقدام مشترک ادامه داده است.

این اظهارات آمانو حاوی عبارت صریح و شفاف بوده و بیانگر آن است برخلاف آنچه که وعده میان ایران و کشورهای ۱+۵ خوانده شده ، آژانس قصد مختومه کردن موضوع PMD را ندارد.

آمانو تاکید کرده که آژانس در موقعیتی نیست که تایید کند همه مواد هسته ای ایران در راستای فعالیت هسته ای صلح آمیز دخالت دارند. این یعنی آنکه همچنان ادعاهای آژانس درباره غیر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران باقی مانده و به بیان دیگر «احتمالا برنامه هسته ای ایران دارای ابعاد نظامی» است.

این عبارت مدیرکل آژانس کاملا شبیه همان عبارتی است که در گزارش های فصلی وی درج شده و با استناد با آن موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران مفتوح می ماند.

به عنوان مثال در آخرین گزارش فصلی آمانو که هفته گذشته ارائه شد، در اولین بند قسمت خلاصه (بند ۷۹) تاکید می کند که در نظر آژانس موضوع PMD همچنان مفتوح است.

در این بند آمده است:
۷۹. درحالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می دهد ، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد، و بنا بر این نمی تواند نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز هستند.

همانگونه که گفته شد آژانس برای آنکه نشان دهد موضوع PMD همچنان مفتوح است از عبارتی استفاده می کند که در این گزارش بند ۷۹ می باشد، آمده است.

به عنوان مثال در گزارش فصل تابستان آمانو که ۲۷ اوت ۲۰۱۵ میلادی (شهریور ۱۳۹۴) منتشر شد در اولین بند قسمت «خلاصه» گزارش، آمانو برای آنکه اعلام کند موضوع PMD ایران از نظر آژانس همچنان مفتوح است در بند ۷۰ آورده است:

«۷۰. درحالی که آژانس به فعالیت‌های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و مکان‌های خارج از تاسیسات هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می‌دهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد، و بنا بر این نمی‌تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز هستند»

مدیرکل همچنین برای آنکه تاکید کند موضوع PMD همچنان مفتوح است، در آخرین بند گزارش های فصلی خود تاکید می کند که « مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.»

بنابراین اگر شبیه به این دو عبارت در گزارش آمانو درباره PMD (که قرار است ۱۰ آذر ماه منتشر شود) درج شده باشد بیانگر آن است که از نظر آژانس پرونده همچنان مفتوح است، هرچند که ممکن است برخی مقامات با تفسیرهای شاذ این عبارات را به گونه ای دیگر تفسیر کنند تا اجرای تعهدات از سوی ایران ادامه یابد.

منبع:رجانیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: