تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ - ۱۰:۱۶ کد مطلب 83290

دیدگاه/ فاطمه رهنورد؛

قالتاق بازی های بچه گانه!

کوچک تر که بودیم اگر خطا یا شیطنتی میکردیم برای توجیه اشتباهمان در نگاه بزرگترها روش های متفاوتی را در پیش میگرفتیم از جمله؛ روش زود رساندن خبر مغرضانه آن واقعه به روایت خودمان پیش از آنکه اخبار حقیقی آن واقعه به گوش بزرگ تر مورد نظرمان برسد. این روش در نگاه کودکانه ما نه تنها روشی هوشمندانه بود، بلکه خود را اولین کاشفان این روش میدانستیم.

میدان ۷۲/ فاطمه رهنورد: کوچک تر که بودیم اگر خطا یا شیطنتی میکردیم برای توجیه اشتباهمان در نگاه بزرگترها روش های متفاوتی را در پیش میگرفتیم از جمله؛ روش زود رساندن خبر مغرضانه آن واقعه به روایت خودمان پیش از آنکه اخبار حقیقی آن واقعه به گوش بزرگ تر مورد نظرمان برسد. این روش در نگاه کودکانه ما نه تنها روشی هوشمندانه بود، بلکه خود را اولین کاشفان این روش میدانستیم.

این بود که تا مدت زیادی در توهم زرنگی خود غرق شادی و ذوق کودکانه مان بودیم بی آنکه بدانیم نه تنها نمیتوانیم حقیقت را از بزرگ تر هامان پنهان کنیم بلکه خودمان به نوعی در لو دادن خود دست داشتیم و در تمام مدت بزرگ ترهای مذکور در جریان کم و کیف ماجرا و حتی روش در پیش گرفته ما بودند. این شد که در دوران بزرگسالی خود این روش ناپسند را مطرود دانستیم و البته بعضا به «قالتاق»هایی بدل شدیم که مطابق قانون پایستگی نه تنها روش های ناموفق خود را ترک نمیکنند بلکه آنها را از حالتی به حالت دیگری ارتقا میدهند.

صحنه سیاست اما شاید بیش از بقیه عرصه ها دستخوش این روایت های کودکانه می شود. همواره در این میدان افرادی بوده اند که با توهم هوشمندی و زرنگی از بزرگواری حکومت اسلامی نسبت به خود سوء استفاده کرده اند.

تبلیغ های انتخاباتی شاید بیشترین شباهت را در کارزار سیاست به این نوع دروغ کودکانه داشته باشند، آن هم در زمانی که به برهه انتخابات مجلس نزدیک میشویم. باید بدانیم بر مبنای همین روش کودکانه اصلا بعید نیست فردی که به نحو آشکار از سران فتنه حمایت می کند و با اظهار فضل های شاذ خود مقابل رهبری، قد علم میکند که البته همواره مورد بزرگواری نظام به خاطر شیطنت های کودکانه اش قرار گرفته است، سر لیست یک حزب به اصطلاح اعتدال گرا هم قرار بگیرد. این قسم اشتباهات کودکانه گاهی به حدی خود را در عرصه سفاهت و نه سیاست نشان میدهد که فردی با سوابق مشخصی مانند داشتن فرزندی که به اختلاس دست زده و عروسی که بادیگاردش را به عنوان یک هفت تیر کش به صحنه یک تصادف کوچک می کشاند، تصور پیروزی در انتخابات را با فتح سایت های خبری و نقل خاطرات در سر میپروراند.

کوچک تر که بودیم اعتماد عجیبی به بزرگ تر هایمان داشتیم. می دانستیم که هر چه قدر «قالتاق بازی»در بیاوریم، بزرگواری بزرگ تر هایمان مانع رسوایی ما خواهد شد. این اعتماد به هر میزان به صفت خطا پوش بودن آنها دلگرممان می کرد، همچنین ما را به زرنگی بیشتری ترغیب میکرد. اما شیطنت های کودکی برای کسانی که هرگز قصد بزرگ شدن ندارند زمینه ساز تنبیهی است که بتواند آنها را به خود بیاورد….!

  1. عبداله :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    هر جاکه اسلام شکست خورده به خاطر تساهل وتسامح با دشمنان واز همه بدتر با منافقین بوده است .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: